مبعث

باران وحی ، ویژه نامه مبعث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[/TD]
[TD="align: center"]

[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[/TD]
[TD="align: center"]
[TD="align: left"][/TD][b]content[/b]

سفیر نور و رحمت ، ویژه نامه مبعث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

روز مبعث چه روزی است؟ [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نفی نزول دفعی قران

[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

سوال درباره کیفیت نزول قرآن [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا در سیرت رسول الله، شعار توحید اجباری بوده است؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

مدارای پیامبر(صلی الله علیه و آله)با اهل کتاب [/TD]

[TD="align: left"][/TD]class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

زندگينامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

احادیثی از پيامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

اخلاق از ديدگاه پيامبر صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

سیره اخلاقی پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی (ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

سیره تربیتی حضرت رسول اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ديدگاه دانشمندان جهان درباره شخصيت پيامبر اعظم(ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

برگی از دفتر آفتاب (نگاهی گذرا به سیره پیامبر گرامی اسلام)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

سیره‌ پیامبر(ص) در قرآن[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

پيامبر اكرم(ص) در كلام اهل بيت (ع)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

خاتمیت نبی اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
[=utf-8]
[/]رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با کودکان [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

پيامبر صلی الله علیه و آله مقام امامت داشت؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

درسهای زندگی از سيره حضرت محمد (ص )[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژگی و برتری های رسول گرامی اسلام (ص) نسبت به سایر انبیاء چیست؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][=utf-8]
[/]
منظور از رحمة للعالمين‌ درمورد نبی اکرم (ص) چیست؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

پيامبر صلی الله علیه و آله از نگاه انديشمندان غير مسلمان[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آيا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم بي سواد بودند ؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

دین اجداد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چه بوده است؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نماز خواندن پيامبر صلی الله علیه و آله و نماز خواندن شيعه؟[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه تشهد و سلام می داد؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا در زمان پیامبر شیعه و سنی وجود داشت؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

اکنون سنت پیامبر را از چه کسی باید گرفت؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

چرا نام پدر پيامبر صلی الله علیه و آله عبدالله بود؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا جبرئیل هنگام آغاز پیامبری رسول الله سینه او را فشرد؟[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

دین پیامبر اسلام چه بود؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]


آیا پیامبر اسلام امی بود؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]


به نبوت رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

خاتم النبین (ص) و کتب آسمانی پیشین[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

تبرک جستن به پیامبر در روایات اهل سنت[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

غزوات و سرّیات پیامبر اسلام(ص)[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

به ترتیب 50 نفر اولی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد (ص) ؟؟؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

بررسی تاریخی معجزات پیامبر[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

معراج پیامبر (ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
چرا گفته می شود پیامبر اسلام بیشترین آزار و اذیت ها را كشیده اند؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

حالت های جسمانی پیامبر هنگام دریافت وحی ؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

مقایسه وحی به پیامبر اکرم(ص) و سایر پیامبران [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

روایت اهل سنت درباره اولین وحی به پیامبر (ص)[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

کتابشناسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

قطعات ادبی ویژه مبعث[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

شعر و پیامک به مناسبت عید مبعث[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

تصاویر زیبا ویژه بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

مولودی مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1393[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1394[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1395[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

[b]content[/b]

چرا آغاز امامت امام زمان عج را جشن می گیریم؟

یک سوال:
ایا انصاف واخلاق وایمان به مااجازه میدهدکه اغاز امامت امام زمان(عج)را به جشن وشادی بپردازیم؟؟؟
جواب ما درچندسوال دیگرنهفته است:
1)مگرامام زمان مثل ما مردم ؛به دنیاو پست ومقام نگاه میکنند که بخواهندازاین امرشاد شوند؟
2)آیا امام به مسولیت امامت به چشم یک امتیازنگاه میکنند یا آنرا فقط به فقط یک تکلیف الهی میدانند؟
3)ایا ما وظیفه نداریم کارهای خودرابنابه میل امام زمان انجام دهیم ؟ایا میخواهیم به نام امام زمان هرچه دلمان میخواهدانجام دهیم؟
4)دنیایی که ما برای موقعیتها وفرصتهای آن اینقدرذوق میکنیم ازنظرحضرت علی(ع)بی ارزشتر از آب بینی بز است.پس این مسولیت برای امام زمان ارزش دنیایی ومادی نداردودغدغه امام انجام صحیح این تکلیف است.
5)اگریک پدر معتاد باسوابق کیفری فوت کند بدترین خانواده ها روز بعد مرگش تحت هیچ عنوان وهیچ بهانه ای جشن نمیگیرند وغصه دار پدرخودهستند آنوقت ما نباید فکرکنیم امام زمان(عج) روزبعدشهادت بهتریت انسانهاوپدرمهربان خودکه حجت خدابوده درچه رنج وغمی به سر میبرند؟؟؟!!!!

پاسخ:
با این دیدگاه و با این نوع طرز تفکّر قاعدتا نباید هیچ جشنی نه برای عید غدیر و نه برای مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله برپا کرد، چرا که از دیدگاه نویسنده ی این متن، جشن های شیعیان به جهت شاد کردن معصومین علیهم السلام است. در صورتی که این نوع تفکّر اشتباه محض است، بله شیعیان در اعیاد بزرگی همچون عید غدیر، عید مبعث، عید امامت حضرت ولی عصر(عج) و ... جشن می گیرند، برای بیعت با امام زمان به مسجد جمکران مشرف می شوند، مجالس مهدوی برای شناسایی بیشتر با مهدویت برگزار می کنند اما نه به خاطر اینکه امام زمان به مجالس ما محتاج است و نه برای اینکه چون امام زمان، برای امامت ارزش دنیوی و مادی قائل است!
هدف از مجالس جشن و سرور در نهم ربیع، تجدید عهد با امام زمان و افزایش معرفت نسبت به این بزرگوار است. برای این است که شیعیان وظایف خود را نسبت به امام زمانشان بدانند و معرفتشان افزون گردد.
عید نهم ربیع الاول، عید آغاز امامت امام موعود و زیباترین طراحی و مهندسی فرهنگی برای مذهب و مکتب تشیع است چرا که شیعه پس از دو ماه و اندی حزن مقدس با جشن و سرور آغاز امامت حی و حاضر منقلب می شود. عید نهم ربیع الاول، اولین شادی مقدس و دینی پس از طولانی ترین حزن و اندوه سالیانه شیعه است و جشن نهم ربیع، بین دو ماه محرم و صفر تا عید ولادت پیامبر (در نیمه ماه ربیع الاول) قرار گرفته است و می توان آن را انقلاب عرفانی، رفتاری و فرهنگی شیعیان از عزا و حزن به فرح و سرور دانست.

همچنین روز نهم ربیع، به عنوان لحظه آغاز امامت امام عصر، دارای مرتبه و جایگاهی ویژه در تاریخ آغاز امامت معصومین است، زیرا، در این آغاز که آخرین آغاز نیز خواهد بود، شاهد انتقال میراثی بس عظیم از سراسر تاریخ پیامبران و امامان به آخرین امام و نیز شاهد تحقق اراده الهی برای ایجاد حاکمیت عدل الهی در سراسر گیتی و جهان هستی، خواهیم بود که این مهم، با آغاز عید غدیرخم، اتفاق نیافتد و به آینده و به دوران حاکمیت جهانی اسلام در دوران امام مهدی، موکول گردید، و میراث تمام انبیاء و امامان، به ایشان، منتقل گردید. که این میراث، به عنوان آیینه تاریخ نبوت و امامت، محسوب میشود.

اما چرا ما برای امامت هیچ کدام از ائمه علیهم السلام مراسم جشن نمی گیریم چرا فقط برای امام دوازدهم، مراسم جشن و تجدید بیعت با ایشان، و جشن نهم ربیع، برگزار میشود؟ پاسخ این است که:
اولا، فرهنگ سازی برای شادی ایام الله همانند عید غدیر، عید مبعث، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و دیگر مناسبت های مذهبی ریشه در مدیریت و سیره فرهنگی اهل بیت(ع) دارد. شیعیان، هم میلاد و هم مبعث رسول الله(ص) را گرامی میدارند، هم میلاد امیر مومنان(ع) و هم عید غدیر را جشن میگیرند. بنابراین شایسته است درباره بقیه الله (ارواحنا له الفداء) نیز هم در سالروز ولادت ایشان، نیمه شعبان و هم در سالروز امامت وی، نهم ربیع الاول جشن گرفت و شادی و سرور ممدوح و مشروع کرد.
ثانیا، با توجه به اینکه امام عصر(عج)، امام حی و حاضر بوده و عهده دار زعامت و رهبری بشریت در عصر حاضر است، به این مناسبت، در سالروز آغاز امامت و ولایت این امام همام، تجدید عهد و بیعت با ایشان، صورت می گیرد، همانطور که امام صادق با دستور خواندن دعای عهد، به شیعیان، این امر مهم را یادآوری فرموده اند. بنابراین، آن امام همام، هم اکنون زنده است و دوران ما، دوران امامت اوست و آن حضرت، «امام عصر» ما است و برای اینکه دل‌ها و ذهن‌ها توجه بیشتری به آن حضرت پیدا کند و مسأله امامت در عصر غیبت، از یادها نرود و شوق انتظار در دل ها برافروخته‌تر شود، سالروز آغاز امامت آن حجت الهی را یاد می‌کنیم و جشن می‌گیریم.
به خصوص با توجه به شرایط حاضر در جهان معاصر که نسبت به وجود آن حضرت، از سوی دشمنان اهل بیت، تشکیک می‌شود و «مهدی باوری» را زیر سؤال می برند، گرامیداشت این روز، تلاش برای ریشه‌ دارتر کردن این باور اسلامی و شیعی در دل‌های اهل ایمان و منتظران ظهور آن حضرت است.
ثالثا، وقتی این روز، عیدی همانند عید غدیر شد، پاسداشت و احیا و تکریم آن نیز همچون عید غدیر، شایسته خواهد بود و همان گونه که اهل بیت(ع) به احیا و فرهنگ سازی برای عید غدیرخم پرداختند، احیای این روز هم که شاهد آخرین و ویژه ‌ترین تفویض مقام امامت می باشد، لازم خواهد بود و پس از دو ماه محرم و صفر که مصداق روایت "یحزنون لحزننا" است، مصداق "یفرحون لفرحنا" همانا نهم ربیع الاول و ماه ربیع الاول است. (محمد رضایی ‏آدریانی، کتاب نهم ربیع الاول)

مطلب آخر این است که امام زمان عج بیشتر از اینکه بعد از گذشت هزار و اندی سال در داغ شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام حسن عسکری باشند، در داغ من و شما هستند که با افکار و اعمال انحرافی خود موجب ناراحتی و شکستن قلب مبارک ایشان می شویم.
برگزاری مراسمات مذهبی برای ائمه معصومین علیهم السلام اعم از مراسمات سوگواری و مراسمات جشن و سرور به خاطر خود معصومین نیست، آن بزرگواران نیازی به مراسمات ما ندارند، شما حکمت و چرایی برگزاری این نوع مراسمات را متوجّه نیستید و یا اگر توجّه دارید خودتان را به خواب غفلت زده اید، مراسم عزا گرفتن برای معصومین علیهم السلام صرفا جهت گریه ی خشک و خالی نیست، مراسم برای این است که انسان تجدید میثاقی با معصوم بکند و با توسل بر آن معصوم معرفت و شناخت را برای خود مسئلت کند و با توسل از آن معصوم بخواهد دستش را در گرفتاری ها و امتحانات الهی بگیرد و ... .
عید نهم ربیع بهانه ی مناسبی است برای معرفت افزایی شیعیان نسبت به امام غائب، بهانه ای است برای برگزاری مجالس متعدد برای بیان موانع ظهور و ... . چرا باید از این فرصت استفاده نکرد، چرا باید امثال شما با بهانه واهی این فرهنگ سازی مبارک را خرده بگیرند و با دلایل غیر منطقی جشن این روز را مغایر با سنت معصومین بدانند؟
بله آن پدر معتاد با سوابق کیفری ممکن است سال اول فوتش این گونه باشد اما بعد از چند سال فراموش می شود و ممکن است چند سال دیگر حتی قطره اشکی هم برای او ریخته نشود. اما ما، در روز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام هر چه در توان داریم می گرییم چون او امام معصوم است و هرگز برای لحظه ای از یاد ما نمی رود. در شب و روز شهادتش نوحه می سراییم و با توسل بر آن نور تابان حاجات معنوی خود را می طلبیم تا دستمان را بگیرد. اما در عین حال فردای آن روز، آغاز امامت فرزند رشیدش را جشن می گیریم چون آخرین امام معصوم است و قرار است جهان را پر از عدل و داد کند، چون قرار است بعد از ظهور مبارکش راه را برای سیر الی الله هموار ند و موانع را از سر راه بر دارد.
چنین روزی حقیقتا برای ما عید است، چنانکه عید ولایت «غدیر» را جشن می گیریم عید امامت را هم جشن می گیریم و هیچ ایرادی هم ندارد، چنانکه بعد از شهادت حضرت جواد الائمه سال روز ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه سلام الله علیها را جشن می گیریم.

¸.¤·✿° طلوع نور °✿·¤.¸ویژه نامه مبعث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله

انجمن: 

class: grid align: center

[TD="align: center"] اَلسلام عَلیک یا اَبَاالقاسِم یا رَسوُلَ اللّهِ یا اِمامَ الرَّحمَةِ [/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: right"] پرسمان و موضوعات :[/TD]
[TD="align: right"] روز مبعث چه روزی است؟ [/TD]
[TD="align: right"] نفی نزول دفعی قران [/TD]
[TD="align: right"] سوال درباره کیفیت نزول قرآن [/TD]
[TD="align: right"] آیا در سیرت رسول الله، شعار توحید اجباری بوده است؟ [/TD]
[TD="align: right"] مدارای پیامبر(صلی الله علیه و آله)با اهل کتاب [/TD]
[TD="align: right"] زندگينامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] احادیثی از پيامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] اخلاق از ديدگاه پيامبر صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] سیره اخلاقی پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی (ص)[/TD]
[TD="align: right"] سیره تربیتی حضرت رسول اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: right"] ديدگاه دانشمندان جهان درباره شخصيت پيامبر اعظم(ص)[/TD]
[TD="align: right"] برگی از دفتر آفتاب (نگاهی گذرا به سیره پیامبر گرامی اسلام)[/TD]
[TD="align: right"] سیره‌ پیامبر(ص) در قرآن[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر اكرم(ص) در كلام اهل بيت (ع)[/TD]
[TD="align: right"] خاتمیت نبی اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: right"] رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با کودکان[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر صلی الله علیه و آله مقام امامت داشت؟[/TD]
[TD="align: right"] درسهای زندگی از سيره حضرت محمد (ص )[/TD]
[TD="align: right"] ویژگی و برتری های رسول گرامی اسلام (ص) نسبت به سایر انبیاء چیست؟[/TD]
[TD="align: right"] منظور از رحمة للعالمين‌ درمورد نبی اکرم (ص) چیست؟[/TD]
[TD="align: right"] بررسی جنگهای حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر صلی الله علیه و آله از نگاه انديشمندان غير مسلمان[/TD]
[TD="align: right"] آيا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم بي سواد بودند ؟[/TD]
[TD="align: right"] دین اجداد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چه بوده است؟[/TD]
[TD="align: right"] پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سایه نداشتند؟[/TD]
[TD="align: right"] نماز خواندن پيامبر صلی الله علیه و آله و نماز خواندن شيعه؟[/TD]
[TD="align: right"] پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه تشهد و سلام می داد؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا در زمان پیامبر شیعه و سنی وجود داشت؟[/TD]
[TD="align: right"] اکنون سنت پیامبر را از چه کسی باید گرفت؟[/TD]
[TD="align: right"] چرا نام پدر پيامبر صلی الله علیه و آله عبدالله بود؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا جبرئیل هنگام آغاز پیامبری رسول الله سینه او را فشرد؟[/TD]
[TD="align: right"] دین پیامبر اسلام چه بود؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا پیامبر اسلام امی بود؟[/TD]
[TD="align: right"] به نبوت رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم[/TD]
[TD="align: right"] خاتم النبین (ص) و کتب آسمانی پیشین[/TD]
[TD="align: right"] تبرک جستن به پیامبر در روایات اهل سنت[/TD]
[TD="align: right"] غزوات و سرّیات پیامبر اسلام(ص)[/TD]
[TD="align: right"] به ترتیب 50 نفر اولی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند؟[/TD]
[TD="align: right"] دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد (ص) ؟؟؟[/TD]
[TD="align: right"] بررسی تاریخی معجزات پیامبر[/TD]
[TD="align: right"] معراج پیامبر (ص)[/TD]
[TD="align: right"] چرا گفته می شود پیامبر اسلام بیشترین آزار و اذیت ها را كشیده اند؟[/TD]
[TD="align: right"] حالت های جسمانی پیامبر هنگام دریافت وحی ؟[/TD]
[TD="align: right"] مقایسه وحی به پیامبر اکرم(ص) و سایر پیامبران[/TD]
[TD="align: right"] روایت اهل سنت درباره اولین وحی به پیامبر (ص)[/TD]
[TD="align: right"] فرهنگی و رسانه مذهبی :[/TD]
[TD="align: right"] کتابشناسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب با موضوع پیامبر صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] پرسمان قرآنی نبوت[/TD]
[TD="align: right"] پرسمان انبیاء و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] کتاب اخلاق نبوی(آشنائی باسیره ی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله) [/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب شریف معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] كتاب موبايل چهل حديث نبوي صلي الله عليه وآله[/TD]
[TD="align: right"] قطعات ادبی ویژه مبعث[/TD]
[TD="align: right"] شعر و پیامک به مناسبت عید مبعث[/TD]
[TD="align: right"] تصاویر زیبا ویژه بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دانلود صلوات - فایل صوتی صلوات[/TD]
[TD="align: right"] دانلود سرودهای صوتی مبعث + متن اشعار صوت[/TD]
[TD="align: right"] مولودی مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] ستاره ای درخشید.سراسر نور و امید - فلش[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1389[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1390[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1392[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1393[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1394[/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار :[/TD]
[TD="align: right"] دانلود اسکرین سیور اسک دین ویژه عید مبعث[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار پیام آور وحدت – زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] تولید اسک دين - چهل داستان و چهل حديث پيامبر اکرم صل الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] ارسال کارت پستال صوتی ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله[/TD]

[b]content[/b]

دانلود صوت

گلدان پشت شیشه

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم


متن زیر برگرفته از هفته نامه یالثارات الحسین:doa(4): شماره 654
نویسنده : ز. شریعتیگلدان پشت شیشه


روز اولمریم برایت یک دسته گل سرخ خریده است. همان که همیشه دوست داشتی. گلفروش فکر کرد، چون فقط گل سرخ خواسته ایم، دسته گل عروس است و داشت زیاد بهش می رسید. مریم نگذاشت. گفت: نه آقا! نمی خوام تزیینش کنید. مال پدرمه و با احتیاط پنج شاخه گل سرخ را که فروشنده با روبان و کاغذ سلیفون به هم پیچیده بود، گرفت. سرش را بلند کرد و به من گفت: برای روز پدر و بعد از مدت ها خندید.
روز میلاد بود و خیابان ها شلوغ. دیر رسیدیم. وقتی برای دیدنت آمدیم، از پشت آن اتاقک شیشه ای که سه متر با تو فاصله داشت، تو را دیدم که رنگ به رویت نیست و فقط لب هایت تکان می خورد. می دانستم چه می گویی. نذر زیارت عاشورا داشتی. به سختی سرت را برگرداندی و به ما نگاه کردی. پرستار آرام در گوشم گفت: حالش بدتر شده. فعالیت مغزی اش خیلی کم شده، شاید نفهمد که شما کی هستید.
خودم می دانستم حالت خوب نیست. اما تو حتما فهمیدی ما کی هستیم. مگر لب هایت به دعا تکان نمی خورد؟ پرستار این را نمی دید. ولی من دیدم.
قد مریم تا آنجا که سرت را ببیند، کفایت می داد. قسمت شیشه ای اتاقک از گردن مریم بالاتر بود. برای این که تو را بهتر ببیند، از زمین بلندش کردم. لبخند نامحسوس تو را دید و با ذوق و شوق دسته گل را برایت تکان داد.
فریاد زد: بابا روزت مبارک! و بعد از بغلم دولا شد و دست گل را جای همیشگی که می توانستی ببینی، در گلدان پشت شیشه گذاشت. حیف که نمی شد عطرشان را حس کنی! مریم می دانست. اما پرسید: حالا نمی شه بدهیم بابا بوش کنه؟ شاید بهتر شد؟
اما نگاه غمگین من و سر کج شده پرستار فهماند که نمی شود. عطر گل برایت زهر شده بود؛ همان که پیش از شیمیایی شدنت برایت عطر زندگی و شادابی بود.
مریم از پرستار پرسید: صدای مرا می شنوه؟
پرستار با سر جواب مثبت داد و از اتاق بیرون رفت. مریم همان طور که توی بغل بود، گفت: می خوام براش شعر بخونم، خسته نمی شی؟
او را محکم تر به خودم فشردم و گفتم: نه عزیزم! بلند بخون. بابا داره نگاهت می کنه و شروع کرد با صدایی شبیه فریاد به خواندن. فکر می کرد تو از پشت شیشه نمی توانی درست بشنوی. شعری را در جشن دیروز مدرسه خوانده بود، برایت خواند.
مریم منتظر پاسخ بود. لبخندی با تکان دستی؛ ولی من می دانستم که نمی توانی. زیارت عاشورایت تمام شده بود. تمام توانت را برای خواندن آن مصرف کرده بودی. در گوشش گفتم: چشم های بابا را ببین؛ بازتر شد.
و او به چشمهایت دقیق شد و خندید. فهمید که شنیده ای. خیالش راحت شد و خودش را از بغلم سر داد پایین. برایت سر تکان داد و رفتیم.

ادامه دارد....


~•❀آفتاب عالم آرا ❀•~ویژه نامه مبعث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله

انجمن: 

class: grid align: center

[TD="align: center"] اَلسلام عَلیک یا اَبَاالقاسِم یا رَسوُلَ اللّهِ یا اِمامَ الرَّحمَةِ [/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: right"] پرسمان و موضوعات :[/TD]
[TD="align: right"] روز مبعث چه روزی است؟ [/TD]
[TD="align: right"] نفی نزول دفعی قران [/TD]
[TD="align: right"] سوال درباره کیفیت نزول قرآن [/TD]
[TD="align: right"] آیا در سیرت رسول الله، شعار توحید اجباری بوده است؟ [/TD]
[TD="align: right"] مدارای پیامبر(صلی الله علیه و آله)با اهل کتاب [/TD]
[TD="align: right"] زندگينامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] احادیثی از پيامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] اخلاق از ديدگاه پيامبر صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] سیره اخلاقی پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی (ص)[/TD]
[TD="align: right"] سیره تربیتی حضرت رسول اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: right"] ديدگاه دانشمندان جهان درباره شخصيت پيامبر اعظم(ص)[/TD]
[TD="align: right"] برگی از دفتر آفتاب (نگاهی گذرا به سیره پیامبر گرامی اسلام)[/TD]
[TD="align: right"] سیره‌ پیامبر(ص) در قرآن[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر اكرم(ص) در كلام اهل بيت (ع)[/TD]
[TD="align: right"] خاتمیت نبی اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: right"] رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با کودکان[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر صلی الله علیه و آله مقام امامت داشت؟[/TD]
[TD="align: right"] درسهای زندگی از سيره حضرت محمد (ص )[/TD]
[TD="align: right"] ویژگی و برتری های رسول گرامی اسلام (ص) نسبت به سایر انبیاء چیست؟[/TD]
[TD="align: right"] منظور از رحمة للعالمين‌ درمورد نبی اکرم (ص) چیست؟[/TD]
[TD="align: right"] بررسی جنگهای حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] پيامبر صلی الله علیه و آله از نگاه انديشمندان غير مسلمان[/TD]
[TD="align: right"] آيا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم بي سواد بودند ؟[/TD]
[TD="align: right"] دین اجداد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چه بوده است؟[/TD]
[TD="align: right"] پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سایه نداشتند؟[/TD]
[TD="align: right"] نماز خواندن پيامبر صلی الله علیه و آله و نماز خواندن شيعه؟[/TD]
[TD="align: right"] پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه تشهد و سلام می داد؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا در زمان پیامبر شیعه و سنی وجود داشت؟[/TD]
[TD="align: right"] اکنون سنت پیامبر را از چه کسی باید گرفت؟[/TD]
[TD="align: right"] چرا نام پدر پيامبر صلی الله علیه و آله عبدالله بود؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا جبرئیل هنگام آغاز پیامبری رسول الله سینه او را فشرد؟[/TD]
[TD="align: right"] دین پیامبر اسلام چه بود؟[/TD]
[TD="align: right"] آیا پیامبر اسلام امی بود؟[/TD]
[TD="align: right"] به نبوت رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم[/TD]
[TD="align: right"] خاتم النبین (ص) و کتب آسمانی پیشین[/TD]
[TD="align: right"] تبرک جستن به پیامبر در روایات اهل سنت[/TD]
[TD="align: right"] غزوات و سرّیات پیامبر اسلام(ص)[/TD]
[TD="align: right"] به ترتیب 50 نفر اولی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند؟[/TD]
[TD="align: right"] دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد (ص) ؟؟؟[/TD]
[TD="align: right"] بررسی تاریخی معجزات پیامبر[/TD]
[TD="align: right"] معراج پیامبر (ص)[/TD]
[TD="align: right"] چرا گفته می شود پیامبر اسلام بیشترین آزار و اذیت ها را كشیده اند؟[/TD]
[TD="align: right"] حالت های جسمانی پیامبر هنگام دریافت وحی ؟[/TD]
[TD="align: right"] مقایسه وحی به پیامبر اکرم(ص) و سایر پیامبران[/TD]
[TD="align: right"] روایت اهل سنت درباره اولین وحی به پیامبر (ص)[/TD]
[TD="align: right"] فرهنگی و رسانه مذهبی :[/TD]
[TD="align: right"] کتابشناسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب با موضوع پیامبر صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] پرسمان قرآنی نبوت[/TD]
[TD="align: right"] پرسمان انبیاء و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] کتاب اخلاق نبوی(آشنائی باسیره ی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله) [/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب شریف معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] كتاب موبايل چهل حديث نبوي صلي الله عليه وآله[/TD]
[TD="align: right"] قطعات ادبی ویژه مبعث[/TD]
[TD="align: right"] شعر و پیامک به مناسبت عید مبعث[/TD]
[TD="align: right"] تصاویر زیبا ویژه بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] دانلود صلوات - فایل صوتی صلوات[/TD]
[TD="align: right"] دانلود سرودهای صوتی مبعث + متن اشعار صوت[/TD]
[TD="align: right"] مولودی مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] ستاره ای درخشید.سراسر نور و امید - فلش[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1389[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1390[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1392[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1393[/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار :[/TD]
[TD="align: right"] دانلود اسکرین سیور اسک دین ویژه عید مبعث[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار پیام آور وحدت – زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] تولید اسک دين - چهل داستان و چهل حديث پيامبر اکرم صل الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: right"] پیامبر امی(ص)-نرم افزار اسک دین(برگرفته ازاثر شهید مرتضی مطهری)[/TD]
[TD="align: right"] ارسال کارت پستال صوتی ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله[/TD]

[b]content[/b]

دانلود صوت

قطعات صوتی کاربردی ٭٭٭◄ قطعات میکس شده برای ویژه نامه ها و ...


صوت ویژه نامه رحلت امام خمینی :ghodesa: سال 1391گرفته شده از پست شماره ی 1 از تاپیک زیر

http://www.askdin.com/thread19493.html

|❀❀|اعلام برندگان مسابقه بزرگ خاتم الانبیا و خاتم اوصیا|❀❀|

****برای رویت اسامی برندگان مسابقه به پست 22 مراجعه نمایید****


بسم الله النور

شاکریم پروردگاری را که در ابتدا ما را لایق دانست به قبول اطاعت از نبی مکرمف خاتم الانبیا محمد مصطفی(صل الله عیله و آله) و سپس ما را مزین نمود به قبول وصایت 12وصی نیکو خصلتش و شکر و سپاس فراوان که توانستیم زمان غیبت را درک کنیم.زمانی که بسیار بزرگان حسرت حضور در آن زمان را داشتند

مجاهدت در راه تبلیغ دین بزرگی که به آن ایمان داریم وظایف یکان یکان ماست

زین سبب در تلاش برای برگزاری مسابقه ای هستیم که بتوانیم به نحوی این وظیفه خطیر را به انجام دهیمبه دلیل درخواست دوستان برای شرکت در مسابقه و برای فرصت بیشتر
[=113][=Red]مسابقه تا 20 شعبان تمدیـــــــــــــــــــــــــد شد!

لیست تاپیک ها ی مسابقه:

|❀❀|بخش ادبی مسابقه بزرگ خاتم الانبیا و خاتم اوصیا |❀❀|

|❀❀|بخش نرم افزار مسابقه بزرگ خاتم الانبیا و خاتم اوصیا |❀❀|

|❀❀|بخش صوتی و تصویری مسابقه بزرگ خاتم الانبیا و خاتم اوصیا |❀❀|

|❀❀|بخش طراحی و وبلاگ مسابقه بزرگ خاتم الانبیا و خاتم اوصیا |❀❀|


[B]آموزش هاي مربوط به مسابقه

ساخت كليپ

ساخت اسكرين سيور

ساخت وبلاگ در بلاگفا

|❀❀|بخش صوتی و تصویری مسابقه خاتم الانبیا و خاتم اوصیا |❀❀|+آموزش ساخت کلیپ


سلام علیکم
در این بخش دوستان کارهای صوتی تصویری خود که شامل موضوعات نبوی و مهدوی هست رو با زیربخش های:

کلیپ صوتی تصویری

فلش

پاور پوینتقرار بدهند