امام صادق

فضيلت خلفا در روايت امام صادق(ع)

سلام علیکم وقت بخیر یک روایتی را آیت الله خوئی به نقل از الکشی از سفیان ثوری نقل کرده که محتوای آن این است که شخصی به نقل از سفیان ثوری به امام صادق علیه السلام نقل می کند.....  لئن أتيت برجل يفضلني على أبى بكر وعمر لاجلدنه حد المفتري. ایت الله خوئی بعد از نقل این حدیث به نقل از علامه نقل می کند:سفیان الثوری لیس من اصحابنا. آیا این عبارت دلیلی بر تضعیف این روایت از سوی آیت الله خوئی می شود؟ متشکرم.    

آیا این مطلب صحت دارد: بوسیدن دست ابو حنیفه توسط امام باقر علیه السلام

با سلام

یکی از اهل سنت مدعی بود امام باقر علیه السلام بعد از یک مباحثه با ابوحنیفه حقانیت او را تصدیق کرده و حضرت دست ابو حنـــــــــــــــیفه را بوسیده؟!!!!!!!!! و او هم سر امام را بوسیده

آیا چنین حرفی صحیح است و منبع معتبری دارد؟

متشکرم.

چرا صفت صادقیت در وجود امام صادق ع بروز پیدا کرده است؟


با توجه به این که همه ائمه علیهم السلام صادق (راستگو) هستند چرا صفت صادقیت در وجود نازنین امام ششم صلوات الله علیه ظهور و بروز پیدا کرده است؟

کارشناس بحث: شعیب

کتابخانه جامع امام صادق علیه السلام

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]فضايل امام جعفر صادق عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهارده آئينه[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره‏ي معصومان: امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]مناقب اهل بيت از ديدگاه اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابخانه فضائل امام صادق عليه السلام [/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حديقة الذاکرين[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق از ديدگاه اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امامان اهل‏بيت در گفتار اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهل داستان و چهل حديث از امام جعفر صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]هدايتگران راه نور . جلد 8[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]ويژگي‏هاي امام صادق . الخصائص الصادقية[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]معجزات امام جعفرصادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کرامات و مقامات عرفاني امام جعفر صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]عجايب و معجزات شگفت انگيزي از امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]صبح صادق . قصه هاي زندگي امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حيات پاکان . داستانهايي از زندگي امام جعفر صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق الگوي زندگي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]آمال الواعظين . جلد 2[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]منشور نسل جوان در سيره امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]اهل بيت و امام جعفر صادق از نگاه مذاهب اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق از منظر دانشوران اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق از ديدگاه ائمه و اعلام اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]پرتوي از فضايل اخلاقي امام صادق در منابع اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق از ديدگاه مذاهب اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام صادق را بهتر بشناسيم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نگاهي به سيره امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سخنان امام جعفر صادق عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]وصاياي نوراني چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گلچين حکمت‏[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره و سخن پيشوايان[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]وصايا الصادقين . بررسي کوتاه و ساده درباره وصيتهاي امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]در مکتب امام جعفر صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]مدرسه امام صادق . 365 حديث برگزيده از امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گنجينه‏ي نور (پرسش‏هاي مردم و پاسخ‏هاي امام صادق)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]درسهايي از مکتب امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]درسنامه امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]پندهاي امام صادق به ره‏جويان صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]قرآن از منظر امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نگرشي به تفسير منسوب به امام جعفر صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حضرت زهرا از منظر امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]جايگاه رفيع اخلاق در سخنان امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]پيام امام صادق جوانان را دريابيد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نکاتي درباره حديث عنوان بصري از امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]پژوهشي درباره تفسير عرفاني امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]برخي از ويژگي‏هاي مورد انتظار از مؤمنان در کلام امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]از وجوه و نظائر مقاتل بن سليمان و حکيم ترمذي تا تفسير امام جعفر صادق، تفسير قرآني و زبان عرفاني[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]اخبار امام صادق از رويدادهاي آينده‏[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]احکام نجوم از ديدگاه امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نسل نو و امام صادق[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]با امام صادق در سايه قرآن[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيماي شيعه در نگاه امام صادق[/TD]

احادیثی از امام صادق (ع) منطبق با علم روز

انجمن: 

کتاب معتبری از احادیث علمی امام صادق منطبق با علم روز رو میخواستم برام معرفی کنید واینکه احادیثی که از امام صادق در کتاب امام صادق مغز متفکر شیعی نقل شده معتبرند یا ساخته و پرداخته دانشمندان غربیست

این حدیث واقعی است ؟(اگر کسی به وزن کوه ابوقیس طلا در راه خدا انفاق کند٬جای حج را نمی گیرد)

با سلام خدمت شما
میخواستم ازتون درخواست کنم که بگید این حدیث اعتبار داره یا نه
با توجه به اتفاقاتی که در حج رخ داد واقعا این حرف امام صادق منو ناامید کرد
متن حدیث اینه
:اگر کسی به وزن کوه ابوقیس طلا در راه خدا انفاق کند٬جای حج را نمی گیرد.
آدرسش هم کتاب المحاسن جلد 1 صفحه 62
ممنون میشم

منبع روایت امام صادق (ع) درباره تناسب عید نوروز ایرانیان با وقایع مهم الهی؟

انجمن: 

معلی ‌بن‌ خنیس‌ می‌گوید: در نوروز بر امام‌ صادق(ع) وارد شدم، فرمود: این‌ روز را می‌ شناسی؟ عرض‌ كردم‌ قربانت‌ گردم‌ این‌ روزی‌ است‌ كه‌ عجم‌ آن‌ را بزرگ‌ می ‌شمرند و به‌ یكدیگر هدیه‌ می‌ دهند.. حضرت‌ فرمودند: قسم‌ به‌ بیت‌ عقیق‌ كه‌ در مكه‌ است، این‌ نیست‌ مگر به‌ جهت‌ امری‌ قدیم‌ كه‌ برای‌ تو تفسیر می ‌كنم... نوروز روزی‌ است‌ كه‌ خداوند از انسان ها پیمان‌ گرفت‌ كه‌ بندگی‌ او را گردن‌ گذارند و به‌ پیامبرانش‌ ایمان‌ آورند و دستورهای‌ آنان‌ را بپذیرند. آن‌ نخستین‌ روزی‌ است‌ كه‌ خورشید بتابید و بادهای‌ باردهنده‌ وزیدن‌ گرفت‌ و گیاهان‌ روییدن‌ گرفتند. آن‌ روزی‌ است‌ كه‌ فرشته‌ وحی‌ بر پیامبر(ص) نازل‌ گردید و ابراهیم‌ خلیل(ع) بتها را درهم‌ شكست. روزی‌ است‌ كه‌ امام‌ علی(ع) بت های‌ روی‌ خانه‌ كعبه‌ را به‌ زیر افكند و همچنین‌ كشتی‌ نوح‌ پس‌ از طوفان‌ بر كوه‌ جودی‌ قرار گرفت‌ و آن‌ روزی‌ است‌ كه‌ قائم‌ ما در آن‌ روز ظهور خواهد كرد.

و باز معلی ‌بن‌ خنیس‌ از قول‌ امام‌ صادق (ع) نقل‌ می ‌كند كه‌ همانا نوروز روزی‌ است‌ كه‌ پیامبر(ص) عهد و پیمان ها را برای‌ امیرالمومنین(ع) گرفت‌ و آن‌ روزی‌ است‌ كه‌ حضرت‌ بر اهل‌ نهروان‌ پیروز شد.

درخواست کامل کردن این حدیث: (تحمل سختی آموزش)

سلام
حدیثی هست از ائمه معصومین و فکر کنم آقا امام صادق(ع) که کاملش رو نمیدونم:Gig:، اما یک قسمتی از حدیث توی ذهنم هست که نمیدونم به این صورتی که میگم درست هست یا نه:(کسی که تحمل سختی های آموزش را نداشته باشد)بقیه اش رو نمیدنم و از شما خواهش میکنم که کاملش رو بگید چون بهش نیاز دارم:Ghamgin:
ممنون

بررسی تاریخی مناظرات امام جعفر صادق (ع) با ابن ابی العوجاء

با سلام
من روایت مناظرات امام صادق با ابن ابی العوجاء را در بخش حدیث در این نشانی http://www.askdin.com/thread47116.html#post645933 بررسی کردم و در آنجا معلوم شد که سند این روایت بسیار ضعیف است.حالا می خواهم از نظر تاریخی نیز این روایت را بررسی کنم.تا ببینیم آیا این روایت با شواهد تاریخی همخوانی دارد یا خیر؟

در آخر این روایت گفته شده است که ابن ابی العوجا اندکی پس از آخرین مناظره اش با امام صادق بر اثر بیماری قلبی در گذشت.(فأقبل عبد الكريم على من معه فقال: وجدت في قلبي حزازة فردوني فردوه فمات لا رحمة الله__اصول کافی ج1 ص78)
حال اینکه در گزارشهای تاریخی گفته شده است که ابن ابی العوجاء توسط عباسیان هفت سال بعداز شهادت امام صادق کشته شده است. در اینکه که توسط عباسیان کشته شد بین مورخان اختلافی نیست فقط مسعودی برخلاف مورخان دیگر که آن واقعه را در زمان منصور دانسته اند او این واقعه را در زمان مهدی عباسی می داند.(اسفراینی، ص۸۱؛ قس: طبری، ج۸، ص۴۸؛ بغدادی، الفرق، ص۱۶۴؛ علم الهدی، ج۱، ص۱۲۷، ۱۲۸__ مسعودی، ج۴، ص۲۲۴.)

بررسی سند مناظرات امام جعفر صادق (ع) با ابن ابی العوجاء

با سلام و آرزوی سعادت برای شما
لطفا سلسله راویان سند مناظرات امام صادق با ابن ابی العوجا را که در کتاب کافی آمده است را فقط از نظر علم رجال بررسی کنید.
به متن روایت و کتاب کافی و شیخ کلینی کاری ندارم لطفا فقط سند را بررسی کنید.