قطعات صوتی کاربردی ٭٭٭◄ قطعات میکس شده برای ویژه نامه ها و ...

تب‌های اولیه

137 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قطعات صوتی کاربردی ٭٭٭◄ قطعات میکس شده برای ویژه نامه ها و ...


صوت ویژه نامه رحلت امام خمینی :ghodesa: سال 1391گرفته شده از پست شماره ی 1 از تاپیک زیر

http://www.askdin.com/thread19493.html

آرم صوتی تاپیک برنامه رادیویی امام علی :doa(6):

گرفته شده از تاپیک زیر

http://www.askdin.com/thread19551.html#post227791

صوت ویژه نامه وفات حضرت زینب :doa(8): سال 1391
گرفته شده از پست شماره 5 از تاپیک زیر

http://www.askdin.com/thread12586.html

صوت ویژه نامه ی مبعث رسول اعظم :sallallah:

سال 1391

به ترتیب گرفته شده از پست های زیر:

http://www.askdin.com/post230843-22.html

http://www.askdin.com/post231909-16.html

http://www.askdin.com/post232234-20.html

صوت ویژه نامه میلاد امام حسین :doa(6):

سال 1391

گرفته شده از پست های زیر:

http://www.askdin.com/post233064-13.html

http://www.askdin.com/post233705-17.html

صوت ویژه نامه میلاد حضرت اباالفضل :doa(6):

سال 1391

گرفته شده از پست های زیر:

http://www.askdin.com/post234052-13.html

http://www.askdin.com/post234024-12.html

صوت ویژه نامه میلاد امام سجّاد

سال 1391

گرفته شده از پست شماره 11 تاپیک زیر:

http://www.askdin.com/thread12881-2.html#post234359

صوت ویژه نامه میلاد حضرت علی اکبر

سال 1391

ترکیبی از دو پست زیر (مولودی کامل در دو پست زیر):

http://www.askdin.com/post235906-14.html

http://www.askdin.com/post236859-16.html

صوت ویژه نامه نیمه ی شعبان

سال 1391

گرفته شده از پست 93 تاپیک زیر (فایل کامل قسمت مولودی در پست زیر):

http://www.askdin.com/thread6554-10.html#post238264

صوت ویژه نامه ی رحلت حضرت خدیجه :doa(8):

سال 1391ترکیبی از پست 3 و 8 از تاپیک زیر:

http://www.askdin.com/thread21126.html#post249377

ذکر مصیبت و مولودی کامل این صوت در لینک بالاست.

صوت ویژه نامه میلاد امام حسن

سال 1391

ترکیبی از پست شماره 15 و 1 از دو تاپیک زیر:

مولودی: http://www.askdin.com/thread7214-2.html

سخنان: http://www.askdin.com/thread21384.html

فایل کامل مولودی و سخنرانی در دو پست بالاست.

موضوع قفل شده است