قرآن کریم

فرشتگان جهنم در قرآن و کتب اهل کتاب

سلام

در آیات سوره ۳۰ و ۳۱ سوره مدثر درباره فرشتگان و نگهبانان جهنم حرف زده شده.
علیها تسعه عشر «۳۰ ، بر آن ۱۹ گمارده شده» در ایه ۳۱ هم اشاره شده که این تعداد برای اهل کتاب سبب ایمان به درستی قرآن هست.
در تفاسیر ذکر شده که اهل کتاب هم تعداد رو در کتبشان داشتند و مطلع بودند و چون قرآن ذکر کرد آنها فهمیدند که قرآن باطل نیست و بحق هست چون خودشان این علم را داشتند.

اگر این حرف را بپذیریم که ظاهرا همین است، در کدام کتاب اهل کتاب و در کجا این حرفشان ذکر شده؟

بالاخره باید جایی باشد، اگر نباشد خب اهل کتاب امروز از کجا به حقانیت این ایه پی ببرند؟

و اگر بخاطر تحریف مثلا حذف شده و نیست پس کارکرد این آیات چیست؟

سوره‌ی والسین

انجمن: 

سلام و خدا قوت . یه سوال داشتم. سوره والسین چه سوه ای هست . توی اینترنت خوندم که در حاشیه مفاتیح الجنان نوشته شده برای دیدن مطلوب در خواب با خواندن ۷ سوره قرآن و انجام آدابی خاص سفارش شده است . که یکی از سوره ها رو نوشته بود والیل و السین . ولی هرچه گشتم سوره والسین رو پیدا نکردم. اسم کدوم سوره هست؟

برچسب: 

تفسیر تصویری سوره بقره توسط حاج آقا قرائتی

انجمن: 

سوره بقره
این سوره که دویست و هشتاد و شش آیه دارد، در مدینه نازل شده و بزرگ‌ترین سوره‌ی قرآن است.
علّت نام‌گذاری آن به بقره، داستان بسیار زیبای گاو بنی‌اسرائیل است که در آیات 67 تا 73 بیان شده است.
محتوای سوره دربردارنده‌ی مطالب گوناگون اعتقادی، فقهی، عبادی، تشریع قوانین عبادی، اخلاقی و فردی و اجتماعی بسیاری است.
در این سوره آیة الکرسی(آیه‌ی 255) و آیه‌ی دین(282) که بزرگترین آیه‌ی قرآن است، ماجرای تغییر قبله، بهانه تراشی‌های بنی‌اسرائیل، آفرینش حضرت آدم و نافرمانی شیطان و... بیان شده است.
از آنجایی که دو سوره بقره و آل عمران احکام فقهی و اسماء و صفات نورانی الهی بسیاری را در خود جای داده‌اند، به آنها زهراوان یعنی دو سوره‌ی بسیار درخشان گفته‌اند.
حضرت رسول صلّی الله علیه و آله سوره‌ی بقره را برترین سوره‌ی قرآن و آیة الکرسی را برترین آیه معرّفی فرموده‌اند.
نام سوره: بقره
شماره سوره:2
جزء: 1-3
تعداد آیات: 286
محلّ نزول: مدینه

02.Baqara.001.mp4 - 76.4 MB
02.Baqara.002.mp4 - 84.8 MB
02.Baqara.003.mp4 - 226.7 MB
02.Baqara.004.mp4 - 69.2 MB
02.Baqara.005.mp4 - 57.8 MB
02.Baqara.006.mp4 - 59.3 MB
02.Baqara.007.mp4 - 104.2 MB
02.Baqara.008.mp4 - 90.9 MB
02.Baqara.009.mp4 - 91.3 MB
02.Baqara.010.mp4 - 64.5 MB
02.Baqara.011.mp4 - 56.3 MB
02.Baqara.012.mp4 - 70.0 MB
02.Baqara.013.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.014.mp4 - 61.5 MB
02.Baqara.015.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.016.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.017.mp4 - 102.4 MB
02.Baqara.018.mp4 - 49.5 MB
02.Baqara.019.mp4 - 64.6 MB
02.Baqara.020.mp4 - 85.7 MB
02.Baqara.021.mp4 - 216.7 MB
02.Baqara.022.mp4 - 139.9 MB
02.Baqara.023-24.mp4 - 136.5 MB
02.Baqara.025.mp4 - 96.9 MB
02.Baqara.026.mp4 - 408.2 MB
02.Baqara.027.mp4 - 243.8 MB
02.Baqara.028.mp4 - 94.9 MB
02.Baqara.029.mp4 - 130.3 MB
02.Baqara.030.mp4 - 266.6 MB
02.Baqara.031.mp4 - 84.0 MB
02.Baqara.032.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.033.mp4 - 64.0 MB
02.Baqara.034.mp4 - 94.1 MB
02.Baqara.035.mp4 - 138.3 MB
02.Baqara.036.mp4 - 100.7 MB
02.Baqara.037.mp4 - 88.1 MB
02.Baqara.038-39.mp4 - 124.9 MB
02.Baqara.040.mp4 - 112.5 MB
02.Baqara.041.mp4 - 156.0 MB
02.Baqara.042-43.mp4 - 59.9 MB
02.Baqara.044.mp4 - 110.7 MB
02.Baqara.045.mp4 - 125.8 MB
02.Baqara.046.mp4 - 59.8 MB
02.Baqara.047.mp4 - 119.1 MB
02.Baqara.048.mp4 - 138.0 MB
02.Baqara.049.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.050.mp4 - 56.0 MB
02.Baqara.051.mp4 - 135.0 MB
02.Baqara.052-53.mp4 - 81.6 MB
02.Baqara.054.mp4 - 117.9 MB
02.Baqara.055-56.mp4 - 108.2 MB
02.Baqara.057.mp4 - 84.5 MB
02.Baqara.058.mp4 - 78.8 MB
02.Baqara.059.mp4 - 96.2 MB
02.Baqara.060.mp4 - 128.4 MB
02.Baqara.061.mp4 - 97.2 MB
02.Baqara.062.mp4 - 91.8 MB
02.Baqara.063.mp4 - 102.1 MB
02.Baqara.064.mp4 - 62.0 MB
02.Baqara.065.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.066.mp4 - 35.2 MB
02.Baqara.067.mp4 - 87.2 MB
02.Baqara.068.mp4 - 95.8 MB
02.Baqara.069.mp4 - 96.1 MB
02.Baqara.070-71.mp4 - 93.4 MB
02.Baqara.072.mp4 - 122.1 MB
02.Baqara.073.mp4 - 68.6 MB
02.Baqara.074.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.075.mp4 - 103.6 MB
02.Baqara.076.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.077.mp4 - 103.8 MB
02.Baqara.078.mp4 - 101.4 MB
02.Baqara.079.mp4 - 107.0 MB
02.Baqara.080-81.mp4 - 111.9 MB
02.Baqara.082-83.mp4 - 126.0 MB
02.Baqara.084.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.085.mp4 - 145.4 MB
02.Baqara.086.mp4 - 95.6 MB
02.Baqara.087.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.088.mp4 - 75.4 MB
02.Baqara.089.mp4 - 63.3 MB
02.Baqara.090.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.091.mp4 - 104.1 MB
02.Baqara.092-93.mp4 - 148.8 MB
02.Baqara.094.mp4 - 91.1 MB
02.Baqara.095.mp4 - 65.5 MB
02.Baqara.096.mp4 - 100.1 MB
02.Baqara.097-99.mp4 - 117.7 MB
02.Baqara.100-101.mp4 - 92.3 MB
02.Baqara.102.mp4 - 301.1 MB
02.Baqara.103.mp4 - 80.3 MB
02.Baqara.104.mp4 - 104.6 MB
02.Baqara.105.mp4 - 88.6 MB
02.Baqara.106.mp4 - 123.5 MB
02.Baqara.107.mp4 - 77.0 MB
02.Baqara.108.mp4 - 83.2 MB
02.Baqara.109.mp4 - 117.8 MB
02.Baqara.110.mp4 - 99.4 MB
02.Baqara.111.mp4 - 60.1 MB
02.Baqara.112.mp4 - 81.0 MB
02.Baqara.113.mp4 - 86.5 MB
02.Baqara.114.mp4 - 136.6 MB
02.Baqara.115.mp4 - 45.4 MB
02.Baqara.116.mp4 - 52.9 MB
02.Baqara.117.mp4 - 53.3 MB
02.Baqara.118.mp4 - 113.4 MB
02.Baqara.119.mp4 - 74.5 MB
02.Baqara.120.mp4 - 92.7 MB
02.Baqara.121.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.122.mp4 - 104.0 MB
02.Baqara.123.mp4 - 64.1 MB
02.Baqara.124.mp4 - 134.7 MB
02.Baqara.125.mp4 - 94.3 MB
02.Baqara.126.mp4 - 113.8 MB
02.Baqara.127.mp4 - 87.7 MB
02.Baqara.128.mp4 - 127.4 MB
02.Baqara.129.mp4 - 74.4 MB
02.Baqara.130.mp4 - 71.5 MB
02.Baqara.131.mp4 - 60.4 MB
02.Baqara.132.mp4 - 92.6 MB
02.Baqara.133.mp4 - 96.0 MB
02.Baqara.134.mp4 - 98.8 MB
02.Baqara.135.mp4 - 101.3 MB
02.Baqara.136.mp4 - 128.9 MB
02.Baqara.137.mp4 - 121.6 MB
02.Baqara.138.mp4 - 133.0 MB
02.Baqara.139.mp4 - 72.3 MB
02.Baqara.140.mp4 - 88.8 MB
02.Baqara.141.mp4 - 62.6 MB
02.Baqara.142.mp4 - 154.3 MB
02.Baqara.143.mp4 - 161.7 MB
02.Baqara.144.mp4 - 81.5 MB
02.Baqara.145.mp4 - 122.7 MB
02.Baqara.146.mp4 - 90.6 MB
02.Baqara.147-148.mp4 - 118.9 MB
02.Baqara.149-150.mp4 - 137.8 MB
02.Baqara.151.mp4 - 69.7 MB
02.Baqara.152.mp4 - 122.8 MB
02.Baqara.153.mp4 - 110.4 MB
02.Baqara.154.mp4 - 130.5 MB
02.Baqara.155-156.mp4 - 233.5 MB
02.Baqara.157.mp4 - 100.6 MB
02.Baqara.158.mp4 - 161.5 MB
02.Baqara.159.mp4 - 90.8 MB
02.Baqara.160.mp4 - 76.1 MB
02.Baqara.161-163.mp4 - 150.6 MB
02.Baqara.164.mp4 - 169.3 MB
02.Baqara.165.mp4 - 95.5 MB
02.Baqara.166-167.mp4 - 102.2 MB
02.Baqara.168.mp4 - 100.4 MB
02.Baqara.169.mp4 - 85.3 MB
02.Baqara.170.mp4 - 77.2 MB
02.Baqara.171.mp4 - 67.2 MB
02.Baqara.172.mp4 - 141.5 MB
02.Baqara.173.mp4 - 126.7 MB
02.Baqara.174.mp4 - 104.7 MB
02.Baqara.175.mp4 - 101.6 MB
02.Baqara.176.mp4 - 83.6 MB
02.Baqara.177.mp4 - 347.1 MB
02.Baqara.178.mp4 - 202.9 MB
02.Baqara.179.mp4 - 131.6 MB
02.Baqara.180.mp4 - 205.5 MB
02.Baqara.181.mp4 - 111.2 MB
02.Baqara.182.mp4 - 65.7 MB
02.Baqara.183.mp4 - 128.8 MB
02.Baqara.184.mp4 - 94.4 MB
02.Baqara.185.mp4 - 189.4 MB
02.Baqara.186.mp4 - 146.1 MB
02.Baqara.187.mp4 - 165.7 MB
02.Baqara.188.mp4 - 106.3 MB
02.Baqara.189.mp4 - 149.5 MB
02.Baqara.190.mp4 - 153.8 MB
02.Baqara.191.mp4 - 80.9 MB
02.Baqara.192.mp4 - 27.7 MB
02.Baqara.193.mp4 - 71.2 MB
02.Baqara.194.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.195.mp4 - 58.8 MB
02.Baqara.196.mp4 - 194.5 MB
02.Baqara.197.mp4 - 78.6 MB
02.Baqara.198.mp4 - 150.1 MB
02.Baqara.199.mp4 - 81.8 MB
02.Baqara.200.mp4 - 84.7 MB
02.Baqara.201.mp4 - 103.0 MB
02.Baqara.202.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.203.mp4 - 163.4 MB
02.Baqara.204.mp4 - 91.4 MB
02.Baqara.205.mp4 - 111.1 MB
02.Baqara.206.mp4 - 83.5 MB
02.Baqara.207.mp4 - 138.7 MB
02.Baqara.208.mp4 - 170.4 MB
02.Baqara.209.mp4 - 79.8 MB
02.Baqara.210.mp4 - 125.0 MB
02.Baqara.211.mp4 - 109.4 MB
02.Baqara.212.mp4 - 126.6 MB
02.Baqara.213.mp4 - 193.8 MB
02.Baqara.214.mp4 - 129.5 MB
02.Baqara.215.mp4 - 135.3 MB
02.Baqara.216.mp4 - 81.1 MB
02.Baqara.217.mp4 - 152.5 MB
02.Baqara.218.mp4 - 66.8 MB
02.Baqara.219.mp4 - 159.0 MB
02.Baqara.220.mp4 - 143.8 MB
02.Baqara.221.mp4 - 148.7 MB
02.Baqara.222.mp4 - 124.3 MB
02.Baqara.223.mp4 - 94.6 MB
02.Baqara.224.mp4 - 72.6 MB
02.Baqara.225.mp4 - 56.1 MB
02.Baqara.226-227.mp4 - 89.3 MB
02.Baqara.228.mp3.mp4 - 117.6 MB
02.Baqara.229.mp4 - 201.7 MB
02.Baqara.230.mp4 - 81.7 MB
02.Baqara.231.mp4 - 124.8 MB
02.Baqara.232.mp4 - 100.3 MB
02.Baqara.233.mp4 - 124.2 MB
02.Baqara.234.mp4 - 86.0 MB
02.Baqara.235.mp4 - 119.3 MB
02.Baqara.236.mp4 - 94.7 MB
02.Baqara.237.mp4 - 91.7 MB
02.Baqara.238.mp4 - 86.8 MB
02.Baqara.239.mp4 - 102.8 MB
02.Baqara.240.mp4 - 100.5 MB
02.Baqara.241-242.mp4 - 92.2 MB
02.Baqara.243.mp4 - 125.2 MB
02.Baqara.244.mp4 - 144.8 MB
02.Baqara.245.mp4 - 129.9 MB
02.Baqara.246.mp4 - 149.7 MB
02.Baqara.247.mp4 - 164.7 MB
02.Baqara.248.mp4 - 137.5 MB
02.Baqara.249.mp4 - 170.1 MB
02.Baqara.250.mp4 - 114.7 MB
02.Baqara.251.mp4 - 157.4 MB
02.Baqara.252.mp4 - 111.5 MB

نظر قرآن در باره کشور دوستی و وطن چیست؟

انجمن: 

نظر قرآن در باره کشور دوستی و وطن چیست؟

چگونه به قرآن علاقه پیدا کنیم؟

انجمن: 

سلام

چند روزه به خودم میگم که یک ساعت از روز رو بشینم قرآن بخونم

اما علاقه و انگیزه ای ندارم!

و اگر هم قرآن بخونم یا حوصلم سر میره یا خسته میشم (استغفار الله منظورم بد نیست)

چگونه میشه در خودم این انگیزه رو ایجاد کنم تا قرآن بیشتر بخونم و لذت ببرم

دوستان اگر نظری دارید لطفا بدید

با تشکر

معجزه ی سوره ی مبارکه ی طارق (ستاره ی کوبنده)

انجمن: 

فصاحت و بلاغت قرآن کریم

انجمن: 

با سلام خدمت کارشناسان محترم سایت
خواهشمند است ابتدا لینک زیر رو مطالعه کنید
http://www.andalibonline.com/static-70.html
آیا کارشناسان محترم سایت اطلاعات ارائه شده درلینک فوق را در مورد فصاحت و بلاغت قرآن کریم قبول دارند یا نه ؟
هچنین درلینک فوق ادعا شده که صاحب نظران و ... نتوانسته اند به اندک معانی آیات قرآن دسترسی پیدا کنند ( با توجه به وجود تفاسیر مختلف ). نظر شما در این مورد چیست ؟

بررسی اعتبار یا عدم اعتبار حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد قرآن کریم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز

حدیثی منقول است از وجود انور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر اینکه « قرآن از همه چیز برتر است جز خداوند »

میخواستم خواهش کنم منابع این روایت رو بگذارید ... ( بابی که این روایت در اون آمده را هم ذکر نمایید . )

این حدیث را بررسی سندی بفرمایید ...

یه جا خوندم نوشته بود این قرآن (در حدیث) منظور اهل بیت علیهم السلام هست ! این گفته درسته ؟

سپاس .....:Rose:

دو حدیث درباره روح القدس

انجمن: 

سلام
یه روز پیش مطالبی رو توی سایت راجب روح القدس خوندم .
ولی دوتا نقل از امام صادق ع و امام باقر ع بود توی مطالب که برا ذهن من مخالف هم بودن
اون دوتا نقل اینه:
در خصوص آیه تنزل الملائکه و الروح من کل امر امام صادق فرمودند :روح برای امام نازل می شود.
و
از امام باقر عدر تفسیر آیه شریفه[=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L]: «[/][/][/]وَ کَذلِکَ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ رُوحاً مِّنْ اَمْرِنَا[=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L]...» [/][/][/]چنین نقل شده[=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L][=@Adobe Ming Std L]:[/][/][/]از آن زمان که خداوند آن روح را بر پیامبرش نازل کرد به آسمان باز نگشت، و او در ما است.
1.سوالی که برام پیش اومده اینکه روح القدس شب های قدر به امام نازل میشه؟ یا طبق گفته امام باقر همیشه هست همراهشون؟
2.میشه از این دو نقل اینو برداشت کرد که : روح القدس شب قدر بر پیامبر نازل شد و بعد از ایشون بهمراه معصومین شریف بوده؟
. حالا تانا

قرائت های مجلسی احمد ابوالقاسمی

انجمن: