روح سبز

تب‌های اولیه

تصویر روح سبز

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
8 سال 9 ماه