شهید علی اصغر پازوکی

تب‌های اولیه

تصویر شهید علی اصغر پازوکی

مدال ها

تاریخچه

عضو به مدت
7 سال 6 ماه