مکان

چرا من منم ؟!


یک سوال بزرگ و عجیب برام به وجود آمده که همیشه ذهنم رو مشغول میکنه:

چرا من جای هری پاتر به دنیا نیومدم ؟! برای مثال ؟!
چرا من در کشور امریکا به دنیا نیومدم؟
چرا من مسیول اداره این جسم هستنم ؟!
چرا من مسیول اداره اون یارو نیستم ؟!
چرا من منم ؟! :دی

این روحه منه که داره سوال میکنه اگر کسی میدونه بگه ما هم بدونیم
چون به هر کی گفتم اون ذهنش مشغول شده و جوابی نبود که بده
تشکر

تصور وجود بدون مختصات زمانی و مکانی

ذهن من تصوری مطمئن از وجودی بدون بعد زمان و مکان ندارد.

چگونه می توان وجودی را بدون بعد و نیاز به فضا در نظر گرفت که هست(حال هر چیز).

چگونه می توان خدایی را با تمام عظمتش قبول داشت که در هیچ فضای مکانی نمی گنجد چرا که خود خالق زمان و فضاست.
این وضعیت فکری من عادی است ؟

این قضیه جزء محالات عقلی است؟ (تصور وجودی بدون مختصات مکانی)

یا نه برای روشن شدن مسئله نیاز به آگاهی و آشنایی با مقدمات و موضوعات خاصی هست تا جواب بدست آید؟

اگر هم جواب بدست آمد و عقل قانع شد دل نیز آرام می گیرد؟

عالم ذر کجاست؟ و آیا اعتقاد به آن واجب است؟

با سلام خدمت کارشناسان محترم.
عالم ذر کجاست؟چگونه جایی است؟
آیا اعتقاد به آن برای مسلمان واجب است یا خیر؟

سوالاتی در مورد صفات خدا

با سلام

1-
از یک طرف میگوییم خدا مکان ندارد و از طرف دیگر میگوییم خدا همه جا هست

وقتی میگوییم خدا همه جا هست یعنی مکانی مشخص میکنیم اگر چه مکان بی نهایت باشد

(مگر این که مکان داشتن به معنای جسم بودن که جواب مشخص میشود)

2-
از یک طرف میگوییم خدا زمان ندارد ولی میگوییم خدا[="Red"] الان[/] وجود دارد

وقتی میگوییم خدا الان هست در اصل زمانی مشخص میکنیم اگر چه این زمان بینهایت باشد
(مگر این که منظور از زمان نداشتن زمان به وجود آمدن باشد که جواب مشخص میشود)

3-

صدیق;10097 نوشت:
با سلام

حضور خدا در همه جا از نوع حضور فیزیکی و جسمانی نیست زیرا خدا ماده و جسم نیست که بتوانیم برایش جا و مکان قائل شویم بلکه حضور خدا از نوع علم و آگاهی و احاطه است، یعنی همه چیز نزد علم خدا حاضرند و هیچ چیز از احاطۀ او غایب نیست.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=2869

مثل این که من در 10 متری فردی حاضر باشم او از من میپرسد آیا در یک متری او یا دقیقا رو به رو و چسبیده به او هستم؟ من جواب بدهم حضور من از نوع آگاهی و علم است در حالی که من دقیقا جلوی او نیستم
حال سوال من این است که قبول خدا از لحاظ علم و آگاهی بر من احاطه دارد ولی آیا دقیقا جلوی من موجود است یا خیر؟ لطفا ابتدای جواب بله یا خیر باشد (آیا با توجه به این که میگوییم خدا نامحدود است جواب بله است؟)

4-
میگوییم خدا نامحدود است آیا ما درون خدا هستیم؟ (لطفا ابتدای جواب بله یا خیر را مشخص کنید)

5-
برای دلیل عقلی برای توحید ذاتی میگوییم خدا بی نهایت است پس نمیتواند خدای دیگر موجود باشد (مثل جسم بی نهایتی در فضا باشد پس نمیتواند جسم دیگری در فضا موجود باشد چون جسم اول فضا را کامل پر کرده است)
جال سوال این جاست که خدایی که بی نهایت است و مثل مثال بالا فضا پر شده چگونه ما وجود داریم؟ در حالی که اگر ما میتوانیم در خدایی که نامحدود است موجود باشیم پس خدای دیگری که آن نیز بی نهایت باشد میتواند در خدا موجود باشد ( ممکن است بگویید خدا جسم نیست و فضا را پر نمیکند و از قانون ماده پیروی نمیکند خب من هم میگویم پس خدای دیگری میتواند در خدای بینهایت موجود باشد همان طور که ما وجود داریم)

البته جناب زمزم لطفا کردند به دو سوال که شبیه سوال اول و دوم من میباشد جواب دادند اگر بقیه کارشناسان و دوستان نیز جواب بدهند ممنون میشوم
جواب سوال یک

جواب سوال دوم
با تشکر