سخنان

قیام پانزده خرداد

قیام پانزده خرداد
مقدمه

این كه، چه عواملی در پیروزی انقلاب اسلامی و واژگونی رژیم 2500 ساله ی شاهنشاهی، نقش اصلی و اساسی داشته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از سال 1341 كه نهضت مقدس امام خمینی قدس سره آغاز شد، تا سال 1357 كه این نهضت به ثمر رسید با ظهور انقلابی بی نظیر كه ثمره ی آن تحقق نظام جمهوری اسلامی بود، همواره تنی چند از عالمان مجاهد، با یاری مردم فقیر و زجر كشیده، خود را به آتش و خون زدند و با تحمل سختی های بسیار مبارزه را تا پیروزی نهایی ادامه دادند.
در طی این سال ها، ضمن نبردِ نابرابر ایمان و كفر، منادیان حق و حقیقت دینی، با الگو قرار دادن مبارزات صدر اسلام، و با جدّیت وصف ناپذیر، نهضت مقدس امام خمینی« قدس سره» را استمرار بخشیدند و روحیه ی سلطنت ستیزی را تقویت كردند و در هر مناسبتی با نام رهبر تبعیدی خود حركت انقلابی جمعیت های تظاهر كننده را پرشتاب و با توان ساختند.
قیام 15 خرداد نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران است، كه رهبری داهیانه ی امام خمینی« قدس سره» و یاری روحانیان انقلابی در تداوم آن، طی یك دوره ی پانزده ساله، نقش اساسی داشته است. و در همه ی آن سال ها سال روز 15 خرداد هیچ گاه در سكوت و خاموشی سپری نشد؛ زیرا كه 15 خرداد برای امت قهرمان و شهید پرور ایران، از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و خواهد بود.
15 خرداد، روز قیام خونین مردم جان بركفی بود كه، به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند و علیه نظام ستمشاهی شوریدند. 15 خرداد روز آغاز نهضت مقدس اسلامی، روز عصیان علیه طاغوت و طاغوتیان و روزی بود كه ملت ایران زیر بیرق اسلام گرد آمد و برای مقابله با دشمنان اسلام و قرآن وارد صحنه شد و پشت رژیم ستمشاهی را به لرزه انداخت.
در سحرگاه 15 خرداد سال 1342، دژخیمان رژیم ستمشاهی به خانه ی امام در قم یورش بردند و امام خمینی« قدس سره» را كه سه روز پیش از آن، به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه ی فیضیه، طی سخنان كوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان امریكایی و اسراییلی او برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل كردند.هنوز چند ساعتی نگذشته بود كه خیابانهای شهر قم زیر پای مردان و زنان مسلمان و انقلابی كه به قصد اعتراض از خانه هایشان بیرون آمده و به حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند، به لرزه در آمد. همین صحنه، در همان روز در تهران و چند شهر دیگر نیز به وجود آمد و مردم ایران با قیام گسترده ی خود نشان دادند كه خواستار برقراری حكومت اسلامی و پایان دادن به رژیم ستمشاهی هستند. به همین جرم بود كه گلوله های شلیك شده از خشم و كینه ی حكومت شاه، قلب صدها مسلمان انقلابی به پا خاسته را در 15 خرداد 1342 نشانه رفت و آنان را به خاك و خون كشید. بدین ترتیب، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ مبارزات امت اسلامی، در روز 15 خرداد 1342 ورق خورد و فصل جدیدی در كارنامه ی رویارویی مستضعفان با مستكبران گشوده شد.

ღღღدلبسته آقای خراساني خويشم ஜ تقديم به مقام معظم رهبري دامت برکاتهღღღ

[b]content[/b]


عنوان تاپيک را با

استفاده ازشعر آقا برگردان به خود آقا کرده ايم :hamdel:


کتابخانه فضائل امام جواد علیه السلام

انجمن: 

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]فضايل امام جواد عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]آسماني‏ ترين مهرباني[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کرامات و مقامات عرفاني امام محمد جواد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]معجزات امام جواد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سرور الفؤاد يا زندگاني حضرت امام جواد محمد بن علي التقي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حيات پاکان (داستانهايي از زندگي امام جواد)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابخانه فضائل امام جواد عليه السلام [/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام جواد الگوي دانشمندان جوان[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]عجايب و معجزات شگفت‏انگيزي از امام جواد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]منتخب التواريخ[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]منتهي الآمال (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهارده آئينه[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]شادنامه‏ ي چهارده معصوم (مدايح و مناقب در شعر فارسي)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام جواد پاسدار حريم وحي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تشيع در گذرگاه تاريخ: امام جواد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نمونه هايي از فضايل و سيره فردي امام محمد بن علي الجواد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امامان اهل‏بيت در گفتار اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حديقة الذاکرين[/TD]

کتابخانه حضرت اباعبد الله الحسین علیه السلام

انجمن: 

class: category

[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] شخصيت سياسي اجتماعي و اخلاقي رهبري نهضت عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامدهاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] کارکردهاي سياسي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] فلسفه عزاداري امام حسين‌ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] فلسفه عزاداري يا اهميت سوگواري [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عزاداري از نگاهي ديگر [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] روان شناسي عزاداري‌ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] در آفاق حماسه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] حماسه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] حماسه حسيني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] جلوه‌هاي تربيتي قيام عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] جرعه‌اي از زلال زيارت عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] تحليلي پيرامون رمز جاودانگي حماسه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيشينه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيش در آمدي براي آشنايي با پيام‌هاي تربيتي مکتب عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيام‌هاي عاشورا از زبان عاشوراييان‌ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيام‌ها و عبرت‌هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] ورشهاي معنوي و اخلاقي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] امام حسين و عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] آموزه‌ها و پيام‌هاي قيام عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] درس‏ها و عبرت‏هاي عاشورا در عرصه رفتار سياسي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيام‏هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] واقعيت و آرمان در قيام عاشورا از ديدگاه امام خميني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مباني و ديدگاههاي حقوقي و فقهي امام خميني در ارتباط با ابعاد فقهي قيام عاشوراي حسيني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] هنر و عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] وارثان عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] بايدها و نبايدهاي عزاداري [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] نقش امام خميني در خرافه زدايي و بازسازي فرهنگ عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] نظريه‏هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تحريف‏ شناسي و فرهنگ عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آسيب‏هاي عزاداري [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مباني و ديدگاههاي اخلاقي، عرفاني امام خميني امام در پيوند با عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] فرازهايي درباره عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عزت عاشورايي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عبرتهاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عاشورا و امام حسين در آيينه احاديث [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عاشورا محور سازماندهي سياسي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عاشورا روز تجدد اسلام [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] بازتاب عاشورا در فقه سياسي شيعه [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عاشورا، حماسه‏ي جاويد [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] شهيد مطهري، پيامهاي عاشورا و خطر تحريف، مروري دوباره [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] سيري در مرثيه‏ي عاشورايي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] دفاع از روايات عزاداري و پاسخ به شبهات [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] نقش مصلح ديني در خرافه زدايي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] نقش عزاداري امام حسين و شعائر عاشورا در تداوم سنت احياي دين [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] راهبردهاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] گزارش رفتارهاي عاشورايي و حرکت‏هاي اصلاحي آن در جبل عامل [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عزاداري، سنتي ديني يا کنش اجتماعي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] امام خميني و احياگري فلسفه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] جلوه‏هايي از شخصيت امام حسين در مبارزه با تحريف [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] حادثه کربلا در مثنوي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] نگرشي تحليلي به راهبرد اصلاح طلبي در نهضت عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عوامل پايداري و جاودانگي نهضت عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] ريشه‏ يابي تحريفات عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] چشم ‏اندازي به تحريفات عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تحريف شناسي عاشورا در پرتو امام شناسي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] تبيين ‏شناسي تحليل‏هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامهاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيام عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] نگاهي به عزاداري‏هاي حسيني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] بن ‏مايه‏ها و درون‏ مايه‏هاي رخداد عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] بعد سياسي و احياي عاشورا از منظر فقه [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عزاداري؛ بدعت يا سنت؟ [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] بر ساحل عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] بايستگي تحريف زدايي از نهضت عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] کتابخانه عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] صدق در مقتل‏ خواني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] از عاشوراي حسين تا عاشوراي شيعه [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] الگوي مديريت و رهبري در قيام عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] امام خميني و فلسفه سياسي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] تبيين يک تحريف [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] ابعاد نظامي واقعه عاشورا از واقعيات تا تحريفات [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] علل وقوع تحريفات در بيان چگونگي قيام امام حسين [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تحريف ‏شناسي عاشورا در پرتو انسان ‏شناسي [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عقل مانع تحريف و عامل تعميم نهضت حسيني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مکتب تاريخنگاري شام و تحريف قيام امام حسين [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] اسوه‏هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اسرار عاشورا (جلد 1 و 2) [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] ادبيات عاشورا، از صاحب بن عباد تا محتشم کاشاني [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عبرت‏هاي عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] عاشورا مظلوميتي مضاعف [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] آموزه هاي تربيتي عاشورا درس ها و عبرت ها [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آموختني‏ هائي از عاشورا [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تحريفات و عوامل آن [/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] آسيب ‏شناسي فرهنگ سياسي عاشورا[/TD]
[/TR]

کتابخانه جامع امام امیرالمؤمنین علیه السلام | سیره | فضایل | سخنان

انجمن: 

class: category

[TH="class: list-author"][/TH]
[TH="class: list-hits"][/TH]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] انقلاب تکاملي اسلام[/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] خاتم الانبياء[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] با پيامبر[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] تاکتيکهاي جنگي رسول خدا[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] محمد و زمامداران‏[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] محمد خاتم پيامبران[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] برگزيده منتهي الآمال [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبري و جهاد[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] سيره رسول خدا[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] صلح حديبيه[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] گزارش لحظه به لحظه از ولادت پيامبر[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 19- پادشاه فقر[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 18- فتح مبارک[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 17- خيبر؛ جلوه‏ي اعجاز حيدر[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 16- اسطوره‏ي حسن[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 15- خندق، حماسه جاودانه حق[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 14- جاذبه‏هاي عشق‏[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 12- کيمياي معنا[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 12- کيمياي معنا[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 11- فروغ ايزدي[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 10- طليعه‏هاي بدر[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 08- آفاق هجرت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 07- معراج[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 06- طائف، سفر لطائف[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 05- شهريار محبت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 03- قلمروهاي بعثت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 03- قلمروهاي بعثت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 02- رستاخيز جانها[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 01- در سپيده دم[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] مروري بر زندگاني پيامبر و امامان[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام (جلد 4)[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام (جلد 3)[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام (جلد 2)[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام (جلد 1)[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر 09- علي در معناي محمد[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] ختم نبوت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] خاتميت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] از قدس تا کعبه[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] زندگاني پيامبر اکرم[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] هدايتگران راه نور (زندگاني حضرت محمد مصطفي‏)[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] زندگاني حضرت محمد[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] محمد راز آفرينش[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] چهل داستان و چهل حديث از حضرت رسول خدا[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] چکيده تاريخ پيامبر اسلام[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] از هجرت تا رحلت[/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]

class: category

[TH="class: list-hits"][/TH]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"]رسالت قرآن و پيامبر [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] حاکميت سياسي پيامبر و امامان از نگاه قرآن [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] محمد اسوه حسنه (بهترين الگوي زندگي) [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] محمد و زمامداران‏ [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] خاتم النبيين [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبري و جهاد [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] رفتار پيامبر با کودکان و جوانان [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] سيماي آفتاب [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] مساوات [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] عدم انظلام - ستم ناپذيري [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] ستيز با استکبار و مستکبران‏ [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] اهتمام براي مستضعفان [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] يکصد و بيست درس زندگي از سيره حضرت محمد [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] سيري در سيره نبوي [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] رسول الله الگوي زندگي [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] محمد راز آفرينش [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] پيامبر [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row1"]
[TD="class: list-title"] پيامبر امي [/TD]
[TD="class: createdby"][/TD]
[TD="class: list-hits"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cat-list-row0"]
[TD="class: list-title"] سيره رسول خدا[/TD]
[/TR]

▪▫❤▫▪ هرشب دقایقی کوتاه سر سفره افطاری صوتی ▪▫❤▫▪ آخرین افطار!

انجمن: 

:Gol: افطاری صوتی :Gol:
...........................................................

در ایام ماه مبارک رمضان, هرشب دقایقی کوتاه

سه الی شش دقیقه

شما را دعوت میکنیم به جرعه ای سخنان دلنشین

سخنانی که حتما به دلتان خواهد نشست.

از حجة الاسلام محمود صفاری


منبع

معرفی شخصیت امام حسن مجتبی (ع)

با توجه به نزدیک شدن به ایام شهادت سبط اکبر،حضرت امام حسن مجتبی (ع) سعی دارم فرازهایی از زندگی آن امام بزرگوار را در اینجا بگذارم.
به امید خدا و با کمک و همراهی دوستان آگاهی و شناختمون از این امام بزرگوار و مظلوم بیشتر بشه


بسم الله الرحمن الرحیم


ـ اشتیاق بهشت به او و برادرش

اربلی در کشف الغمه از جابر نقل میکند که رسول خدا(ص) فرمودند:بهشت مشتاق دیدار چهار نفر از خاندان من میباشد که خداوند ایشان را دوست میدارد و مرا به دوستی ایشان دستور داده است، علی ابن ابیطالب (ع)،حسن ابن علی (ع)،حسین ابن علی(ع) و مهدی(عج) همان که عیسی پشت سر او نماز میخواند.
کشف الغمه،ج2،صفحه 313 و بحارالانوار،ج 43،ص 304.ـ زینت بهشت

از عایشه از رسول خدا (ص) روایت شده که فردوس (بهشت) از خدای متعال خواست که خدایا من را زینت بده چرا که یاران و اهل من،همه پرهیزکار و نیکوکارند، وحی شد که آیا من تو را به وسیله حسن و حسین علیهماالسلام زینت ندادم!

بحارالانوار،ج43،ص 316

ـ امانت پیامبر در امت

طبرانی در المعجم الکبیر از مقدام بن معدی کرب از پیامبر(ص) روایت کرده است که:


حسن از من است و حسین از علی، این دو :Sham:امانت:Sham: من هستند در بین امت.المعجم الکبیر،ج 20،ص 269 و سیر اعلام النبلا،ج3،ص258 و مسند الشامیین، ج 2،ص 170

(با استفاده از کتاب سبط اکبر،محمد جواد مروجی طبسی)

به امید خدا ادامه دارد...

بزرگترین تجربه ی زندگیت

انجمن: 

سلام به همگی
اگه قرار بود بزرگترین تجربه ی زندگیت رو یادم بدی چی مینوشتی؟
ممنون

سخنان دانشمندان بزرگ جهان درباره حضرت محمد (ص)

پیامبری چونان محمد شایسته آن است که از آیین وی پیروی شود و برای پذیرش رسالتش بر یکدیگر پیشی گرفت زیرا دعوت شریف او بر شناخت آفریدگار و تشویق به امور خیر و باز داشتن از زشتیها استوار است وهمه آنچه برای بشریت به ارمغان آورده زیبا و خوبی آفرین است.
(گوستاو لوبون، دانشمند فرانسوی)


[/HR]

كارل ماركس، فيلسوف، سياستمدار و انقلابي آلماني الاصل در قرن 19 با درك عميق از شخصيت پيامبر عظيم الشأن اسلام چنين اظهار مي‌دارد: محمد مردي بود كه... از ميان مردمي بت پرست با اراده آهنين برخاست و آنان را به يگانه پرستي دعوت كرد و در دل‌هاي ايشان جاوداني روح و روان را بكاشت، بنابراين او را نه تنها بايد در رديف مردان بزرگ و برجسته تاريخ شمرد، بلكه سزاوار است كه به پيامبري او اعتراف كنيم و از دل و جان بگوييم كه او پيامبر خدا بوده است.
..............................................................................................
شریعتی که محمد آورد به منزله چشمه ای است که نیاز جویندگان را بر آورده می سازد او جامعه ای بنیان نهاد که هر کس برابر ضوابط سهمش را از بیت المال در یافت می کرد و آیین وی کمک بزرگی به انسانیت بود ...

[/HR]

من هميشه نسبت به دين محمد9 به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش نهايت احترام را داشته‌ام، به نظر من اسلام تنها ديني است كه داراي آن‌چنان خاصيتي است كه مي‌تواند تغييرات گوناگون را به خود جذب كند و خود را با اشكال و صور هر عصر منطبق سازد. من درباره دين حضرت محمد(ص) چنين پيش بيني كرده‌ام كه كيش او براي فرداي اروپا قابل قبول خواهد بود. همان طوري كه در اروپاي امروز هم پذيرش آن آغاز شده است. من معتقدم كه اگر مردي مانند پيامبر اسلام فرمان‌روايي مطلق جهان عصر جديد را احراز كند، طوري در حل مسايل و مشكلات جهان توفيق خواهد يافت كه صلح و سعادتي را كه بشر به شدت احتياج دارد براي او تأمين خواهد كرد.
........................................................................................................
من زندگی این مرد شگفتی آور را بررسی کرده وبه این اعتقاد رسیده ام که باید اورا نجات بخش بشریت نامید و بر این باورم که اگر فرصت برای مردی همانند او فراهم شودو به تنهایی حکمران دنیای جدید گردد تو فیق خواهد یافت آن را با شیوه ای مسالمت آمیز بر طرف کند .
(برنارد شاو، نویسنده ایرلندی)

[/HR]

محمد با برجستگی بی نظیر و تعلیمات پر معنایش توانست اندیشه را با عمل جمع آورد و پیامبری با هوش و قانونگذار و گستراننده عدالت در میان مردم بود .
(ماکس سایکس نویسنده انگلیسی)

[/HR]

گوته، شاعر پرآوازه آلماني پس از آشنايي با دين اسلام و پيام آور اين آيين يگانه، قطعه شعري با عنوان «نغمه محمد(ص) » درباره پيامبر اعظم سرود. اين قطعه شعر از زبان نزديک‌ترين خويشان پيامبر؛ يعني حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه(س) گفته مي‌شود. گوته در شعرش همه مراحل و مقاطع دعوت رسول اکرم(ص)و راهنمايي‌اش در ميان مردم را به زبان توصيف و تشبيه و نماد مي‌آورد.

[/HR]

تولستوي نويسنده وفيلسوف اخلاق گراي معروف روسيه كه آموزه هايش سر مشق رهبران بزرگ سياسي در جهان بوده است در كتاب اسلام وعرب دكتر گستاولوبون صفحه 154و159 نظريه صائبي در مورد پيامبر اسلام بشرح زير دارد كه موضوع آن ماهيت و انگيزه پشت پرده كاريكاتورهاي توهين آميز غرب را بر ملا مي سازد.
تولستوي كه سر مشق افرادي همچون گاندي بوده چنين ميگويد : شخص شخيص پيامبراسلام سزاوار همه گونه احترام واكرام ميباشد . شريعت پيغمبر اسلام بعلت توافق آن با عقل و حكمت در آينده عالمگير خواهد شد .

[/HR]

محمد مردي بود كه .... از ميان مردمي بت پرست با اراده آهنين برخواست و آنان را به يگانه پرستي دعوت كرد و در دلهاي ايشان جاوداني روح و روان را بكاشت بنابر اين او را نه تنها بايد در رديف مردان بزرگ و برجسته تاريخ شمرد بلكه سزاوار است كه به پيامبري او اعتراف كنيم و از دل وجان بگوييم كه او پيامبر خدا بوده است.
كارل ماركس، كتاب محمد عند علما الغرب، صفحه 101

[/HR]

مهاتما گاندي در كتاب اسلام شناسي غرب صفحه 36مي گويد : حيات شخص پيامبر اسلام به نوبه خود نشانه و سر مشق بارزي براي رد فلسفه عنف و اجبار در امر مذهب ميباشد .

[/HR]

جواهر لعل نهرو در كتاب نگاهي به تاريخ جهان مي گويد : مذهبي كه پيامبراسلام تبليغ مي كرد بواسطه سادگي و راستي و درستي آن و دارا بودن طعم دموكراسي وبرابري مورد استقبال توده هاي كشور هاي مجاور شد .

[/HR]

ولتر فرانسوي در كتاب اسلام از نظر ولتر صفحه 28و 53می گوید: حضرت محمد بي گمان مردي بسيار بزرگ بود . وي جهانگشايي توانا، قانونگذاري خردمند , سلطاني دادگر و پيامبري پرهيزگار بود .او بزرگترين نقشي را كه ممكن بود در مقابل چشمان مردم عادي ايفا كند، در روي زمين ايفا كرد .


[/HR]

پير سيمون لاپلاس ،منجم , رياضيدان بسيار معروف فرانسوي قرن 18و 19 ميلادي ميباشد كه نظريات او تحولات بزرگي در نجوم ايجاد كرده است يكي از محققين غربي است كه در مورد دين مبين اسلام چنين اظهار نظر نموده است (مجله مكتب اسلام ارديبهشت 52 صفحه69) گر چه ما به اديان آسماني عقيده نداريم ولي آئين حضرت محمد(ص) و تعاليم او دو نمونه اجتماعي براي زندگي بشريت است بنابراين اعتراف ميكنيم كه ظهور دين او و احكام خردمندانه اش بزرگ و با ارزش ميباشد و بهمين جهت از پذيرش تعاليم حضرت محمد بي نياز نيستيم.


[/HR]

پرفسور ويل دورانت مورخ و نويسنده آمريكايي 1981 ـ 1885 كه ميليون‌ها نفر در جهان آثار او را مطالعه مي‌كنند در رابطه با شخصيت بزرگ پيامبر بزرگوار اسلام چنين اظهار نظر مي‌كند:
اگر به ميزان اثر اين مرد بزرگ در مردم بسنجيم بايد بگوييم كه حضرت محمد(ص) از بزرگ‌ترين بزرگان تاريخ انساني است. وي درصدد بود سطح معلومات و اخلاق قومي را كه از فرط گرماي هوا و خشكي صحرا به تاريكي توحش افتاده بودند، اوج دهد، در اين زمينه توفيقي يافت كه از توفيقات تمام مصلحان جهان بيشتر بود. كمتر كسي را جز او مي‌توان يافت كه همه آرزوهاي خود را در راه دين انجام داده باشد، زيرا به دين اعتقاد داشت. محمد(ص) از قبايل بت پرست و پراكنده در صحرا امتي واحد به وجود آورد. برتر و بالاتر از دين يهود و دين مسيح و دين قديم عربستان آييني ساده و ديني روشن و نيرومند با معنوياتي كه اساس آن شجاعت قومي بود پديد آورد، كه در طي يك نسل در يك صد معركه نظامي پيروز شد و در مدت يك قرن يك امپراتوري عظيم و پهناور به وجود آورد و در روزگار ما نيروي مهمي است كه بر يك نيمه جهان نفوذ دارد.

[/HR]

کسی که درباره زندگی محمد(ص) تفکر کند، مبهوت حکمت و تدبیر او می شود و محمد(ص) را زنده ای می بیند که در هیچ عصر ی نمی میرد.
ار.اف.بودلی، خاور شناس و نویسنده سوییسی


[/HR]

محمد(ص)، اولین پیامبری است که تمام گفته هایش پس از رحلت ضبط و تدوین شده است. از همین جا می توانیم به مقام و منزلت ممتازی که به دست آورده است، پی ببریم و دریابیم که احادیث و اقوالش چه صحت و دقت و درستی ای دارد.
آن انسان با یک اقدام شجاعانه که خالی از خطر جانی نبود، به پا خاست. او را نه تنها باید در صف مردان بزرگ تاریخ بشریت دانست، بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و بگوییم محمد(ص)، پیغام آور از آسمان به سوی زمین است.
رسالت او دستور ثابتی است برای عالم و آن چه را محمد(ص) آورده یا گفته، با ذوق و فهم امروزی مطابق است.
کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی
http://niasar-boys.blogfa.com/post/383

♪♪♪کلیپ های صوتی زیبا از مقام معظم رهبری در مورد معصومین (علیهم السلام)♪♪♪

انجمن: 

سخنان زیبای مقام معظم رهبری

در ارتباط با

معصومین علیهم السلام