ارتباط با خدا

کاش خدا کمی حرف می زد! (چرا رابطه ما و خدا یک طرفه است؟ )

انجمن: 
وقتی برای مدت ها دعا میکردم و جوابی نگرفتم کاش کمی خدا حرف میزد ! وقتی تنها امیدم خدا بود و ناامید شدم کاش کمی خدا میزد ! حتی گفتن یک کلمه برای ارام شدن هم کافی بود ... داستان من داستان پسری است که مادرش او را گذاشته و رفته است و پدرش دائم به او میگوید که مادرت تو را دوست داشت و رفت به گفته پدرم اعتماد دارم ولی دلم ارام نمیگیرد ! چرا خدا با ما حرف نمی زند ؟ جرا رابطه ما و خدا یک طرفه است ؟ با اینکه میدانم خدا خودش اجازه داده ، دارد گوش میکند ولی باز هم احساس خوبی ندارم   مخصوصا شب که ادم بیشتر احساس تنهایی میکند !

تاثیر نماز و سایر عبادات از نظر علمی

با سلام

آیا عبادت کردن (نماز خواندن، دعا و ...) از نظر علمی تاثیری بر انسان دارد
یعنی غیر از احساس رضایت و حالت سرخوشی که ممکن است برای
بعضی از افراد درپی داشته باشد آیا می‌توان نشان داد که انرژی در این بین رد و بدل می‌شود.
یا اینکه صرفا همانند دیگر اعمال یک عادت است و اگر ترک شود
فرد بعد از مدتی آن احساس رضایت را می تواند از کارهای دیگر بدست آورد و با شرایط جدید سازگار می شود.

*** اپلیکیشن اندرویدی ارتباط با خدا ***

با سلام و احترام
هدیه نوروزی حقیر به شما عزیزان
دومین اپلیکیشن تولیدی بنده برای دیوایس های اندرویدی :

برای دانلود روی نام نرم افزار کلیک کنید :

ارتباط با خدا


اپلیکیشنی شامل :
سوره های منتخب :
حمد
کافرون
توحید
فلق
ناس
قدر
انشراح
ملک
الرحمن
یس
واقعه
جمعه
دخان

اذکار هفته
دعای تحویل سال
ادعیه:
دعای فرج
دعای سحر
دعای افتتاح
دعای کمیل
دعای توسل
دعای عرفه و ....
زبارت عاشورا
زیارت آل یاسین و ....

نمایی از ظاهر نرم افزار

هزینه استفاده از آن برای شادی روح عزیزانی که در برنامه نابرده شده اند فاتحه مع الصلوات

برای شریک شدن در ثواب دعاها و زیارت دیگر عزیزان برای دوستانتون هم ارسال کنید با امکان به اشتراک گذاری برنامه در منوی برنامه...

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستم...


وحی؛ ارتباط واقعی با منبع قدسی یا بیماری روانی؟

سلام
دانشمندا یه آزمایشی انجام دادن تا محل مذهبو توی مغز پیدا کنن و در ادامه نتیجه رو میبینید!

ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻗﯿﻖ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺱ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻐﺰﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ، ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﺮﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﯾﻨﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ 64 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﻣﻌﺘﻘﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺻﺮﻉ ﻟﻮﺏ ﺗﻤﭙﻮﺭﺍﻝ ﺍﺳﺖ . ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺻﺮﻉ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁن ﺗﺸﻨﺞ ﺍﺯ ﻟﻮﺏ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺗﻤﭙﻮﺭﺍﻝ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ . ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﻮﻡ ﯾﻬﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﻋﺼﺒﯽ، ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺎﻣﺎﯼ ﭘﺎﺋﯿﻦ ‏( 40-30 Hz ‏) ﺩﺭ ﻗﺸﺮ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻭﺭﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
گرداوری هانیه .ب
http://www.sciencealert.com/neuroscientists-have-recorded-the-brain-activity-of-a-man-at-the-exact-moment-he-saw-god

لحظاتی با خدا…

انجمن: 

اللهمّ إنّی أسألک برحمتک الّتی وسعت کلّ شیء…همه جا تاریک است، دعا خوان کمیل میخواند، مدتهاست که کمیل نخوانده‌ام گرچه بارها شنیده‌ام اما امشب گویا همه چیز فرق دارد، حال خواندن ندارم، بار الها رحمتت همه چیز را فراگرفته است، حتی امشب را و مرا با تمام بدیهایم… گوش میدم، اللهمّ اغفر لی الذّنوب الّتی تهتک العصم…بر خود میلرزم، خدایا با من چه خواهی کرد؟ با این بار گناه هر لحظه انتظار رسوائی را میکشم، یعنی دیگر کارم تمام است؟ همیشه بن بست آدمی را بیچاره و مضطر میسازد، خدایا دستم خالیست چکنم؟…دعا خوان میخواند: و أسألک سؤال من اشتدّت فافته و أنزل بک عند الشّدآئد حاجته، هر وقت احساس میکنم دستم خالیست و به آخر خط رسیده‌ام بی‌اختیار خدا را میخوانم، چرا خدا را؟! مگر کسی غیر از او هم هست که بی‌پناهان عمر تباه را دریابد و به نگاه رأفتش بنوازد؟!
همه جا ملک خداست، کجا بگریزم؟ و لا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا من نمیخوام بگریزم، اگر از تو فرار کنم بسوی خودت فرار خواهم کرد، میدانم که پناهم میدهی، میدانم میدانم…
دعا خوان میخواند: و کم من قبیح سترته، کاش از خجالت آب شوم و در زمین فرو روم، کار به همینجا تمام نمیشود، و کم من ثنآء جمیل لست أهلاً له نشرته…بدیهام را پوشانده‌ای و خوبیهائی که از آن من نیست بین مردمان منتشر ساخته‌ای…خدایا قسم بخودت هرگاه از غضب و انتقامت غافل شدم و بر تو جرأت کردم شدت رحمتت مرا بخود آورد، گاهی طغیان میکنم و سرکش میشوم، چشمان بینای تو را ندیده میگیرم و سخت میتازم، در این اوقات تنها لطف و مهربانی و رحمت توست که مرا شرمسار میکند و بخود میاورد، کاش این شرمساری دوام بیاورد…
دیگر به کمیل گوش نمیده‌ام، یاد گناهان بیچاره‌ام میکند، دلم میخواهد فریاد بزنم…خدای من، من مخلوق تو هستم، خودت میدانی که ضعیفم و روز به روز ضعیفتر شده‌ام و با این همه ضعف و حقارت در برابر تو قد علم کرده‌ام، بقول زینت عبادت کنندگانت: أنا الّذی علی سیّده اجتری، منم آن کسی که بر آقای خود جرأت پیدا کرده، أنا الّذی عصیت جبّار السّمآء، منم آن کسی که جبّار آسمانها را نافرمانی کرده…خدایا بارها و بارها بر من ترحم نمودی اینبار هم ترحم کن، از الوهیت تو هیچ کم نمیشود، خدا خدا خدا…
صدای اذان میاید و صدای بارش باران…

تکنیک جادویی نوشیدن هشت لیوان آب (معجزه ارتباط مداوم با خدا)

تکنیک جادویی نوشیدن هشت لیوان آب:Kaf:قبل از نوشیدن آب هر جمله زیر را با انرژی و قدرت تکرار کنید:

لیوان اول - بعد از بیدار شدن از خواب (اول صبح)
خداوندا سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را نشان دادی.
قول می دهم امروز به هر جا می روم مهری برسانم.
به من کمک کن تا امروز را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنم.
لیوان دوم - حدود 10 صبح
افتخار می کنم که امروز پاک ترین انسان روی زمین هستم.
لیوان سوم - حدود 12 ظهر
من نظر کرده خداوندم .
لیوان چهارم - بعد از نهار
خداوندا تو را سپاس به خاطر برکاتی که به من بخشیدی و خزانه غیبت را به روی
من و خانواده ام بگشادی.
لیوان پنجم - حدود 4 عصر
عشق الهی هم اکنون مرا ثروتمند و توانگر می سازد.
لیوان ششم - حدود 6 عصر
به هر سو می نگرم موفقیت به من لبخند می زند.
لیوان هفتم - قبل از شام
هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می شوم.
لیوان هشتم - قبل از خواب
خداوندا تو را سپاس که یک روز دیگر را به من هدیه دادی. صلح را در جهان حکم فرما نما.
خود و خانواده ام را به تو می سپارم ای مهربانترین مهربانان .
پروردگارا خوابی آرام به من هدیه بده که من عاشق تو هستم.

جادوی این تکنیک در گفتگو و ارتباط مداوم با خداوند تواناست که با یادش دلها آرام میگیرد.

احوال پرسی شما با خدا بوی چی میده....؟؟؟؟؟؟

اسم اصلی تایپیک ورود ممنوع می باشد
البته با اجازه بزرگترها

با عرض سلام وادب خدمت همه مسئولین سایت......
(به قول یکی از دوستام اینم امضاء مجوز برای شروع بحث)و دیگر کاربران عزیز و محترم سایت
امیدوارم امیدم به نا امیدی تبدیل نشه و تمام دوستان در آرامش فکری ،روحی و جسمی به سر ببرند....
یادم می یاد یه جایی خوندم...یا شنیدم یا دیدم ...:Gig: اینجوری که پیداست دارم پیر میشم و دیگه چیزی یادم نمی یاد.....
بی خیال برم سر اصل مطلب.....
کجا بودیم ....آهان....یادم اومد ...داستان سر یادم می یاد بود:ok:
بی خیال شوخی کردم....
داستان این بود که یک فرد مومنی از کنار فردی که نفت فروش محلشون بود میگذشت که یه دفه با صدای نفت فروش متوجه حضور اون شخص میشه و با لحنی سرد میگه بهههه آقای فلانی....نفت فروش با لبخند معنا داری جواب سلام را میده و به اون فرد مومن و معتقد حرفی میزنه که شاید خیلی از ما باید به خودمون روزی صد بار بگیمو از گفتنمون به تفکر پناه ببریم.....شاید جوابی پیدا کنیم تا خودمونا راضی کنیم....
اون مرد ساده نفت فروش به شخص اول داستان ما یعنی همون مومن گفت سلامت بوی نفت میده....:Moteajeb!:
فرد مومن با تعجب نگاهی به نفت فروش کردو گفت چیییی
گفت سلامت بوی نفت میده....
یادته اون روزایی که گاز نداشتید و از من نفت میخریدید وقتی منو میددی با چه گرمایی سلامو احوال پرسی میکردی....اما از وقتی گاز کشیدیو به نفت من احتیاج نداری دیگه خبری از اون احوال پرسیات نیست.....
مرد مومن به خودش اومدو بدونه خداحافظی سرشو انداخت پایینو توی افکارش غرق شدو رفت.....
حالا نمیدونم کسی نجاتش داد یا نه
ولی احوال پرسی شما با خدا بوی چی میده....؟؟؟؟؟؟
سوال سختیه نه؟
راستی این تاپیک به علت حذف دوبار توسط مسئولین سایت به اینگونه در اومده و من با قبول شرایط حضور در این سایت باید به گفته های دوستان عزیز عمل میکردم.....
این ابتدای بحث منه و امیدوارم این بار حذف نشه.....
ادامه دارد...

نامه ای از یک سرگشته:

نامه ای از یک سرگشته:
من... یه سرگشته... یه انسان غمزده که برای پیدا کردن خدایم به هر راهی متوسل میشوم... امشب هم به این فروم اومدم فقط به این امید که بتونم اینجا در جمع افرادی که خداشونو درک کردن راهی برای سرگشتگی خودم پیدا کنم. امیدوارم ...
در اعماق وجودم خدایی رو باور دارم که شک ندارم وجود داره. شک ندارم خدای من همون خدای محمده و شک ندارم دینم کامل ترین دینه. یعنی خدا برام اثبات شده است. اما مشکلاتی در باورهام دارم. نمیتونم با مساله ی نماز و قران و دعاکنار بیام. من یه شاعرم. یه شاعر موفق(این موفقیت ها چه فایده داره وقتی در درک خدا موندم؟!). حس عارفانه ی خدایی شعرهام چنان آشکاره که خواننده های شعرهام زودتر از خودم متوجه میشن! یعنی من واقعا خدا رو دوست دارم. من فطرت خدایی دارم. اما نماز نمی خونم! اصلا نمی دونم چرا باید نماز بخونم؟ خدا چه نیازی به این داره که من در روز بخوام چند بار کمر خم و راست کنم و نماز بخونم؟ وقتی من شب ها حدود یک ساعت تو خلوتم با خدا حرف میزنم دیگه نماز برا چیه؟ دعا به سبک رسمی برا چیه؟(شرکت در دعای کمیل و توسل و ...) وقتی من میتونم با زبون خودم با خدا و ائمه ارتباط برقرار کنم چرا باید یه سری جملات(بی شک مقدس) عربی رو زمزمه کنم؟ ببینید من این ها رو به هیچ عنوان نفی نمی کنم. من با این نواها و زمزمه های مقدس هزاران بار به آسمون اوج میگیرم. اما نمیفهمم چرا باید کمیل و توسل بخونم؟ خدا رو اونقدر قدرتمند و بزرگ میدونم که گاهی فکر میکنم این سبک صحبت با خدا مسخره است!! (عذر میخوام . دارم از ظاهر عمل حرف میزنم) چرا نباید بجای نماز خوندم و توسل خوندن به همون حالت همیشگی خودم تو خلوت اشک بریزم وبا خدا حرف بزنم؟
مشکل بعدی من اینه که گاهی از لطف خدا دلسرد میشم. ببینید گذشته ام رو که نگاه میکنم میبینم فراز و نشیب های زیادی داشتم. سختی و شیرینی های زیادی. در تمام اینها عمیقا باور دارم که خدا همراهم بوده. اما برای آینده نمیتونم به خدا توکل کنم. نمیتونم با خیال راحت بگم خدا هست. خدا کمکم میکنه. از خدا میخوام تا بهم بده. تو لحظه ای که میخوام از خدا یه چیزی بخوام حس میکنم کار مسخره ایه. انگار فقط تو همین لحظه فکر میکنم خدایی نیست!!! در صورتیکه در سایر مواقع وجود خدا رو باور دارم!!! مثلا منی که در مواقع عادی نماز نمی خونم وقتی یه موفقیت بزرگ به دست میارم ناخوداگاه به درگاه خدا سجده میزنم و حتی گاهی نماز میخونم.
میدونم که خیلی طولانی و پراکنده حرف زدم. منو ببخشید. به هر صورت من امشب حس کردم مطرح کردن سوالم اینجا میتونه تحول خاصی تو زندگیم ایجاد کنه. امیدوارم اینطور باشه...

داستان دوست خدا(زيباترين آیات قرآن و احاديث قدسي در دوستی با خدا)

:Gol: من دوست دارم کسی رو که منو دوست داره :Gol:
تذکر:در زبان عرب کسی رو که برخوردش معمولیه رو میگن دوست(صدیق)،اگر نزدیکتر باشه(خلیل)نام داره،اگر خیلی صمیمی تر باشه(حبیب)می نامند.
در حدیث قدسی زیبائی اومده:
اوحی الله الی داود:
یا داود!بلّغ اهل الارض:أنّي حبیب من أحبّني،و جلیس من جالسني،و مؤنس لمن أنس بذکري،و صاحب لمن صاحبني،و مختار لمن اختارني،و مطیع لمن أطاعني.
ما أحبني أحد من خلقي،عرفت ذلک من قلبه،إلاّ أحببته حباً لا یتقدمه أحد من خلقي و....
خداوند متعال به داود وحی کرد:
ای داود!به اهل زمین(پیغام مرا)برسان:من دوست(صمیمی)کسی هستم که دوست(صمیمی)من باشد،و همنشین کسی هستم که همنشین من باشد و مونسم با کسی که مونس ذکر من است و همراهم با بنده ای که همراه من است و او را اختیار میکنم،که مرا اختیار کرده،و مطیع بنده ای هستم که مطیع من است.
هر زمان که بنده من،مرا دوست بدارد من از قلبش محبت او را(نسبت به خود)می فهمم،(و محبت او اثری ندارد)مگر اینکه دوست می دارم او را بگونه ای که تا به حال هیچ بنده ای را اینطور دوست نداشتم و...
از شما خواننده عزیز تقاضا دارم در این پست تامل زیادی کنید.:Gol::Gol::Gol:{کلمة الله-باب محبت خدا}

گاهي اوقات حال عبادت ندارم!

انجمن: 

هر از گاهی احساس می کنم که ارتباطم با خدا کم شده و دوباره توان می گیرد چه کار کنم که این ارتباط همیشگی باشد؟

علت و ریشه بسیاری از این شکیات و گاهی دو دل شدنها در ضعف ایمان است و لذا راهکارهای برای تقویت ایمان ذکر شده است که ان شا الله با عمل کردن به آنها می توان به خداوند نزدیک شد و بسیاری از این مشکلات را از بین برد .
بهترین راه برای تقویت ایمان پیروی از نسخه ی سعادت بخش الهی یعنی قرآن كریم و كلمات مفسرین معصوم آن (پیامبر اكرم و امامان) است. یعنی انجام واجبات و ترك محرمات و اخلاص عمل برای رضای خداست اگر در این مسیر استقامت بورزید خداوند از درون شما را هدایت خواهد کرد و توفیق روی توفیق شامل حالتان خواهد شد و روز به روز بر ظرفیت وجودی شما افزوده خواهد شد. خداوند در قرآن كریم می فرماید :ان الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا کسانی که در راه ما تلاش کنند راههای هدایت را به آنان می نماییم. و نیز می فرماید ان الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكه کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و در این راه استقامت ورزیدند ملائکه ی الهی بر آنان نازل خواهد شد. و در کلمات معصومین آمده : (من اخلص لله اربعین یوما انبت الله الحكمة فی قلبه و یجری من قلبه علی لسانه و جوارحه ؛ کسی که چهل روز تمام کارهایش فقط و فقط برای خدا باشد خداوند نور حکمت و بینایی را بر دلش می فشاند و حکمت از دلش بر زبانش و اعضا و جوارحش جاری میشود ) بنا بر این با استقامت در مسیر اطاعت و عبودیت محض خداوند ایمان در درون انسان مستحکم و بر اساس معرفت قوی تر خواهد شد همچنین مطالعه ی کتب مفید در این زمینه بسیار موثر است مانند معاد و سرای دیگر و استعاذه و ایمان همگی از شهید دستغیب منازل الآخره محدث قمی. علاوه بر این دعا و توسل و درخواست تقویت ایمان از درگاه الهی موجب تقویت ایمان خواهد شد.