داستان دوست خدا(زيباترين آیات قرآن و احاديث قدسي در دوستی با خدا)

تب‌های اولیه

151 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
داستان دوست خدا(زيباترين آیات قرآن و احاديث قدسي در دوستی با خدا)

:Gol: من دوست دارم کسی رو که منو دوست داره :Gol:
تذکر:در زبان عرب کسی رو که برخوردش معمولیه رو میگن دوست(صدیق)،اگر نزدیکتر باشه(خلیل)نام داره،اگر خیلی صمیمی تر باشه(حبیب)می نامند.
در حدیث قدسی زیبائی اومده:
اوحی الله الی داود:
یا داود!بلّغ اهل الارض:أنّي حبیب من أحبّني،و جلیس من جالسني،و مؤنس لمن أنس بذکري،و صاحب لمن صاحبني،و مختار لمن اختارني،و مطیع لمن أطاعني.
ما أحبني أحد من خلقي،عرفت ذلک من قلبه،إلاّ أحببته حباً لا یتقدمه أحد من خلقي و....
خداوند متعال به داود وحی کرد:
ای داود!به اهل زمین(پیغام مرا)برسان:من دوست(صمیمی)کسی هستم که دوست(صمیمی)من باشد،و همنشین کسی هستم که همنشین من باشد و مونسم با کسی که مونس ذکر من است و همراهم با بنده ای که همراه من است و او را اختیار میکنم،که مرا اختیار کرده،و مطیع بنده ای هستم که مطیع من است.
هر زمان که بنده من،مرا دوست بدارد من از قلبش محبت او را(نسبت به خود)می فهمم،(و محبت او اثری ندارد)مگر اینکه دوست می دارم او را بگونه ای که تا به حال هیچ بنده ای را اینطور دوست نداشتم و...
از شما خواننده عزیز تقاضا دارم در این پست تامل زیادی کنید.:Gol::Gol::Gol:{کلمة الله-باب محبت خدا}

...دنباله داستان دوست خدا
دنبال چه کسی می گردی؟

خدایا به امام زمانت دلهایمان را نورانی گردان.
در حدیث قدسی شیرینی که در کتاب کلمة الله آیت الله شیرازی نقل شده آمده:
أوحی الله إلی داود:
من طلبني بالحق وجدني*و من طلب غیري لم یجدني*فارفضوا یا أهل الأرض: ما أنتم علیه من غرورها*و هلموا إلی کرامتي، و مصاحبتي و مجالستي و مؤانستي*و آنسوا لي أوانسکم، و أسارع ألی محبتکم و...
؛وحی کرد خداوند جل و اعلا به داود علیه السلام:
هر کس که حقیقتا طالب (شناخت) من باشد مرا خواهد یافت،و هر کس که به دنبال غیر من باشد (مرا گم خوهد کرد) و نخواهد یافت، به خود لازم کنیدکه از غفلت از یاد من به واسطه سر گرم شدن به دنیا،دور باشید و به طرف گرامی داشت من خود را بکشانید و (در هر لحظه و در هر کاری) همراه (و به یاد) من باشید و همنشینی و انس گرفتن با من را سر لو حه کار خود قرار دهید.با من انس بگیرید(و عاشق من باشید)مانوس شما می شوم و به محبت کردن به شما عجله می کنم.
{کلمة الله/باب محبت خدا}:Gol::Gol::Gol:

...دنباله داستان دوستی خدا
بخاطر من
قال الله تعالی:حقّت محبتي للّذین یتصادقون من أجلي * و حقّت محبتي للّذین یتناصرون من أجلي *.
خداوند تعالی فرمود:
محبت من مخصوص کسی است که راست بگوید بخاطر من(رابطه صادقانه بین او ودیگران باشد) و محبت من مخصوص کسی است که یاری کند دیگران را بخاطر من.{مسکن الفؤاد/شهید ثاني}
به نظر من این کلام کمال عشق و عاشقی را به ما یاد میدهد.
رمز کار بزرگان و عزیزان درگاه الهی اخلاص است.خدایا به ما صدق نیت عطا کن.:Gol::Gol::Gol:

خدا: دوست دارم بنده ام رو ببینم
تا به حال شنیده اید که خدا مشتاق بنده ی خودش باشه و لحظه شماری کنهبرای لقاءش؟؟؟!!!
قال الله تعالی: إذا أحبّ العبد لقائي أحببت لقاءه *و إذا ذکرنی في نفسه ذکرته في نفسي * و إذا ذکرني في ملاء ذکرته في ملاء خیر منهم *و إذا تقرب اليّ شبرا تقربت الیه ذراعا * و إذا تقرّب إليّ ذراعا تقرّبت إلیه باعا.
خداوند متعال فرمود: زمانی که بنده ام رسیدن به من را دوست داشته باشد،من هم لقاء و رسیدن به او را دوست دارم * و زمانی که مرا در دلش و قلبش یاد کند من هم او را یاد میکنم * و زمانی که مرا در جمع یاد کند من هم در جمعی بهتر از جمع او یادش می کنم * و زمانی که به اندازه یک وجب به من نزدیک شود به اندازه یک ذراع(از آرنج تا سر انگشتان)به او نزدیک خواهم شد * و زمانی که به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود به اندازه باع(وقتی دستانتان را بطور افقی باز کنید،از سر انگشتان یک دست تا سر انگشتان دیگری را باع گویند) به او نزدیک می گردم.
{کلمة الله/57}:Gol::Gol::Gol:
چقدر خدا بندگانش را دوست دارد!!!!!!

خدایا من مشتاق تو ام
از خود پرسیده اید که رسم عاشقی، بین بنده عاشق و معبود معشوق چیه؟گوش بده تا بگم:
أوحی الله إلی داود: یا داود! من أحب حبیبا صدّق قوله * و من رضي بحبیب رضي فعله * و من وثق بحبیب اعتمد علیه * و من اشتاق إلی حبیب جدّ في السیر إلیه * یا داود! ذکري للذاکرین * و جنّتي للمطعین * و حبّي للمشتاقین * و أنا خاصّ المحبین.
خداوند متعال به داود وحی فرمود:
ای داود! هر کس که دوست داشته باشد حبیبی(حبیب دوستی که خیلی به تو نزدیک است و صمیمی) را حرف او را تصدیق می کند * و هرکه راضی باشد به حبیب بودن حبیبش(او را بعنوان حبیب انتخاب کرده باشد) به فعل و رفتار او هم راضیست * هرکه مورد اعتماد بداند حبیبش را (در همه امور) به حبیبش اعتماد می کند * و هر که مشتاق رسیدن به حبیبش باشد در رسیدن به او جدیت به خرج میدهد.
* ای داود یاد من برای یاد کننده های من(یادم را به آنها اختصاص می دهم) * و بهشت برای کسانی که مطیع من هستند * و محبت من برای مشتاقان من * و منم که تعیین می کنم چه کسی محب من باشد.
{کلمة الله/57}

با خواندن این جملات قلب مشتاق شکستن قفس سینه می شود.اگر میخواستم خلق نمی کردم
ابراهیم کسی را دید که زنا می کند دعا کرد علیه او که بمیرد،(خدا دعای او را مستجاب کرد و آن کس)مُرد.دوباره این جریان تکرار شد و دوباره برای جمعی که این گناه را تکرار کرده بودند دعا کرد مستجاب شد، سپس خداوند متعال به ابراهیم وحی نمود:
یا ابراهیم! إنّ دعوتک مجابة، فلا تدع علی عبادی * فإنّي لو شئت لم أخلقهم * إنّي خلقت خلقی علی ثلاثة أصناف * : عبدا یعبدنی لایشرک بي شیئا فأثیبه * و عبدا یعبد غیري ، فلن یفوتني * و عبدا یعبد غیري ، فأخرج من صلبه من یعبدني *.
ای ابراهیم ! اگر دعا کنی مستجاب است،پس دعا نکن علیه بندگان من (که بمیرند)* اگر می خواستم خلق نمی کردم آنها را * من بندگانم را در سه گروه خلق کردم: بندگانی که فقط مرا می پرستند و اصلا بر من شرک نمی ورزند پس به آنها ثواب و جزای(کافی)می دهم * و بنده ایست مرا نمی پرستد که از من چیزی کم نمی شود * و بنده ایست مرا پرستش نمی کند پس از صلبش بنده ای را خارج می کنم که مرا می پرستد.{کلمة الله/60} :Gol::Gol::Gol:

:Gol:اسم خدا :Gol:
از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که ایشان فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید:
إشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، فسمیته مؤمنا * فالمؤمن منّي و أنا منه * من استهان بمؤمن ، فقد استقبلني بالمحاربة *.
اسم مومن را از اسم خودم گرفتم سپس مومن نامیدم * پس مومن از من است ومن از مومنم * (و علامت اینکه مومن از خداست)هر که به مومن توهین کند و احترام او را سبک بشمارد، به جنگ من آمده.
{کلمة الله/63}:Gol::Gol::Gol:

نزدیک به خدا
في الحدیث القدسي:
یابن آدم! أنا غني لا أفتقر أطعني فیما أمرتک أجعلک غنیا لاتفتقر. یابن آدم! أنا حي لا أموت أطعني فیما أمرتک أجعلک حیّا لاتموت. یابن آدم! أنا أقول لشئ کن فیکون، أطعني فیما أمرتک به أجعلک تقول لشئ کن فیکون.
ای فرزند آدم! من بی نیاز هستم، در آنچه که به تو امر کردم اطاعتم کن تا تورا بی نیازی که هرگز محتاج نگردد قرار دهم.
ای فرزند آدم! من زنده ی تا ابدم و (از ازل تا ابد)ماندگارم، مرا درآنچه به تو دستور دادم اطاعت کن تا تو را هم همیشه زنده قرار دهم.
ای فرزند آدم! من به هر چه بگویم(اراده کنم) باش ایجاد می شود مرا در دستوراتم پیروی کن تا تو را هم صاحب اراده کنم.
س: این از رحمانیت بی نهایت خدا نیست که با ارائه اعمالی از سوی ما این امتیازات عجیب را عطاء می نماید؟؟؟!!!
{قرة العیون ص473}:Gol::Gol::Gol:

اشتباهاتت را پاک می کنم
إن الله تعالی یقول:
عبدي!إنّک إذا استحییت منّي أنسیت الناس عیوبک و بقاع الأرض ذنوبک و محوت من الکتاب زلالتک و لا أناقشک الحساب یوم القیامة.
خداوند متعال می فرماید:
ای بنده من! زمانی که تو از من حیاء می کنی(بابت گناهانت و قصد اصلاح داری) عیبهای تو را از یاد مردم می برم، و می شویم زمین را از گناهانت، و از پرونده ات اشتباهاتت را پاک می کنم، و روز قیامت از تو حساب رسی نمی نمایم.
...چقدر حیای نا قابل من در درگاه خدا ارزش دارد!!!
{کلمة الله/48}:Gol::Gol::Gol:

به فرعون بگو...
إن الله سبحانه حین أرسل موسی إلی فرعون،قال له:
توعده و أخبره: أنّي إلی العفو و المغفرة، أسرع منّي إلی الغضب و العقوبة.
هنگامی که خداوند متعال موسی را به سوی فرعون فرستاد فرمود: به فرعون بگو : من به(نتیجه)بخشش و گذشت(در امور بندگانم) زودتر می رسم تا به خشم و عقاب کردن.
{کلمة الله/48}

[=tahoma]

[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif] طالبان بهشت كجايند ؟ [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ![/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- اگر چنين است كه پادشاهان بي جرم « ستمگري » خود دوزخي مي شوند .[/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و عربان ، به سبب « تعصب ورزي » و نژاد پرستي ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و عالمان با « حسد ورزي » ،[/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و فقيران با « دروغگويي » ،[/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و تاجران با « خيانت ورزي » ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و كشاورزان به سبب « جهالت » و دانش نطلبيدن ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و عابدان با « ريا ورزيدن در عبادت » ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و ثروتمندان با « تكبر » ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و خوانندگان كتابهاي آسماني ، با « غفلت » { و عدم ژرف نگري در معاني آنچه مي خوانند } ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و رنگ رزان ، با « تقلب در كارشان » ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و زكات نادهندگان ، به سبب « ندادن زكات مالشان » ، [/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- { اگر اينان به سبب اين امور دوزخي مي شوند } پس ، طالبان بهشت ، كجايند { و به بهشت روندگان ، كيانند } ؟ ![/][/]
[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]{سایت نهاد نمایندگی رهبری}
[/][/][/]

[=tahoma]

[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]امداد الهي در مسير پارسايي [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ! [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- اگر ديدگانت ، براي نگاه به آنچه بر تو حرام كرده ام ، با تو ستيز كرد { و خواست به نگاه حرامت وا دارد }، من با دو پوشش { پلك هاي چشم } تو را ياري كرده ام ، پس ، چشم فرو بند ![/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- واگر زبانت براي واداري ات به گفتن آنچه بر تو حرام كرده ام ، با تو ستيز كرد ، من با دو پوشش { لبها } تو را مدد كرده ام ، پس ، دهان فرو بند و سخن مگو ![/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]{سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری}
[/][/]

[/]

[=tahoma]

[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]گواهان آدميان [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ! [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- فرشتگانم { كه ماموران منند }، شب و روز در پي تو اند و مراقب اعمال تو ، تا آنچه را مي گويي و انجام مي دهي ، چه كم و چه زياد ،بنويسند . [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آسمان_نيز _ آنچه از تو ببيند ، شهادت مي دهد . [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و زمين _ هم _ به آنچه بر آن انجام مي دهي گواهي مي دهد . [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و خورشيد و ماه و ستارگان _ نيز _ به گفتار و كردارت گواهند . [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و من _ خود _ از انديشه هاي پنهاني قلبت آگاهم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- پس خودت _ نيز _ از خويشتن غافل مباش ، [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- زيرا مرگ { در پيش است } و گرفتاري فراوان در انتظار تو است { و به توشه بسيار نيازمندي }. [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و هنگامه كوچ تو نزديك است .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آنچه را از پيش فرستادي ، چه نيك و چه بد ، بي كم وكاست آماده است .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و فردا محصول اعمال خود را در مي يابي .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]{[/][/][=tahoma][=tahoma][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری[/][/][/][/][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]}
[/][/]

[/]

[=tahoma][=tahoma]

[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]رياضت و معرفت [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ؟! [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- پارسا باش و از حرا م ها دوري گزين ، تا مرا بشناسي و به من معرفت يابي .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و گرسنگي بكش { و از پر خوري بپرهيز } تا مرا ببيني { و به معرفت شهودي برسي } .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و مرا عبادت كن تا مرا بيابي .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و تنهايي گزين { و از در آميختن فراوان با مردمان بپرهيز } تا به من برسي .[/][/]


[/][/]

[=tahoma][=tahoma]

[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اوصاف ستوده [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزندان آدم ؟![/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- آيا واجبات مرا همانگونه كه فرمانتان داده ام ، انجام داديد ؟[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا در مال و جانهاتان با بينوايان به برابري رفتار كرديد ؟[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا به كسي كه به شما بد كرد ، نيكي كرديد ؟ [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا كسي را كه { از سر ناداني } به شما جفا كرد ، بخشيديد ؟[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا با كسي كه { از سر غفلت و جهل } از شما پيوند بريد ، پيوستيد ؟[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا با كسي كه با شما خيانت كرد ، به انصاف رفتار كرديد ؟ [/][/]


[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا با كسي كه به شما قهر ورزيد ، سخن گفتيد { و با او از در آشتي در آمديد } ؟[/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا فرزندانتان را { به نيكي } ادب كرديد ؟[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و آيا از عالمان { راستين }درباره مسائل دين و دنياتان پرسيديد؟ [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- پس { آگاه باشيد كه} من به صورت ها و خوبي هاي ظاهري تان نمي نگرم ، بلكه به دل ها و كردارتان مي نگرم ، و به اين اوصاف ستوده از شما خشنود مي شوم .[/][/]


[/][/]

[=tahoma][=tahoma]

[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]نا همگوني درون و برون [/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ![/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- چقدر « الله ! الله !» مي گويي ، در حالي كه قلبت غير الله است ![/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و زبانت « الله » مي گويد ، و تو از غير خدا مي ترسي و به غير خداوند اميد مي بندي ، اگر « الله » را مي شناختي ، از غير خدا واهمه نمي داشتي و عزم غير او نمي كردي .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- گناه مي كني و به توبه راستين روي نمي آوري .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- راستي كه توبه اي كه با پافشاري بر گناهان همراه معاصي باشد ، « توبه دروغگويان » است .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و { بدان كه } پروردگارت بر بندگان ستم نمي كند { بلكه با مومنان و صالحان ، به لطف و عنايت رفتار مي كند و توبه گران راستين را مي بخشايد و پاداش مي دهد و اما نا مومنان و نا صالحان را كيفر مي دهد و از توبه كنندگان دروغين نمي گذرد . } [/][/]


[/][/]

[=tahoma][=tahoma]

[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]ثمرات عبادت و آفات غفلت [/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم ! [/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- خويشتن را براي عبادت من فارغ البال كن و خالصانه به پرستشم بپرداز تا قلبت را از بي نيازي سرشار كنم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و دستانت را از رزق و روزي پر كنم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و بدنت را در راحتي و آسايش قرار دهم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- از ياد من غافل مشو كه اگر از ذكر من غفلت ورزي قلبت را از فقر و نياز پر كنم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و بدنت را به سختي و خستگي دچار سازم.[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و سينه ات را از اندوه و تشويش لبريز كنم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و جسمت را بيمار گردانم .[/][/]


[=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- و دنيا و زندگاني اين جهانت را در تنگنا قرار دهم .[/][/]


[/][/]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]رو افتادن پرده ها!


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اي فرزند آدم !


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]- مرگ ، اسرارت را آشكار مي كند .


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]- و قيامت ، خبرهاي پنهاني ات را فاش مي سازد .


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]- و نامه اعمال ، پرده هايت را مي درد .


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]- پس ، اگر گناه كوچكي كردي به كوچكي گناهت منگر ، بلكه به { بزرگي } كسي بنگر كه عصيانش كرده اي ! :Gol:


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]


(( من تو را بیشتر ))

[=georgia,times new roman,times,serif]به اوگفتم دوستت دارم بی تفاوت ازکنارم گذشت ومرارهاکرد.به دیگری گفتم اونیزهیچ نگفت
[=georgia,times new roman,times,serif]ورفت.به دیگری گفتم اونیزبانگاهی تواهم ازسرزنش ازکنارم گذشت ودیگری .....ولی هیچکس
[=georgia,times new roman,times,serif]صدای قلبم رانشنید.
[=georgia,times new roman,times,serif]ناامیدبرزمین نشستم.وجودم ازشدت دردواندوه می لرزید.دست های لرزانم راباناامیدی روبه
[=georgia,times new roman,times,serif]آسمان بلندکردم ونالیدم((دوستت دارم))
[=georgia,times new roman,times,serif]بلافاصله صدای گرم وآشنا جواب داد(( من تو را بیشتر ))
[=georgia,times new roman,times,serif] http://nahad.umz.ac.ir/article/1-14-588.html

[=georgia,times new roman,times,serif]

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون و بنده اش هیچ کس نبود
اگر کسی سوال کنه که این دوستان خدا که گفتید،آیه قرآنی دارند؟
در جواب خواهیم گفت: ألا إنّ أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ؛
آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند. یونس/62

به عزت و جلالم و عظمتم و ارتفاع مکانم بر عرش سوگند که اميد هر آن کس را که به غير من اميدوار باشد ، قطع مي کنم و آرزويش را به يأس بدل مي کنم و در ميان مردم لباس مذلت برايش مي پوشانم . و او را از قرب خودم دور مي کنم و از وصلم دورش مي سازم .

آيا در شدت ها به غير من اميد مي بندد ، حال آنکه شدايد در دست من است ؟

و به غير من اميدوار مي شود و با فکرش درِ ديگري را مي زند، در صورتي که آن در بسته است و درِ لطف من براي هرکس که مرا بخواند ، گشوده و باز است؟
پس کيست که در سختي هايش به من اميدوار باشد ؟
و کيست که در امر مهمي به من اميدوار باشد و من اميد او را قطع کنم ؟

من آمال بندگانم را در پيش خود محفوظ قرارداده ام ، ولي آنها به حفظ من راضي نيستند.

آسمانها و زمينم را از ملائکه ها پر کرده ام، کساني که از تسبيح من دچار ملال و خستگي نمي شوند و امرشان کرده ام درهاي موجود ميان من و بندگانم را نبندند، ولي آنها (بندگانم) به قول من اعتماد نمي کنند.
آيا نمي داند کسي را که من با مشکلي از مشکلاتم در رحمت بر او ببندم، کسي جز من نمي تواند مالک کشف و رفع آن شود ؟

پس او را چه شده که پس از اذن دادنم بر او، او را ناله کننده بر درگاه خود نمي بينم ؟
با جودم چيزي (نعمت) را که از من نخواسته بود برايش عطا کردم و سپس آن (نعمت) را از او گرفتم، پس بازگشت آن (نعمت) را از من مسئلت نمي کند و از غير من مي خواهد، آيا مرا اينگونه مي بيند که قبل از مسئلت با عطا آغاز کنم آنگاه آن را از من بخواهد، من جواب ندهم ؟

آيا من بخيل هستم تا بنده ام به من بخل ورزد ؟
آيا عفو و رحمت به دست من نيست ؟
آيا من جايگاه (برآورنده) آرزوها نيستم ؟

پس کيست غير از من که قطع کند ؟ آيا اميدواران به غير من نمي ترسند که به آنها (غير من) اميد مي بندند؟ پس اگر اهل آسمان من و اهل زمين من، همگي به من اميد بندند و من همه آنچه را که اميد آنهاست برايشان عطا کنم، از ملک من ذره اي کاسته نمي شود.
و چگونه کم گردد ملکي که من قيّم آن هستم ؟
پس بدا بر نااميدشدگان از رحمت من،
و بدا بر هرکس که عصيانم مي کند و مراقب من نيست !
منبع:

http://forum.imamhossein.net/index.php?topic=137.0

اين هم منبعي كه نازنين مريم ازش استفاده فرمودند:
www.iran-eng.com
:Sham:

.......................................روشن گاه
با سلام و خدا قوت خدمت كاربران و دوستان محترم سايت چون از اين تاپيك استقبال شد و واقعا عالي و علمي بود به فكرم رسيد بصورت كوتاه و خلاصه تعريف حديث قدسي رو متذكر بشم چه بسا اين احاديث مفيدتر باشند.

...........................................حدیث قدسی

حدیث قدسی در اصطلاح، كلامی است كه به پیامبر وحی شده است اما جزء کتاب آسمانی قرآن محسوب نمی­شود چنانچه به كلماتی كه به عنوان قرآن بر پیامبر نازل شده است حدیث قدسی اطلاق نمی‌شود. البته كلمات دیگر كتب آسمانی در زمره‌ احادیث قدسی به شمار می‌روند.
در روایات شیعه مواردی از احادیث قدسی توسط ائمه هدی (صلوات‌ علیهم) نقل شده‌اند كه در برخی سلسلۀ سند به پیامبر اكرم (صلّی الله علیه و آله) می‌رسد. چنان­چه امام سجاد (علیه‌السلام) فرموده است:

« خداوند به موسی وحی نمود مرا نزد مخلوقاتم محبوب كن و مخلوقاتم را نیز نزد من محبوب كن موسی گفت: پروردگارا چگونه چنین كنم؟ خطاب رسید:
نعمت‌های مرا یاد آور شو تا مرا دوست بدارند... »
منبع:

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=21368

[="navy"]ممنون به خاطر منبعي كه نوشتيد . البته من از اين منبع كه شما ذكر كرديد ننوشته بودم هر چند كه منبع اصلي تمام اين سايت ها كتاب كليات حديث قدسي است .[/]

قابل توجه نازنين مريم و كاربران بزرگوار
اين تاپيك دقيقا مشابهت دارد با اين تاپيك كه پيشنهاد ميكنم همان ادامه داده شود بهتر است و ديگر هيچ ...:Labkhand:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=4672

قال الله عزّوجلّ:
اي آدم! آن‌چه بين من و توست: از تو دعا و از من اجابت.(الخصال1/244)

:Gol: موسي و دوست خدا :Gol:

یه روز حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد : من دلم میخواد یکی از اون بندگان خوبت رو ببینم . خطاب اومد : برو تو صحرا . اونجا مردی هست داره کشاورزی میکنه . او از خوبان درگاه ماست . حضرت اومد دید یه مردی هست داره بیل میزنه و کار میکنه . حضرت تعجب کرد که او چطور به درجه ای رسیده که خداوند میفرماید از خوبان ماست . از جبرئیل پرسید . جبرئیل عرض کرد : الان خداوند بلائی بر او نازل میکند ببین او چی کار میکنه . بلیه ای نازل شد که آن مرد در یک لحظه هر دو چشمش رو از دست داد . فورا نشست . بیلش رو هم گذاشت جلوی روش . گفت : مولای من تا تو مرا بینا می پسندیدی من داشتن چشم را دوست می داشتم . حال که تو مرا کور می پسندی من کوری را بیش از بینایی دوست دارم . حضرت دید این مرد به مقام رضا رسیده . رو کرد به آن مرد و فرمود : ای مرد من پیغمبرم و مستجاب الدعوه . میخوای دعا کنم خدا چشاتو بهت برگردونه . گفت : نه . حضرت فرمود : چرا ؟ گفت :
آنچه مولای من برای من اختیار کرده بیشتر دوست دارم تا آنچه را که خودم برای خودم بخواهم.
آدرس:http://razedelbakhoda.blogsky.com/

خدا + رسولش

روزی رسول خدا(ص) از محلی عبور می کردند که با گوش خویش شنیدند مردی با صدای بلند می گوید :ای پیامبر!
رسول خدا(ص) نیز با صدای بلند فرمودند : چه می خواهی!
عرض کرد: روز قیامت چه وقت است؟
پیامبر(ص) فرمودند: برای آن روز چه چیز آماده کرده ای؟
او عرض کرد : دوستی خدا و رسول را.
پیامبرفرمودند : تو با همان کسی هستی که دوستش داری.
برگرفته از کتاب ارکان اسلام / محسن غفاری

اي بنده من:از دعا كردن خسته مشو همانطوري كه از اجابت خسته نمي شوي
(كليات حديث قدسي-محمدحسين حر عاملي)

مهدي ياوري
سلیمان بن هارون عجلی
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: « یاران مهدی علیه السلام کسانی هستند که خداوند درباره آنان می فرماید: « فسوف یاتی الله بقوم یحیهم و یحبونه اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین« مائده: 54»

به زودی خدا گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان (نیز) خدا را دوست دارند، آن ها با مؤمنان فروتن و بر کافران سرسخت و سرافرازند.» امام باقر علیه السلام هنگام تلاوت آیه: « بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید« علیه شما بندگانی از خود را که جنگاورانی سخت کوش هستند بر می انگیزیم»

می فرمود: آنان قائم علیه السلام و یارانش هستند، آن ها جنگاورانی سخت کوش هستند. .»

منابع:
بحارالانوار، ج 51، ص 57، حدیث 47 ---------- تفسیر عیاشی
بحارالانوار، ج 52، ص370، حدیث 160 ---------- غیبه النعمانی

خدا: بنده ي من نماز شب بخوان و آن يازده رکعت است.

بنده: خدايا !خسته ام!نمي توانم.

خدا: بنده ي من، دو رکعت نماز شفع و يک رکعت نماز وتر بخوان.

بنده: خدايا !خسته ام برايم مشکل است نيمه شب بيدار شوم.

خدا: بنده ي من قبل از خواب اين سه رکعت را بخوان

بنده: خدايا سه رکعت زياد است

خدا: بنده ي من فقط يک رکعت نماز وتر بخوان

بنده: خدايا !امروز خيلي خسته ام!آيا راه ديگري ندارد؟

خدا: بنده ي من قبل از خواب وضو بگير و رو به آسمان کن و بگو يا الله

بنده: خدايا!من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم مي پرد!

خدا: بنده ي من همانجا که دراز کشيده اي تيمم کن و بگو يا الله

بنده: خدايا هوا سرد است!نمي توانم دستانم را از زير پتو در بياورم

خدا: بنده ي من در دلت بگو يا الله ما نماز شب برايت حساب مي کنيم

بنده اعتنايي نمي کند و مي خوابد

خدا:ملائکه ي من! ببينيد من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابيده است چيزي به اذان صبح نمانده، او را بيدار کنيد دلم برايش تنگ شده است امشب با من حرف نزده

ملائکه: خداوندا! دوباره او را بيدار کرديم ،اما باز خوابيد

خدا: ملائکه ي من در گوشش بگوييد پروردگارت منتظر توست

ملائکه: پروردگارا! باز هم بيدار نمي شود!

خدا: اذان صبح را مي گويند هنگام طلوع آفتاب است اي بنده ي من بيدار شو نماز صبحت قضا مي شود خورشيد از مشرق سر بر مي آورد

ملائکه:خداوندا نمي خواهي با او قهر کني؟

خدا: او جز من کسي را ندارد...شايد توبه کرد...

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری.


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]خداوند به دنیا فرموده : در خدمت کسی باش که به من خدمت می کند و برای کسی رنج آور باش که به خودت خدمت می کند.

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]منبع : کلیات حدیث قدسی / شیخ محمد حسین حر

حدیث قدسی:

"عبدي اطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون"

بنده من! مرا اطاعت کن، تا همانند من شوی. همان طوری که تا من به چیزی بگویم این گونه باش پس می شود تو نیز اگر به چیزی امر کنی همان می شود.

[="darkred"]

قال الله عز وجل :
[/]
[="darkgreen"]
هر بنده ای که بر دل او نظر انداختم و دیدم حال غالب بر آن ذکر من است تدبیر امور او را خود عهده دار شده و همنشین و همصحبت و انیس او می شوم.
[/]

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]ای فرزند آدم من غنی و بی نیاز هستم، تو هم به دستورات من[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اطاعت کن تا فقیر نشوی. ای فرزند آدم من زنده ای هستم که


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]نمیمیرم، تو هم به من اطاعت کن تا تو را هم زنده جاودانه بکنم.


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]من به هرچیزی بگویم باش موجود می شود، تو هم به من اطاعت


[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]کن تا اراده ات مثل اراده من باشد.

یکی از اندیشمندان غربی میگفت:

[=&quot]مردی در عالم رویا فرشته ای دید که در یک دستش مشعلی از آتش و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.
مرد جلو رفت و از فرشته پرسید: این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟
فرشته جواب داد: می خواهم با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این سطل آب جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعا خدا را دوست دارد!
به راستی آیا ما خدا را برای ترس از جهنم می پرستیم یا برای رسیدن به بهشت؟ یا نه ... واقعا خود خدا را دوست داریم و به او عشق میورزیم؟[/]

[="indigo"]

قال الله عزّوجلّ:
[/]

[="purple"]

در نهان و نيز هنگام شادماني به ياد من باش تا در غفلت‌ها به يادت باشم.
[/]

[="black"](امالي صدوق/254)[/]


و جعلت حسینا خازن وحیی و اكرمته بالشهاده و ختمت له بالسعاده، فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجه و جعلت كلمتی التامه معه و حجتی البالغه عنده، بعترته اثیت و اعاقب.

... و حسین را گنجبان وحی خویش قرار داده و او را با شهادت، كرامت بخشیدم، و پایانی بس با سعادت برای وی مقرر داشتم، اوست برترین شهیدان، و درجه اش از همه بالاتر. كلمه تامه خود را همراه او قرار دادم و حجت رسای خویش را نزدش نهادم و به وسیله خاندان او پاداش و كیفر می دهم.

حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در احادیث قدسی
خداوند تبارک و تعالی فرمود :
ای پیامبر به وسیله ی تو و پیشوایان از نسل تو بر بندگان خویش رحمت می آورم و به وسیله ی قائم از بین شما زمین را با تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و بزرگداشت مقام الوهیت آباد میسازم و بوجود او زمین را از دشمنان پاک می کنم ، و آن را میراث اولیا ی خویش قرار می دهم و بوسیله ی او کلمه ی توحید را تعالی بخشیده، کلمه ی کافران را به سقوط می کشانم ، و بدست او و با علم خود سرزمین ها و دل بندگانم را حیاتی تازه می بخشم و گنجها و ذخیره های پنهان را به مشیت خود برایش آشکار میسازم . و با اراده ی خود او را بر نهانی ها و مکنونات قلبی دیکران آگاه می گردانم و با فرشتگان خود او را یاری می رسانم تا در اجرای فرمان من و تبلیغ دین من مددکار او باشند او به حقیقت ولی من است و به راستی هدایتگر بندگان من می باشد .

خداوند عزوجل می فرماید:
انا جلیس من ذکرنی
من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند
.:Gol:

[="darkgreen"]

قال الله عزوجل :
[/]

[="seagreen"]

«ای پسر آدم گناه مردم، تو را از گناه خودت، و نعمتی که در دست مردم است، تو را از نعمتی که خداوند به تو بخشیده است،غافل نسازد. مردم را از رحمت خداوند نا امید مگردان، در حالی که خود بدان امید واری».
[/]

سلیمان بن هارون عجلی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:
« یاران مهدی علیه السلام کسانی هستند که خداوند درباره آنان می فرماید: « فسوف یاتی الله بقوم یحیهم و یحبونه اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین« مائده: 54»
به زودی خدا گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان (نیز) خدا را دوست دارند، آن ها با مؤمنان فروتن و بر کافران سرسخت و سرافرازند.» امام باقر علیه السلام هنگام تلاوت آیه: « بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید« علیه شما بندگانی از خود را که جنگاورانی سخت کوش هستند بر می انگیزیم»
می فرمود: آنان قائم علیه السلام و یارانش هستند، آن ها جنگاورانی سخت کوش هستند
. .»
منابع:
بحارالانوار، ج 51، ص 57، حدیث 47 ---------- تفسیر عیاشی
بحارالانوار، ج 52، ص370، حدیث 160 ---------- غیبه النعمانی

[="rgb(75, 0, 130)"]

:Gol:امام جعفر صادق(ع) فرمودند ::Gol:
[/]
[="purple"]
قال الله عزوجل
[/]

[="darkorchid"]

« هرکس مرا در نهان یاد کند، من او را آشکارا یاد می کنم.»
[/]

[="darkorchid"]« هرکس میان دسته ای از مردم مرا یاد کند، من او را میان دسته ای از فرشتگان یاد می کنم.»[/]

[="plum"]

:Gol:اصول کافی، ج4، ص261 و 257:Gol:
[/]

هله نوميد نباشي چو ترا يار براند * گرت امروز براند نه كه فردات بخواند
..........................
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر كن آنجا * ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند
..........................
و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها * ره دیگر بنمايد كه كس آن راه نداند
..........................
نه كه قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد * نهلد كشته خود را كشد آنگاه كشاند
..........................
چو دم ميش نماند ز دم خود كندش پر * تو ببين کین دم يزدان به كجاهات رساند
..........................
به مثل گفتم اين را و اگر نه كرم او * نكشد هيچ كسي را و ز كشتن برهاند
..........................
همگي ملك سليمان به يكي مور ببخشد * بدهد هر دو جهان را و دلي را نرماند
..........................
دل من گرد جهان گشت و نيابيد مثالش * به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند
..........................
هله خاموش كه شمس الحق تبریز ازين مي * همگان را بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند

قال الله تعالی


مَنْ زارَ أخاً لَهُ فِي اللهِ تَعالَى لا لِرِياءٍ أوْ طَلَبِ مَحْمَدَةٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَشْرُ حَسَناتٍ.

هر کس در راه خدای متعال، و نه برای خودنمایی یا شنیدن مدح، به دیدار برادر خود برود، در هر گام ده نیکی برایش نوشته می‌شود.

If a person sets out to visit a brother-in-religion of his, in order not to show off or to be praised, but just to obey God's commandments, he will be rewarded bountifully, that is ten rewards for each step he takes.

نوادر المعجزات، ص 63


[="indigo"]خداوند خطاب به موسی (ع) فرمود : [/]

[="darkorchid"]ای پسر عمران ! دروغگوست کسی که بگوید مرا دوست دارد ولی چون شب فرا رسد , در خواب باشد آیا محب , مایل نیست که با محبوبش خلوت کند ؟!
[/]

[="darkorchid"] ای پسر عمران ! من دوستانم را مشناسم وقتی که شب فرا رسد , دیده آنان از قلبشان متحول شود , و عقوبتم برابر چشمانشان مجسم گردد . از روی مشاهده مرا خطاب نمایند و از روی حضور با من تکلم کنند .[/]

[="darkorchid"] ای پسر عمران ! از قلبت مرا خشوع ده و از بدنت خضوع و از چشمت در ظلمات شب اشک . مرا بخوان که قریب و مجیبم خواهی یافت .[/]

:Gol:

[="plum"]

رساله لقاءالله ص 197
[/]

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

ومن الله التوفیق

خوب در ابتدا باید عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار که دوستی با خدا شرایط ویژه دارد .که .....
البته برای رسیدن به این شرایط خاص ابتدا باید در شرایط عام دوستی مهارت کسب کنیم .
ابتدا به بررسی شرایط عام دوستی می پردازیم تا آهسته آهسته به شرایط خاص و ویژه هم بر سیم .
یکی از شرایط عام دوستی جلب رضایت دوست است .

شما بزرگواری که طالب دوستی با خدا هستید تا به حال در این مورد فکر کرده اید ؟
برای جلب رضایت خداوند چه اعمالی را انجام داده اید و یا قصد دارید انجام بدهید ؟ یا حتی به دوستان خود توصیه ی انجام آنها را میدهید ؟

............................................................................ حق یارتان :roz:...................................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

مرحله ی بعد از جلب رضایت دوست به شیوه ی عامیانه ابراز محبت به دوست است .

این ابراز محبت با توجه به جایگاه وشأن دوست انجام میگیرد .

یعنی محبت ما نسبت به موقعیت وجایگاه دوست به اشکال مختلف باید ابراز شود .تا این که بتوانیم ثابت کنیم در دوستی با او لیاقت درک موقعیت اورا داریم . که در نتیجه ثابت می کنیم که لایق دوستی با او هستیم .

شما فکر میکنید ابراز محبت به خدا چگونه باید باشد تا بزرگی چون او ما را قابل در دوستی بداند؟

........................................................................... حق یارتان :roz:.......................................................................

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

در جلب دوستی خداوند یکی هم ادب ابراز محبت ؛ در حدود شأن باری تعالی یکی از مؤثرترین موارد میباشد .

بعد از این مرحله برای جلب دوستی ونشان دادن ارادت بر دوست از عامیانه ترین رفتارها ؛ خود را همانندو شبیه دوست نمودن بسیار میتواند مؤثر واقع شود .

ودر یک تعریف دوستان باید از سنخ هم باشند تا در دوستی هم شأن گردند.

برای این مرحله چه پیشنهادی دارید ؟ چطور میتوانیم برای رسیدن به دوستی خداوند خود را با او هم سنخ نماییم واز جنس رفتارهای خدا گونه بهره ببریم؟

............................................................. حق یارتان :roz:...................................................................................

سلام بر استاد و بقیه دوستان این تاپیک
به نظرم رسید:nevisandeh: این آدرس هم دیدنی و خواندنی باشه

:ok:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=4672


[="navy"]

قال الله عزوجل :
[/]

:Gol:

[="RoyalBlue"]
اي داوود! همان‌گونه كه نزديك‌ترين مردم به خدا، فروتنان هستند، دورترين مردم از خدا، متكبران هستند.(كافي2/124)
[/]

[="RoyalBlue"]

اي فرزند آدم! خودت را محو بندگي من كن تا دلت را پر از بي‌نيازي كنم. (‌كافي2/83)
[/]

خدايا

من در كلبه فقيرانه خود چيزي دارم

كه تو در عرش كبريايي خود نداري

من چون تويي دارم و

تو چون خودي نداري

امام زين العابدين (ع)

موضوع قفل شده است