مدیر ارجاع سوالات

تب‌های اولیه

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
موضوع انجمنتفاوت در حکم ارتداد زن و شوهر رسانه37 دقیقه 22 ثانیه قبل
موضوع انجمنپرداخت نکردن خمس در موعد فرا رسیدن سال خمسی رسانه21 ساعت 10 دقیقه قبل
موضوع انجمنمحدوده ی پیشرفت انسان Error404102 ساعت 15 دقیقه قبل
موضوع انجمننفرین کسی که بهم بدی کرده Mahdi31417 ساعت 56 دقیقه قبل
موضوع انجمنحکم خواندن حمد وسوره در نماز جماعت Bee38 ساعت 12 دقیقه قبل
موضوع انجمننیت روزه واجب Mahdi31429 ساعت 20 دقیقه قبل
موضوع انجمنخشک بودن یا خیس بودن سر در هنگام مسح Mahdi314210 ساعت 3 دقیقه قبل
موضوع انجمنغسل در حالت چرب بودن سر رسانه111 ساعت 15 دقیقه قبل
موضوع انجمنرقص برای محارم رسانه111 ساعت 18 دقیقه قبل
موضوع انجمنخطا در علم حضوری رسانه511 ساعت 51 دقیقه قبل
موضوع انجمنزنان و یاری امام زمان (عج) Mahdi314523 ساعت 3 دقیقه قبل
موضوع انجمنبا پول به دست آمده از قمار ، کار خیر انجام می دهم، آیا قبول است؟ عشقم قرآن623 ساعت 50 دقیقه قبل
موضوع انجمنتوکل و آرامش رسانه31 روز 24 ثانیه قبل
موضوع انجمنسوال درباره جنابت و غسل آن ali.datlibeigi21 روز 3 ساعت قبل
موضوع انجمنقبول کردن مهریه زیاد یار مهربان21 روز 3 ساعت قبل
موضوع انجمنبرداشتن پول از جیب شوهر ولخرج یار مهربان21 روز 4 ساعت قبل
موضوع انجمنبررسی صحت و سقم حدیث سلمان در روز برفی احمد نسیمی21 روز 6 ساعت قبل
موضوع انجمنرجوع به مجتهد دیگر در مسأله ی ازدواج ف.ن11 روز 7 ساعت قبل
موضوع انجمنتفاوت (فرض) با (واجب) در فقه مذاهب گلشن31 روز 7 ساعت قبل
موضوع انجمنچرا خدا به جای این که نباشد وجود دارد؟ kamran_271 روز 7 ساعت قبل
موضوع انجمنآیا پیشرفت کردن خارج از فطرت انسان است؟ Error40471 روز 7 ساعت قبل
موضوع انجمنچرا از زندگی حیوانی در بهشت لذت می بریم؟ Error404171 روز 8 ساعت قبل
موضوع انجمنچرا انسان ها مستقیم به بهشت نرفتند؟ Error404111 روز 9 ساعت قبل
موضوع انجمنمشاوره دینی درباره اتفاقی که برایم افتاد! fatemebafabm71 روز 16 ساعت قبل
موضوع انجمنچگونه به دوستم کمک کنم؟ نورالدینی21 روز 20 ساعت قبل