تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 17387
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر منتشر
نفرین کسی که بهم بدی کرده با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد حنیف سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۳۰ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۹:۱۱ بله مشاهده
نیت روزه واجب با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۲۰:۰۳ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۴۵ بله مشاهده
خشک بودن یا خیس بودن سر در هنگام مسح با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۲۰:۰۰ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۴۲ بله مشاهده
پرداخت نکردن خمس در موعد فرا رسیدن سال خمسی با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۰۹:۰۲ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۳۹ بله مشاهده
غسل در حالت چرب بودن سر با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۲۰:۰۰ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۱۹ بله مشاهده
رقص برای محارم با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ - ۱۷:۱۸ سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۰۸:۱۶ بله مشاهده
سوال درباره جنابت و غسل آن با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۲:۰۳ دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۶ بله مشاهده
محدوده ی پیشرفت انسان با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صدیق شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۰۱:۲۴ دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۲:۵۹ بله مشاهده
رجوع به مجتهد دیگر در مسأله ی ازدواج با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور شنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۸:۳۰ دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۲:۲۷ بله مشاهده
تفاوت (فرض) با (واجب) در فقه مذاهب با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صدرا چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۰۹:۲۰ دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۲:۰۵ بله مشاهده