تهاجم

هر کاری می کنم نمی تونم آهنگ رو ترک کنم!

سلام
میخوام آهنگ رو ترک کنم ولی نمیتونم اصلا!!!!
اهنگ های منم از اون حرام اهنگ هاست و معمولا اهنگ های پر تحرک گوش میدم
و بعضی اوقات خودم با اهنگ میرقصم (البته کسی نمیبینه)
شبیه دیوانه ها شدم تورو خدا کمکم کنید!!!!!!
میخوام ترک کنم اصلا نمی تونم
یک چند باری توبه کردم ولی به 2 روز نریسیده باز توبه مشکنم

خواهش میکنم به دادم برسید تو رو خدا کمکم کنید

آمریکا می تواند غلط بکند یا نه!!!

سلام.ذهنم چند روزه مشغول این جمله شده:

...
نمیدونم امریکا که هرکاری خواسته کرده.
تهاجم فرهنگی که کرده.که به نظرم خیلی بدتر از جنگ رودرو با یه کشوره.چون پایه ایمان و اعتقاد جوونا را سست میکنه.و به وضوح پیداس که چقدر رسوخ کرده بین ملت.و اینجوری خودشم هیچ تلفاتی نداده.که بهتره این نوع جنگ ها.
تحریمم کرده که دیگه کلی ضرر زده و همه مینالن.
(شاید بگین تحریم هیچ اثری نداره روی کشور.و تازه کشور بیشتر پیشرفت کرده.از زبون یکی از مسئولین اینو شنیدم.خب اگه تاثیری نداشته چرا رفتین مذاکره کردین!!)
دانشمندای هسته ای هم که تو کشور خودمون ترور میکنن.
توی کشورای سوریه و ... اینا هم که جنگ راه انداخته.داعشم که درست کرده.به کشورهای همسایه هم که تجاوز کرده.
نمیدونم منظور این جمله چیه!!!دیگه امریکا چیکار باید میکرده که نکرده!!!

ریشه در خاک >>> (زن ایرانی در کالبد مدل پوشاک غربی ؛ چرا؟)

راهکارهای جلوگیری از ورود بی رویه مدلهای پوشاک غربی و برگشت هویت پوشش ایرانی و اسلامی چیست؟

تهاجم فرهنگی در پوشاک

پوشش اسلامی باید از چه گروه سنی مد نظر باشد؟

لطفا در این بحث مشارکت کنید:تهاجم فرهنگی

:Gol::hamdel::Sham:بسم الله الرحمن ارحیم:Sham::hamdel::Gol:

جغرافیای فرهنگی

جغرافیای فرهنگی به بررسی فرهنگ محیطهای مردمی میپردازد.

زیرا مکان به تنهایی وبدون مردمی که در ان زندگی میکنند حرفی برای گفتن در جغرافیای فرهنگی ندارد.

فرهنگ برخاسته از رفتار انسان هایی است که به صورت جمعی در مکانی زندگی میکنند.

فرهنگ شامل عادتها وروشهاواداب ورسوم نوع زندگی وکلا تمام انتخاب هایی که انسان برای زندگی خودش برمیگزند واین انتخاب ها زمانی که در دایره وسیعی توسط جمعی انجام میشود هویت ساز مردم ان مکان میشود.وفرهنگ ان مردم را تشکیل میدهد.

از انجا که در جغرافیای فرهنگی به انسان وحیطه زندگی او پرداخته میشود انسان نقش تعیین کننده ای در ان دارد

پرداختن به فرهنگ در جغرافیا امروزه به دلایل مختلفی اعم از سیاسی /هویتی/ملی/و...مهم شمرده میشود.

حتما این روزها واژه ای به نام تهاجم فرهنگی را شنیده اید

واقعیت این لغت چیست؟

تهاجم به به معنای هجوم سیل عظیمی از یک شی یا رفتار خاص گفنه میشود.

تهاجم فرهنگی یعنی هجوم سیل عظیمی از فرهنگها

اما چرا تهاجم فرهنگی در کشورها ی مخصوصا در حال توسعه به عنوان یک مشکل ومعضل بزرگ معرفی میشود.

همانطور که گفته شد فرهنگ شامل دسته ای از عادتها وروشهای زندگی واداب ورسوم وویژگی های ظاهری ورفتاری خاص است که بین گروه های مردمی متفاوت وخاص دیده میشود.

این به آن معنی است که بین هر گروه مردمی نسبت به گروهی دیگر تفاوتهای فرهنگی وجود دارد.

از اولین اجتماعات انسانی گرفته تا شهر ها ومتروپل های بزرگ امروزی همه وهمه فرهنگ متفاوتی از هم دارند.

برای مثال در ایران در دو روستای خاص برای برگزاری مراسمی مشترک رسوم متفاوت از هم دیده میشود

در حقیقت جغرافیای فرهنگی به بررسی همین تفاوتها میپردازد.

این توضیحات برای فراهم کردن زمینه لازم جهت پاسخ گویی ومشارکت شما عزیزان بود.

در این مقاله با همراهی ومشارکت شما دوستان هدف بر ان است تا به سوال های زیربه صورت جمعی وگروهی پاسخ گفته شود تا بعد از سرجمع کردن این مطالب بتوان گامی در جهت شناختن این مهم برداشته شود.

لطفا چنانچه تمایل دارید در این بحث شرکت کرده وپاسخ خود را به این سوال ها باذکر سوال مطرح نمایید.

**********************************************************************************************************

فرهنگ چیست؟

تهاجم چیست؟

تهاجم فرهنگی چیست؟
چرا کشورهای در حال توسعه از ان به عنوان یک معضل نام میبرند؟

ایا واقعا تهاجم فرهنگی برای کشورها ی در حال توسعه یک خطر محسوب میشود؟

پیامدهای تهاجم فرهنگی چیست ؟

ایا میتوان برای تهاجم فرهنگی مزایایی هم بر شمرد؟

آیا میتوان تهاجم فرهنگی را به معنای یکی شدن فرهنگ ها محسوب کرد؟

آیا فرهنگ جامعه ای را که در ان زندگی میکنیم شناخته ایم؟از آن چه میدانیم؟

از فرهنگ سایر کشور ها چه میدانیم؟

آیا همه فرهنگ های جامعه ی ما مثبت است؟

آیا جامعه ای که ما در ان زندگی میکنیم فرهنگ منفی هم دارد؟

بی فرهنگی چیست؟

فقر فرهنگی به چه معناست؟

در چه زمانی فرهنگ دیگر کشورها میتواندبه سایر کشورها هجوم کند؟