بی نیازی

بی نیازی خداوند

با سلام و عرض ادب

سوالاتی در مورد غنی بالذات بودن و بی نیازی خدا در ذهن بنده هست که تدریجا آن ها را بیان میکنم تا شما لطف کنید و پاسخ دهید.

ابتدا با این دو پرسش شروع میکنیم:

 

۱. نیاز در بین موجودات غیر مادی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: 

۱. نیاز هایی که اگر برطرف نشوند، آن موجود همچنان موجود باقی میماند و معدوم نمیشود؛ مثل نیاز در افعال و صفات.

۲. نیاز هایی که اگر تامین نشوند، اصلا آن موجود به وجود نخواهد آمد و برای همیشه معدوم خواهد ماند؛ مثل نیاز در ذات (نیاز به علّت).

خدا قطعا از مورد دوم بی نیاز است چون علت العلل میباشد.

اما درباره مورد اوّل، سوال اینجاست که چرا خدا باید در افعال و صفات بی نیاز باشد؟ نیازمندی در افعال و صفات که خدا را معدوم نمیکند پس اشکالی دارد که او در این دو مورد نیازمند باشد؟

 

۲. در فلسفه اسلامی، ابتدا بی نیازی خدا را اثبات و از آن کامل بودنش را نتیجه میگیرند یا برعکس؟

 

بی نیازی از غیر خدا

انجمن: 

سلام

اینکه در دعا ها میگن خدایا ما را از غیر خودت بی نیاز کن یعنی چی؟

من واقعا دوست دارم محتاج کسی نباشم هم پولی هم غیر پولی..اما چطوری این ممکنه؟

نیاز چیست و چرا خدا بی نیاز است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و عرض ادب .

در تایپک های قبلی بحث هایی پیرامون برهان علیت صورت گرفت .

اینم لینک تایپک : http://www.askdin.com/showthread.php?t=61036

بحث من با کارشناس صدیق تا آنجا پیش رفت که ایشان فرمودند :

موجودی که چه در وجودش و چه در صفاتش، محدودیت داشته باشد، یعنی برای رفع محدودیت نیازمند است. به خودش که نمیتواند نیازمند باشد وگرنه مستلزم دور است. پس به غیر خودش نیازمند است و این همانی است که در برهان وجوب و امکان در مورد واجب الوجود انکار میشود.

حال سوال بنده این است که نیاز را چگونه تعریف می کنید ؟

اگر موجودی کمالی را فاقد باشد و با به دست آوردن آن کمال وضعیت بهتری ( کامل تری ) پیدا کند میگویند آن موجود به آن کمال نیازمند است ؟

اگر تعریف بنده از نیاز صحیح است ، آیا محدود بودن نوعی نیازمندی محسوب میشود ؟

مثلا اینکه خداوند محدود به این باشد که ظلم در او نباشد ، محدود به این باشد که ضعف در او نباشد و در واقع حد وجودی او نداشتن ضعف و عیب باشد ، آیا میتوان گفت که خداوند کامل نیست ؟

اگر اینطور نباشد نمیتوانیم بگوییم محدود بودن خداوند به برخی مسائل برای او ضعف محسوب میشود بلکه این همان نقطه ی قوت اوست .

پس بار دیگر به این موضوع می پردازیم که چگونه میتوان فرق واجب الوجود و ممکن الوجود را فهمید ؟

شما گفته بودید :

از اینکه هیچگونه نیازی در او نباشد. از اینکه هیچ تکامل و تغییری در او راه نداشته باشد. از اینکه هیچ محدودیتی نداشته باشد. از این امور میتوان به ممکن یا واجب بودن یک موجود پی برد. بنابراین موجود ازلی، اگر محدود نبود و نیازمند نبود، مشخص میشود که واجب الوجود است و گرنه ممکن الوجود است.

اشکال این طرز فکر چیست که خداوند را محدود بدانیم ؟ آیا برای نامحدود بودن خداوند از هر نظر ، دلیل عقلی یا نقلی دارید ؟

خدا چگونه به خودش نیازمند است؟

کسی می گفت :در وصف خدا می گیم خداوند واجب الوجودی است که بی نیاز است پس خداوند به بودن هم احتیاجی ندارد پس نیست.
شاید شما بگید منظور از بی نیازی خداوند بی نیاز از غیر است پس خداوند چگونه به خودش نیازمند است؟

برچسب: 

حضور خدا یا علم خدا؟؟؟؟

آیا خدا همه جا حضور دارد ؟؟ یا اینکه علم او بر همه چیز احاطه دارد؟؟