پلورالیسم

دو برخورد متفاوت

خیلی جالبه صدا و سیمای ما به صرف اینکه در فرانسه نمیشه در مورد هولوکاست تشکیک ایجاد کرد را نشان دهنده نبود آزادی بیان در آنجا میداند اما در کشور خودمان ما معادل چنین رفتاری را شاهد هستیم یعنی کسی نمیتونه حتی بدون توهین در مورد غدیر خم تشکیک ایجاد کنه (نمونه اش توقیف روزنامه بهار) اما ظاهرا از دیدگاه مسئولین ما اینجا آزادی بیان هست و آنجا نیست!

این رفتار چگونه با پلورالیسم و تساهل قابل جمع زدن هست؟!

اگر پیامبر الان مبعوث می شد چه بلایی بر سرش می آمد؟

حقیقت این است که با وجود اینکه پیامبر از دین آباء و اجدادیش فاصله گرفت و خدایان را بجز الله انکار کرد فرمانروایان مکه او را نکشتند حال آنکه این یکی از اصول مسلم اسلام است که کسی که مسلمان زاده باشد و اسلام را کنار بگذارد مرتد هست و اعدام خواهد شد! بهاییان هم مثل محمد بر برخی سنتها مهر تایید زدند و برخی دیگر را رد و برخی دیگر را از نظر خودشان اصلاح کردند و محمد هم همین کار را کرد حال آنکه محمد را بخاطر تبلیغ اعتقادش فرمانروایان مکه نکشتند اما یک بهایی اگر بخواهد دینش را از طریق اینترنت یا پخش کتاب یا cd یا هر چیز دیگر ترویج کند دستگیر خواهد شد و اینکه چه بلایی سرش میاید بماند! ظاهرا کفار مکه منطقی تر از مسلمین بودند!

این سخنانی که من میزنم بخاطر این است که میبینم از نظر اسلام و پیامبرش محمد هدف وسیله را توجیه میکند! محمد مشرک زاده این حق را برای خود قائل بود که دینی دیگر برگذیند اما به مسلمان زاده این حق را نداد. برای خودش این حق را داد که اعتقادش را تبلیغ کند اما در جامعه اسلامی چنین حقی را به دگراندیش نداد.

بیایید انقدر سر خودمان را کلاه نگذاریم! میگوییم حسین گفته بود "اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید" اما اگر الان یک نفر در این حکومت عدل علوی ما بطور علنی به خیابان بیاید و بگوید من دین ندارم ولی آزاده ام چه بلایی سرش میاید؟! غیر از این است که میگوییم خدا بیامرزتش!

منتظر پاسخ های کارشناسان هستم!

آیا چنین رفتاری با پلورالیسم و تساهل قابل جمع است؟!

با سلام

یک سوالی از کسانی دارم که حق مطالعه منابع مخالف اسلام و دولت جمهوری اسلامی را به مردم نمیدهند و دلایل خاص خودشون رو برای توجیه این عملکرد دارند. یک زمانی با خودم میگفتم این دولت جمهوری اسلامی هست که مبنایش دروغ و تحریف است و برای همین هم از مخالف میترسد اما ظاهرا طرفداران این دولت برای خودشون دلایلی هم دارند!

به عنوان مثال یک نقل قول از یک کاربر با همین تفکرات میارم بدون اینکه اسمش رو ذکر کنم:

نقل قول:
نوجوان خام و جوان گرفتار هواها هوسها را به جنگ دشمن دانای متفکر نمی فرستند این را هر عقلی می فهمد
با آن دشمن باید یک نفر مثل خودش از اهل اندیشه و تفکر بجنگد
لذاست که در دین مطالعه کتب ضاله برای عموم ممنوع است ولی برای اهل علمی که می تواند پاسخ دهد مجاز است

این توجیه پوچ است و براحتی زیر سوال میرود. الان در ایران و در اروپا به ترتیب ادیان مسیحیت و اسلام تبلیغ میشود اما کسی که در ایران چنین کاری کند جایش گوشه زندان است و کسی که در اروپا چنین کاری کند آزاد است.

اگر به نظرتان این بگیر و ببندها منطقی نیست که هیچ اما اگر از نظرتان منطقی هست از شما سوال میکنم اگر در اروپا بیان و همین کار دولت جمهوری اسلامی را بکنند و بگویند یک مسلمان فقط موقعی میتواند دینش را تبلیغ کند که مثلا یک کشیش حضور داشته باشد و اگر غیر از این باشد مبلغ را گوشه زندان میاندازیم شما حرفشان را قبول میکنید؟! (اول از همه بگویید بله یا خیر سپس دلایلتان را بیاورید)

با تشکر

فلسفه غرب - سخنرانی - کتاب و معرفی کتاب ومقاله


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ فلسفه غرب

سخنرانی حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
 1. 01:23:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 1
 2. 01:22:56 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 2
 3. 01:16:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 3
 4. 01:24:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 4
 5. 01:16:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 5
 6. 01:17:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 6
 7. 01:21:20 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 7
 8. 01:15:57 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 8
 9. 57:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 9
 10. 22:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 10
 11. 01:23:26 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 11
 12. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش اول
 13. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش دوم
 14. 01:15:39 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 13
 15. 42:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 14
 16. 01:07:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 15
 17. 01:12:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 16
 18. 01:19:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 17
 19. 01:08:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 18
 20. 01:14:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 19
 21. 01:14:19 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 20
 22. 51:37 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 21
 23. 01:12:13 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 22
 24. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه اول
 25. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه دوم
 26. 01:21:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 24
 27. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 - بخش اول
 28. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 بخش دوم
 29. 01:06:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 26
 30. 44:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 27
 31. 57:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 28
 32. 01:14:12 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 29

منبع: راسخون

یاحق

قرآن و پلورالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم
قران و پلورالیسم دینی
قران حقانیت طولی شرایع انبیاء الهی را می پذیردو همه آنها در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه یعنی دین الهی و تسلیم و عبودیت در پیشگاه خداوند یکتا می داند اما حقانیت عرضی را نمی پذیرد.
1-قران رسیدن به حقیقت را ممکن می داند و شکاکان را سرزنش می کند.نحل،66.جاثیه،23.
- ادله پیامبران را روشن و تردید شکاکان را بی وجه می داند.ابراهیم،9و10
- امر به تبعیت از علم ویقین و نهی از پیروی ظن و گمان دارد.اسرا،36.یونس،36ونجم،28
2-قران غیر اسلام دین دیگری را نمی پذیرد.اسلام را تنها دین حق و صراط مستقیم معرفی می کندال عمران،85ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛
بقره،120 ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جائک من العلم مالک من الله من ولی ولا نصیر
3-قرآن دین همه انسانها را اسلام معرفی می کند وپیامبر اسلام را هادی همه انسانها معرفی می کند ؛ما ارسلناک الا کافة للناس؛ماتورا نفرستادیم مگر برای همه مردم.سبأ،28
یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا؛ای مردم من فرستاده خدابه سوی همه شما هستم.اعراف،158.نساء79.حج،49.فرقان،1.انبیاء107،

-قرآن اهل کتاب رانیز به اسلام فرا می خواند مائده،15-16و19.ال عمران،7و 71.بقره،41.
بنابراین دین حق فقط اسلام است که همان آیین توحید به معنای کامل کلمه و در همه ابعاد انستکه دین همه پیامبران الهی بوده و آنان همگان را به سوی آن دعوت کرده اند.لذا تثلیث و ثنوین اساس درستی ندارند.
از منطر اسلام شریعت کثرت طولی دارد یعنی در طول تاریخ آنچه تغییر کرده شریعت الهی بوده و هر پیامبرصاحب شریعتی ،شریعت پیشین را نسخ نموده و شریعتی کامل تر ومتناسب با رشدبشر و مقتضیات زمان عرضه کرده است.بنابر این تکثر طولی - نه عرضی – شریعت وجود داشته است و با شریعت خاتم همه شرایع پیشین نقض شده و تنها دین مقبول،توحید ناب و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله است