مقابله

مهارت مقابله ای با تنهایی

انجمن: 

انسان موجود اجتماعی است و فطرتا دوست دارد که روابط سالم و اجتماعی را با هم نوعان خویش به صورت سالم و مسالمت آمیز برقرار کند، در این راستا گاها به خاطر عواملی در یک شرایط تنها به سر می برد، و حال آنکه همین تنهایی می تواند خیلی آسیب زا باشد.
پس برای حل این موضوع باید نوع تنهایی و کیفیت آن و علل آن بررسی شود.

راههای مقابله با عربستان سعودی

مقابله با عربستان:
دولت سعودی بخاطر هر دلیلی که خوشبینانه ترین حالت آن بی کفایتی وعدم توان مدیریتی باشد. حجاج ایرانی وخیلی از مسلمانان دیگر را در کنار خانه خدا به کام گرگ کشاند. واین روزها این بحث که ما باید د مقابل آنها چکار کنیم د رسانه های ما مورد بحث است.
بالطبع تعطیل کردن حج راهکار خوبی نیست چون عملا بدست خود یکی از بهترین صحنه های تبلیغ اسلام ناب ومعرفی اسلام وانقلاب اسلامی به دیگر حجاج سایر کشورها را از دست داده ایم. در این ماجرا آنچنانکه گمانه زنی می شود بیش از 400 حاجی ایرانی شهید شده اند.
در مقابل دولتی که همتش نابودی سایر مسلمانان حق طلب ومبارز با آمریکا است. وتمام همش حفظ وصیانت از منافع آمریکا در خاورمیانه است چکار باید کرد؟
مسئوولین کشور ما چطور می توانند از حقوق این جانباختگان در کنار بیت الهی دفاع کنند؟
بنظر بنده می رسد دولت جناب آقای روحانی باید ملاحظات سیاسی را کنار گذاشته ودر این مساله مسامحه نکند به امید اینکه رابطه ما با آمریکا بهتر شود.
این آقایان هر قدر در مقابل بی ادبیها وتوهین های آنها به مردم ایران کوتاه آمدند وبرای تبریک به ملک سلمان ودفن ملک عبدالله وزیر خارجه فرستادند، آنها نه تنها آدم نشدند وادب را بجا نیاوردند بلکه به حاجیان ما رحم هم نکردند.
فی الواقع هرگونه سکوت ومسامحه بخاطر منافع سیاسی وحزبی در قبال این جنایت خود شراکت در آن است.
اینها حتی حاضر نشدند در نیویورک با وزیر ما ملاقات کنند تا در مورد کمک به آسیی دیدگان ومدیریت فاجعه خوب مدیریت شود.
لذا دولت باد از تمام ظرفیتهای بین المللی برای محکومیت جهانی آل سعود واحقاق حق شهداء حادثه استفاده بکند.

""اگر مجبور شويد كه به يك مجلس غنا برويد چيكار ميكنيد؟؟؟""


به نام خدا
سلام
فكر ميكنم براي هر كسي پيش بياد كه مجبور بشه به صورت ناخواسته در بعضي از مجالس شركت كنه.
واقعيت اينه كه به زودي عروسي يكي از اقوام خيلي نزديكمونه و خب آهنگ يكي از كمترين تاثيراته اين جور مجالسه تازه كمترين تآثيرات...
شما اگه به جاي من بودين براي اينكه بتونين تآثير آهنگ ها و... رو به حداقل برسونين چيكار ميكردين؟؟
(بايد حتمآ برم چون از اقوام خيلي نزديك است و امكان نرفتن براي من وجود نداره.)

مثلآ يكي از دوستاي من ميگفت من موهايم بلنده
و نميتونم خودم موهام رو جمع و جور كنم براي همين
بايد برم ارايشگاه ولي هميشه تا حد امكان ديرتر به
آرايشگاه ميرم تا بتونم حداقل يكم ديرتر به به اين
جور مجالس برسم!!!. به قول معروف:
"از خرس يك مو كندن هم غنيمت است."

کارشناس بحث : حامی

انگیزه های شرک ؟؟؟ راه های مقابله ؟؟؟

به قصد تبیین ارزش سؤال کردن:Sham:

مردم با چه انگیزه هائی به شرک می گرایند؟ آیا شما می توانید نمونه هائی از این انگیزه ها را نام ببرید؟ چگونه این انگیزه ها را در درون خود بخشکانیم؟

مشارکت کنید ...:Gol::Gol::Gol: