حادثه منی

آیا حادثه منا در قرآن پیش بینی شده است؟ (سوره فتح، آیه 25)

با سلام
تصویری دیدم که معانی آیات قرآن شباهت زیادی به حادثه غمناک منا دارد. نظر کارشناس محترم و تفسیر معانی مربوطه را میخواستم. ممنون

راههای مقابله با عربستان سعودی

مقابله با عربستان:
دولت سعودی بخاطر هر دلیلی که خوشبینانه ترین حالت آن بی کفایتی وعدم توان مدیریتی باشد. حجاج ایرانی وخیلی از مسلمانان دیگر را در کنار خانه خدا به کام گرگ کشاند. واین روزها این بحث که ما باید د مقابل آنها چکار کنیم د رسانه های ما مورد بحث است.
بالطبع تعطیل کردن حج راهکار خوبی نیست چون عملا بدست خود یکی از بهترین صحنه های تبلیغ اسلام ناب ومعرفی اسلام وانقلاب اسلامی به دیگر حجاج سایر کشورها را از دست داده ایم. در این ماجرا آنچنانکه گمانه زنی می شود بیش از 400 حاجی ایرانی شهید شده اند.
در مقابل دولتی که همتش نابودی سایر مسلمانان حق طلب ومبارز با آمریکا است. وتمام همش حفظ وصیانت از منافع آمریکا در خاورمیانه است چکار باید کرد؟
مسئوولین کشور ما چطور می توانند از حقوق این جانباختگان در کنار بیت الهی دفاع کنند؟
بنظر بنده می رسد دولت جناب آقای روحانی باید ملاحظات سیاسی را کنار گذاشته ودر این مساله مسامحه نکند به امید اینکه رابطه ما با آمریکا بهتر شود.
این آقایان هر قدر در مقابل بی ادبیها وتوهین های آنها به مردم ایران کوتاه آمدند وبرای تبریک به ملک سلمان ودفن ملک عبدالله وزیر خارجه فرستادند، آنها نه تنها آدم نشدند وادب را بجا نیاوردند بلکه به حاجیان ما رحم هم نکردند.
فی الواقع هرگونه سکوت ومسامحه بخاطر منافع سیاسی وحزبی در قبال این جنایت خود شراکت در آن است.
اینها حتی حاضر نشدند در نیویورک با وزیر ما ملاقات کنند تا در مورد کمک به آسیی دیدگان ومدیریت فاجعه خوب مدیریت شود.
لذا دولت باد از تمام ظرفیتهای بین المللی برای محکومیت جهانی آل سعود واحقاق حق شهداء حادثه استفاده بکند.

همدری با خانواده های شهدای حادثه منا

با سلام
دوستان بیایید با اظهار همدردی با خانواده های شهدای حادثه تلخ منی که در مکه مکرمه اتفاق افتاد،خود را شریک درد و غم آنها بکنیم،تا تسکینی بر دل زخم دیده آنها باشد.

با وجود حادثه منا، چرا حج واجب را تعطیل نمی کنید؟

انجمن: 

[="Purple"][=12]سوال

چراحج واجب رونمیشه تحریم کرد

✅پاسخ:
بله با توجه به حوادث پیش آمده در مکه عده ای می گویند باید حج واجب خانه خداوند را تعطیل کرد وهزینه های آن را صرف نیازمندان کرد.
برای پاسخ به این اشکال توجه به نکات زیر الزامی است؛

1-
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسایل الشیعه بابی را گشوده است تحت عنوان:
"باب عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج"

"باب در حرام بودن ترک کردن حج خانه خداوند"