پیش بینی قرآن

آیا حادثه منا در قرآن پیش بینی شده است؟ (سوره فتح، آیه 25)

با سلام
تصویری دیدم که معانی آیات قرآن شباهت زیادی به حادثه غمناک منا دارد. نظر کارشناس محترم و تفسیر معانی مربوطه را میخواستم. ممنون

پیش بینی حادثه یازده سپتامبر در قرآن

سلام
آیا پیش بینی اتفاق یازده سپتامبر در قرآن درست است؟
ممنون