عوالم

سوال در مورد اعتبار برخی مقاتل و منابع تاریخی شیعی

سلام علیکم

میخواستم بپرسم منابع و مقاتل زیر چقدر معتبرند و یا اینکه اصلا معتبر هستند ؟!

العوالم

لواج الاشجان

اسرار الشهادات

الدمع السجوم در ترجمه نفس المهموم

تذکرة الشهداء

نور العین فی مشهد الحسین علیه السلام

منتخب طریحی

سپاس ..........

آیا جسم دنیا و روح آخرت است ؟

انجمن: 

سلام
آیا جسم و ماده ، دنیا و روح و امر مجرد ، آخرت است ؟
یا علیم

ایا خداوند نمی تواند مستقیما بر جهان ماده اثر گذار باشد ؟

سلام

ایا خداوند نمی تواند مستقیما در جهان ماده اثر گذار باشد ؟

یا الله

اهداء اعضا پس از مرگ

انجمن: 

سلام من یه سوال در مورد اهداء اعضاء دارم
اگر من مردم و اعضای بدنم به چند نفر اهدا شد بعد یکی از اون اشخاص که عضو منو دریافت کرده مرتکب گناه بشه، منافق بشه و هزار تا مورد دیگه، آیا عضو من و من هم در گناهش شریکم؟