امام هادی

ماه رجب؛ ولادت یا شهادت امام هادی (علیه السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ مشهور ولادت و شهادت امام هادی علیه السلام چیست. با توجه به اینکه سوم ماه رجب روز شهادت آن حضرت است. اما در دعای ماه رجب آمده: اللهم انی اسئلک بالمولودین فی رجب محمد بن علی الثانی وابنه علی بن محمد المنتجب. که تصریح روایت بیانگر ولادت و نه شهادت آن حضرت در ماه رجب است. البته سوال دیگری هم هست که چرا به روز ولادت در دعا اشاره شده و نه روز شهادت. و این نشان دهند آن است که در اسلام به ولادت بهایی خاص داده شده است آیا این برداشت صحیح است؟ متشکرم.

کتابخانه جامع امام هادی علیه السلام

align: right

[TD="class: sttd"]
class: sttb

[TR]
[TD="class: sttd"]
class: sttb

[TR]
[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]فضايل امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کرامات و مقامات عرفاني امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابخانه فضائل امام هادي عليه السلام [/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهل داستان و چهل حديث از امام علي هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حيات پاکان: داستانهايي از زندگي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سوار سبزپوش آرزوها[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]خورشيد هدايت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]دل نوشته هايي در ميلاد امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گوشه‏اي از کرامات امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]ويژگي‏هاي اخلاقي امام‏ هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]آمال الواعظين (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امامان اهل‏بيت در گفتار اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حديقة الذاکرين[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]عجايب و معجزات شگفت‏انگيزي از امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره‏ي معصومان: امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهارده آئينه[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]شادنامه‏ي چهارده معصوم (مدايح و مناقب در شعر فارسي)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي از نگاه اهل سنت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي و جلوه‏هاي غدير[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]بدر ذي الحجه: ميلاد امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سخنان امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]فرهنگ جامع سخنان امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]پرچم‏داران هدايت، تدبري در زيارت جامعه کبيره[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]صحيفه‏ي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نامه هاي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نگرش علم الحديثي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]هفت گفتار از امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امنيت اخلاقي از نگاه امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تفسير قرآن در کلام امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گلچين حکمت (برگزيده اي از کتاب روضه ي بحارالانوار)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]وصاياي نوراني چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]اسرار دلبران، تأملي در زيارت جامعه کبيره[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تاريخ امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابخانه تاريخ امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهره‏هاي درخشان سامراء[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نگاهي بر زندگي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگاني حضرت امام علي النقي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگاني امام علي الهادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حضرت امام علي النقي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]ستارگان درخشان (جلد 12)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]هدايتگران راه نور (12): زندگاني حضرت امام علي هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي و نهضت علويان[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چگونگي مواجهه امام هادي با خلفاي عباسي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]شناخت مختصري از زندگاني امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي و اتحاد پيروان اهل بيت[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]رنج هاي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]همسر و فرزندان امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]برگزيدگان (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تاج المواليد: خلاصه‏ي زندگاني چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تاريخ چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]جلوات رباني (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]چهارده اختر تابناک: زندگاني چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حديث اهل‏بيت: زندگينامه و مصائب چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]خانه‏هاي مأذون‏ در شرح حال چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگاني تحليلي پيشوايان ما[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگي دوازده امام (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگاني چهارده معصوم[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سوگنامه‌ي آل محمد[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]مجموعه زندگاني چهارده معصوم (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]منتهي الآمال (جلد 2)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گزيده‏ي ناسخ التواريخ (جلد 6)[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]ات ثمانيه: سيري در تاريخ و جغرافياي هشت زيارتگاه مقدس جهان اسلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي، مشعلدار هدايت 1[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي، مشعلدار هدايت 2[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابشناسي امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتاب شناسي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="class: sttd align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره امام هادي عليه السلام[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]زندگاني عسکريين: امام علي النقي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]کتابخانه سيره امام هادي عليه السلام [/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]آينه‏ي کمال: سيري گذرا در سيره‏ي امامان معصوم در عراق[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تحليلي از زندگاني امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]تلاش‏ها و مبارزات فرهنگي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]حجت محوري در نگاه امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]روشهاي تربيتي از ديدگاه امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سفرها و ارتباطات امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]مبارزات سياسي امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نگاهي به شيوه‏هاي رهبري امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نقش امام هادي در انديشه مهدويت[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]امام هادي در مصاف با انحراف عقيدتي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]جرعه نوشان اقيانوس بي کران امام هادي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]نقش امام هادي در هدايت امت[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره و سخن پيشوايان[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]سيره و زندگاني حضرت امام علي النقي[/TD]

class: sttb

[TD="align: center"][/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"]
[/TD]
[TD="class: sttd width: 55px align: center"][/TD]
[TD="align: right"]گزيده سيماي سامرا: سيناي سه موسي[/TD]

[/TD]

[/TR]

[/TD]

[/TR]

#کمپین حمایت از امام نقی (ع)

ٰضمن عرض سلام خدمت تمامی عزیزان
با توجه به هجمه های صورت گرفته علیه امام مظلوممان ، امام نقی(ع) از شما دعوت بعمل می آید برای حمایت از اماممان در #کمپین حمایت از امام نقی ثبت نام کنید .
آدرس کمپین :
http://www.petitions24.com/imam_naghi_campaign

داستان زینب کذابه در زمان کدام امام رخ داده است؟

با سلام

ابوالفضل‌بن ابی‌نصر حافظ می‌گوید در کتاب عیسی‌بن ‌مریم عمانی خواندم که روزی از روز‌ها امام رضا(ع) بر مأمون وارد شد، در حالی‌که «زینب کذّابه» که ادعا می‌کرد دختر علی‌بن ابیطالب است و علی(ع) برای او دعا کرده که تا روز قیامت زنده بماند، نزد او بود. مأمون به امام رضا(ع) گفت: «به خواهرت سلام کن.» حضرت فرمود: «به خدا سوگند، او خواهر من نیست و علی‌بن ابیطالب پدر او نیست.» زینب هم گفت: «به خدا سوگند، او برادر من نیست و علی‌بن ابیطالب پدر او نیست.» مأمون گفت: «دلیل این سخن شما چیست؟» حضرت فرمود: «ما اهل بیت گوشتمان بر درندگان حرام است، او را پیش درندگان بینداز، اگر راست بگوید، درندگان از خوردن گوشتش خودداری می‌کنند.» زینب گفت: «با این شیخ (امام رضا) آغاز کن.» مأمون گفت: «سخن منصفانه‌ای گفتی.» حضرت فرمود: «باشد.» در این حال درِ جایگاه حیوانات وحشی را گشودند، آنان را مهیای غذا کردند و امام رضا (ع) به سوی آن‌ها پایین رفت. هنگامی که چشم آنان به حضرت افتاد، همه دم تکان دادند و در برابر حضرت سرِ تعظیم فرود آوردند. حضرت میان آن‌ها دو رکعت نماز خواند و از آنجا خارج شد. آنگاه مأمون به زینب دستور داد او پایین برود؛ اما امتناع کرد. از این رو، او را گرفتند، پیش آن‌ها افکندند، آن‌ها هم او را خوردند!

پس از آن مأمون بر این مقام حضرت حسادت ورزید. پس از مدتی امام رضا(ع) بر مأمون وارد شد و او را نگران یافت، به او فرمود: «تو را نگران می‌بینم.» مأمون گفت: آری، صحرانشینی به درِ دارالاماره آمده، هفت تار مو به من داده و معتقد است این‌ها از محاسن رسول خداست و درخواست جایزه کرده است. اگر راست بگوید و من به او جایزه ندهم، شرافت (نسبی) خود را زیر پا گذاشته‌ام. اگر دروغ بگوید و به او جایزه بدهم، مرا به استهزا گرفته است. نمی‌دانم چه کنم!

امام رضا(ع) فرمود: «مو‌ها را به من بده. وقتی آن‌ها را دید، بویید و فرمود: «این چهار تار مو از محاسن رسول خداست، اما بقیه از محاسن او نیست.» مأمون گفت: «از کجا می‌گویی؟» فرمود: «آتش بیاورید.» مو‌ها را در آتش افکند. آن سه تار موی بدلی سوخت و آن چهار تار موی اصلی سالم ماند و آتش بر آن‌ها تأثیری نداشت.مأمون گفت: «آن صحرانشین را بیاورید.» وقتی در برابر او ایستاد، دستور داد گردنش را بزنند. صحرانشین گفت: «به چه جرمی؟» مأمون گفت: «درباره مو‌ها راستش را بگو.» گفت: «چهار تار مو از محاسن رسول خدا (ص) و سه تار آن از محاسن خودم است.»

منبع: کتاب مستدرک عوالم‌العلوم، محقق: آیت‌الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، انتشارات بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا

...........

حال سوال این است

مشابه همین داستان در زمان امام هادی رخ داده است
و عده ای میگویند این داستان در زمان امام رضا است
و عده ای میگویند این داستان در زمان امام هادی رخ داده است.

علت اختلاف در چیست؟؟؟
و زمان واقعی این داستان مربوط به زمان کدام امام است؟؟؟

[SPOILER]بدون شک اصل داستان این است که گزندی از سوی درندگان به اهل بیت وارد نمیشود . و برای شخص من مهم نیست در زمان کدام امام رخ داده باشد. ولی بخاطر روحیه موشکافی دست به چنین سوالی زده ام.[/SPOILER]
سخنرانی در مقام امام علی النقی علیه السلام

انجمن: 

بسم الله الله الرحمن الرحیم

سخنان استاد فاطمی نیا درباره حضرت امام علی النقی(ع)


.

◆₪۩ مسموم کینه ها ۩₪◆ویژه نامه شهادت امام هادی النقی علیه السلام

انجمن: 


class: grid width: 500 align: center

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ یا اَبا الحَسَنِ یا عَلِیَّ بنَ مُحَمَّدٍ اَیُّهَا الهادیِ النِّقِیُّ
[TD="align: right"] پرسمان و موضوعات :[/TD]
[TD="align: right"] ╰✿╮ آفتاب در حصار ╭✿╯ 100 داستان کوتاه از زندگی امام هادی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"] زندگی نامه - امام هادي عليه السلام[/TD]
[TD="align: right"] زمینه های جامعه شناختی رفتار سیاسی امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] چهل حدیث گهربار از امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] کرامات امام هادي عليه السلام[/TD]
[TD="align: right"] به راستي او هادي امت، هادي گمراهان از ضلالت بود[/TD]
[TD="align: right"] وضعیت شیعه در دروان امام هادی علیه السلام را تشریح کنید؟[/TD]
[TD="align: right"] شيعيان امام علی النقی علیه السلام در ايران[/TD]
[TD="align: right"] چگونگي مواجهه امام هادي علیه السلام با خلفاي عباسي[/TD]
[TD="align: right"] عنایت امام هادی علیه السلام به مردم اصفهان[/TD]
[TD="align: right"] امام علي النقي علیه السلام -شيعيان امام در ايران[/TD]
[TD="align: right"] مسیر آمدن امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا[/TD]
[TD="align: right"] روایتی از امام هادی علیه السلام از زبان امام خامنه ای مدظله العالی[/TD]
[TD="align: right"] جعل نقل قولی از مفتی سعودی درباره امام هادی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"] فرهنگی رسانه مذهبی:[/TD]
[TD="align: right"] کتابخانه امام هادی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]***قالب های طراحی شده وبلاگ امام نقی علیه السلام*** [/TD]
[TD="align: right"] كتاب موبايل چهل حديث نقوی عليه السلام[/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب - امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] کتاب شناسی امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]اشعار و پیامک شهادت امام هادی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]مرثیه و مداحی شهادت امام هادی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"] زیارت و توسل به امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]بيانات رهبر انقلاب درباره نقش امام هادی علیه السلام در گسترش تشيع[/TD]
[TD="align: right"]داستان صوتی زندگی امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] فایل صوتی زیبا در مورد امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]تصاویر ویژه شهادت امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] تصاویری جدید از حرم عسکرین علیهماالسلام[/TD]
[TD="align: right"] آواتار های ویژه امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] فلش زيباي احادیث امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] احادیث تصویری از امام نقی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]مجموعه طرح گرافیکی و پوستر ویژه امام نقی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]ویژه نامه سال 1389[/TD]
[TD="align: right"]ویژه نامه سال 1390[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1392[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1393[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار:[/TD]


[TD="align: right"] دانلود نرم افزار موبایل زندگینامه امام هادی علیه السلام - اندروید[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار تلفن همراه دانستنی های امام هادی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار امام نقی علیه السلام - ویژه اندروید[/TD]
[TD="align: right"] سرویس ارسال کارت پستال صوتی به دوستان[/TD]

[b]content[/b]

دانلود صوت

نرم افزار فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام برای کامپیوتر

[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]با سلام خدمت دوستان گلم[/][=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]این نرم افزاری که میخوام براتون قرار بدم کار خودمه[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]چون کار اولمه مطمئنا ایرادات زیادی داره اما تمام تلاش بنده اس[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]پیشاپیش ازتون عذرخواهی میکنم[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]این نرم افزار شامل بخشهای مختلفی هست که تمامش سخنان امام هادی علیه السلامه[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]امیدوارم ازین نرم افزار استفاده کنین و برای روح پدر مرحومم فاتحه ای قرائت کنین(اگه حسش رو نداشتین یه صلوات هم بفرستین کافیه)[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما دوستان برای بنده خیلی مهمه[/][/]
[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]ممنون میشم که وارد وبلاگ امام نقی علیه السلام شوید و نظرتو[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]نو اعلا م کنین[/] [=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
[/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/]
[/]

[=Tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اینم یه عکس از این نرم افزار[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
[/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]

واسه دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنین

[/]نکته: فونتی که داخل پوشه هست رو در فولدر فونت سیستم کپی کنید(c:\windowns\fonts البته اگه درایو ویندوز شما درایو c باشه)[/]

کتابخانه امام هادی علیه السلام

انجمن: class: cms_table_category

[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] گزيده سيماي سامرا: سيناي سه موسي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سيره و زندگاني حضرت امام علي النقي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سيره و سخن پيشوايان[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نقش امام هادي در هدايت امت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] جرعه نوشان اقيانوس بي کران امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي در مصاف با انحراف عقيدتي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نقش امام هادي در انديشه مهدويت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نگاهي به شيوه‏هاي رهبري امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] مبارزات سياسي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سفرها و ارتباطات امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] روشهاي تربيتي از ديدگاه امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] حجت محوري در نگاه امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] تلاش‏ها و مبارزات فرهنگي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] تحليلي از زندگاني امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] آينه‏ي کمال: سيري گذرا در سيره‏ي امامان معصوم در عراق[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] کتابخانه سيره امام هادي عليه السلام [/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگاني عسکريين: امام علي النقي[/TD]
[/TR]

class: cms_table_category

[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] بدر ذي الحجه: ميلاد امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي و جلوه‏هاي غدير[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي از نگاه اهل سنت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] شادنامه‏ي چهارده معصوم (مدايح و مناقب در شعر فارسي)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] چهارده آئينه[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سيره‏ي معصومان: امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] عجايب و معجزات شگفت‏انگيزي از امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] حديقة الذاکرين[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امامان اهل‏بيت در گفتار اهل سنت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] آمال الواعظين (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] ويژگي‏هاي اخلاقي امام‏ هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] گوشه‏اي از کرامات امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] دل نوشته هايي در ميلاد امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] خورشيد هدايت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سوار سبزپوش آرزوها[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] حيات پاکان: داستانهايي از زندگي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] چهل داستان و چهل حديث از امام علي هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] کتابخانه فضائل امام هادي عليه السلام [/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] کرامات و مقامات عرفاني امام هادي[/TD]
[/TR]

class: cms_table_category

[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي، مشعلدار هدايت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] جنات ثمانيه: سيري در تاريخ و جغرافياي هشت زيارتگاه مقدس جهان اسلام[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] گزيده‏ي ناسخ التواريخ (جلد 6)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] منتهي الآمال (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] مجموعه زندگاني چهارده معصوم (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] سوگنامهي آل محمد[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگاني چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگي دوازده امام (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگاني تحليلي پيشوايان ما[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] خانه‏هاي مأذون‏ در شرح حال چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] حديث اهل‏بيت: زندگينامه و مصائب چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] چهارده اختر تابناک: زندگاني چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] جلوات رباني (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] تاريخ چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] تاج المواليد: خلاصه‏ي زندگاني چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] برگزيدگان (جلد 2)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] همسر و فرزندان امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] رنج هاي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي و اتحاد پيروان اهل بيت[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] شناخت مختصري از زندگاني امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] چگونگي مواجهه امام هادي با خلفاي عباسي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امام هادي و نهضت علويان[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] هدايتگران راه نور (12): زندگاني حضرت امام علي هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] ستارگان درخشان (جلد 12)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] حضرت امام علي النقي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگاني امام علي الهادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] زندگاني حضرت امام علي النقي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نگاهي بر زندگي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] چهره‏هاي درخشان سامراء[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] کتابخانه تاريخ امام هادي عليه السلام[/TD]
[/TR]

class: cms_table_category

[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] اسرار دلبران، تأملي در زيارت جامعه کبيره[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] وصاياي نوراني چهارده معصوم[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] گلچين حکمت (برگزيده اي از کتاب روضه ي بحارالانوار)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] تفسير قرآن در کلام امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] امنيت اخلاقي از نگاه امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] هفت گفتار از امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نگرش علم الحديثي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] نامه هاي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] صحيفه‏ي امام هادي[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row1"]
[TD="class: cms_table_list-title"] پرچم‏داران هدايت، تدبري در زيارت جامعه کبيره[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cat-list-row0"]
[TD="class: cms_table_list-title"] فرهنگ جامع سخنان امام هادي[/TD]
[/TR]


قطعات صوتی کاربردی ٭٭٭◄ قطعات میکس شده برای ویژه نامه ها و ...


صوت ویژه نامه رحلت امام خمینی :ghodesa: سال 1391گرفته شده از پست شماره ی 1 از تاپیک زیر

http://www.askdin.com/thread19493.html