اراده الهی

امر بین الامرین و خواست خداوند

در امر بین الامرین چگونه اثبات می شود خواست خداوند در طول اراده انسان است ، چرا در عرض اراده ی انسان نیست ؟
در آیه زیر به نظر اراده خداوند در عرض اراده ی انسان است

[SPOILER]
[به کشتن دشمنان بر خود مبالید] شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت. [ای پیامبر!] هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد [تا آنان را هلاک کند] و مؤمنان را از سوی خود به آزمایشی نیکو بیازماید؛ زیرا خدا شنوا و داناست.
انصاریان - الأنفال ١٧

[/SPOILER]

و مورد مهم تر اینکه انسانی که گناه می کند و شقاوتمند می شود خداوند راضی است ؟

آیات 35 مائده و 10یونس باهم منافات دارند؟

چراآیات 35مائده و10یونس باهم منافات دارند
ازیک طرف وسیله آمده ازیک طرف قضای الهی

لیس للانسان الا ما سعی

سلام

ما در قران داریم :
لیس للانسان الا ما سعی

از طرفی ما اعتقاد داریم هیچ اتفاقی در این دنیا رخ نمیدهد مگر به خواست و اراده خداوند

بنابراین:

اگر من به فلان مدرک و رتبه علمی بخواهم دست پیدا کنم
اگر به فلان موقعیت شغلی و اجتماعی بخواهم برسم
اگر به فلان ثروت بخواهم برسم
اگر به فلان همسر بخواهم برسم
و...

اراده انسان و اراده الهی

درباره برهان نظم و رابطه طولی خداتحقیق کردم ولی اراده خدا معنانداردانسان بایددرباورخودقبول کندکه نیروی درونی خودش سرچشمه است

چرا من منم!؟ چرا من تو نیستم!؟

سلام.

من متولد قرن بیست ام. چرا توی قرن ده به دنیا نیومدم؟
من پسرم. چرا دختر نشدم؟
چرا پدر و مادر من کسای دیگه ای نیستن؟
چرا من توی ایران به دنیا اومدم؟ چرا ژاپن نه؟
چرا من مسلمان زاده شدم. چرا کافر نه؟
چرا محمد تبدیل شد به آخرین پیامبر؟ چرا جای ایشون و حضرت عیسی عوض نشد؟

سوال اصلی: این چیزا بر چه اساسی مشخص شده؟ یعنی کجا و توسط چه فاکتورهایی معلوم میشه؟

سوال: خدا همه کاره است یا حق انتخاب داریم

انجمن: 

سلام
من دربارهی این موضوع خیلی فکر کردم وبه هیچ جایی نرسیدم.
مگه نمیگویند که خدا مرگ را خودش تشخیص میدهد
پس اگر کسی در راه خلافی باشد ودر راه ان بمیرد
خدا تصمیم گرفته که او خلاف کار باشد؟؟؟
من یک روز برای تحقیق به معنی ایه ها داشتم میخواندم نگاه میکردم
که یک چیزی نمیدانم در کدام سوره ولی نوشته بود که برای هر پیامبر یک دشمن هست
یعنی خداوند برای پیامبران از قبل دشمن انتخاب میکنه یا براشون حق انتخاب میگذارد؟؟؟

کارشناس بحث : صالح