احکام نجاسات

موضوع / موضوع شروع کننده صفحات موضوع نام تاریخ ارسال پاسخ‌ها نمایش‌ها آخرین نویسنده نظر آخرین تاریخ ارسال نظر
موضوع عادی سرایت نجاست به واسطه چربی
توسط s.S.M.a
» چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۵:۵۹ 7
59 توسط s.S.M.a چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۲۱:۰۳
موضوع عادی شک در طهارت بدن و لباس برای نماز
توسط ارامیس
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۲۳:۱۹ 2
10 توسط نور چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۹:۴۴
موضوع عادی تردید بعد از یقین در نجاست
توسط s.S.M.a
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۲۰:۰۴ 3
24 توسط s.S.M.a سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۴:۴۱
موضوع عادی محل جوش را تطهیر نکردم آیا بقیه بدنم نجس شده؟
توسط سیصدوسیزده
» چهارشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۲۲:۴۵ 2
27 توسط صادق الوعد یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۸:۲۲
موضوع عادی حکم متنجس اول و دوم و سوم
توسط s.S.M.a
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰۵:۴۱ 5
47 توسط s.S.M.a دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ - ۱۴:۵۲
موضوع بسته طریقه تطهیر فرش
توسط سعیدوهابی
» شنبه, ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ - ۰۴:۱۶ 11
9,289 توسط شفا یکشنبه, ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۵:۵۴
موضوع عادی خون و زخم زیر ناخن
توسط s.S.M.a
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۷:۵۹ 2
20 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۰:۰۶
موضوع عادی سرایت نجاست
توسط Royaraji
» جمعه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ - ۰۱:۳۸ 2
13 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۰:۰۲
موضوع بسته غساله آب قلیل
توسط s.S.M.a
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۲۳:۳۸ 2
30 توسط نور دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۸:۴۶
موضوع بسته عدم اطمینان به وجود خون بر روی بدن
توسط vamegh
» جمعه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۰ 2
23 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۰۹:۱۷
موضوع بسته نجس شدن جارو برقی
توسط مفرد مذکر غایب
» جمعه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۴:۴۴ 2
18 توسط نور شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۰۸:۴۷
موضوع بسته حکم کندن پوست بدن
توسط رسانه
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ - ۰۰:۵۳ 2
26 توسط نور پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ - ۰۱:۴۱
موضوع بسته نجاست خون زخم
توسط s.S.M.a
» یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۱۶:۳۸ 2
30 توسط نور دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۰۸:۴۲
موضوع بسته شک در انتقال نجاست
توسط طناز2020
» چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۷:۵۰ 4
34 توسط نور سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۹:۰۴
موضوع بسته برخورد دست نجس با اشیای دیگر
توسط s.S.M.a
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۰۳:۱۷ 2
30 توسط نور سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۸:۵۲
موضوع بسته کشمش در غذا
توسط آیـــنـــور
» پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۵:۱۷ 2
41 توسط نور یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۰:۲۵
موضوع بسته شک در نجس شدن بدن و لباس
توسط پریساا
» جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۹:۱۷ 2
24 توسط نور یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۰۵:۵۷
موضوع بسته شک در خروج ادرار و ترشحات نجس
توسط ارامیس
» شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۴۸ 2
32 توسط نور سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۱:۰۱
موضوع عادی خروج رطوبت از بدن
توسط amirhosein99
» دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۱۳:۲۳ 2
31 توسط صادق الوعد سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۰:۱۷
موضوع بسته آیا فلزات نجس می شوند؟
توسط پریساا
» جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۰:۳۰ 3
26 توسط فروردین شنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۰۹:۰۸
موضوع بسته مقدار گرد و غبار نجس
توسط s.S.M.a
» سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۰۳:۰۵ 6
61 توسط صادق الوعد جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۳:۵۷
موضوع بسته استفاده از الکل در مواد گوناگون
توسط سیصدوسیزده
» سه‌شنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۷:۵۷ 2
34 توسط صادق الوعد پنجشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۰۹:۲۲
موضوع بسته نجاست فرش با منی
توسط Habib777
» چهارشنبه, ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۹:۰۹ 5
50 توسط صادق الوعد یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۶:۴۴
موضوع بسته باقی ماندن نجاست زیر ناخن
توسط سیصدوسیزده
» دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۶:۴۷ 2
23 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۰۹:۴۵
موضوع بسته با لباسی که لکه خون داره می توان نماز خواند؟
توسط سیصدوسیزده
» دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۰۰:۴۲ 2
23 توسط صادق الوعد دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۰۹:۱۲
مطالب جدید
مطلب جدیدی نیست
موضوع داغ با پست های جدید
موضوع داغ بدون پست های جدید
موضوع سرمطلب
موضوع قفل شده