وسواس و یا بی تفاوتی نسبت به نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وسواس و یا بی تفاوتی نسبت به نجاست

باسلام و احترام

دیشب فهمیدم که زخم دهنم رو در خواب کندم  بسیار خونریزی کرده و بعد در خواب اونو با دستم خشک کردم بیدار که شدم دیدم که خون خشکه های آن دور تادور سرم ریخته ! لباس را درآوردم و پدر محترم آن را در روشویی دستشویی برایم آب کشیدند. وقتی بردم و آویزان کردم دیدم هنوزهم خون خشکه دارد ! سیاه و به اندازه خرده های یک پاک کن پدرم میگوید پاک است و توجه نکن اما من چون ملحفه پشت سرم را دیده بودم میدانم اینها از همان است باتوجه به انکه کمی وسواس دارم چه کنم؟ از طرفی واقعیت در نظر من مثل روشن روشن است و به نظرم ربطی ندارد. الان من باید بند رخت و دستشویی و فرش جلوی آن را  آب بکشم ؟ و یا بخاطر وسواسم اعتنا نکنم؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

باسلام و احترام

 

دیشب فهمیدم که زخم دهنم رو در خواب کندم  بسیار خونریزی کرده و بعد در خواب اونو با دستم خشک کردم بیدار که شدم دیدم که خون خشکه های آن دور تادور سرم ریخته ! لباس را درآوردم و پدر محترم آن را در روشویی دستشویی برایم آب کشیدند. وقتی بردم و آویزان کردم دیدم هنوزهم خون خشکه دارد ! سیاه و به اندازه خرده های یک پاک کن پدرم میگوید پاک است و توجه نکن اما من چون ملحفه پشت سرم را دیده بودم میدانم اینها از همان است باتوجه به انکه کمی وسواس دارم چه کنم؟ از طرفی واقعیت در نظر من مثل روشن روشن است و به نظرم ربطی ندارد. الان من باید بند رخت و دستشویی و فرش جلوی آن را  آب بکشم ؟ و یا بخاطر وسواسم اعتنا نکنم؟

با سلام و احترام

بخاطر وسواس اعتنا نکنید و حرف پدر را بپذیرید.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است