واسطه سوم در انتقال نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
واسطه سوم در انتقال نجاست

سلام میشه برام توضیح بدید واسطه سوم درانتقال نجاست بایدخشک بشه که چیزی رانجس نکنه یاهمینطورخیس هم که باشه چیزی رانجس نمیکنه؟

 توضیحات کلا در مورد هر سه متنجس باشه بهتره اینامیخوام به کسی که بچه.کوچیک داره واذیت میشه اموزش بدم,ممنونم,مقلدرهبری,التماس دعا

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام میشه برام توضیح بدید واسطه سوم درانتقال نجاست بایدخشک بشه که چیزی رانجس نکنه یاهمینطورخیس هم که باشه چیزی رانجس نمیکنه؟

 توضیحات کلا در مورد هر سه متنجس باشه بهتره اینامیخوام به کسی که بچه.کوچیک داره واذیت میشه اموزش بدم,ممنونم,مقلدرهبری,التماس دعا

 با سلام وتشکر از ارتباط شما

 واسطه سوم جایی را نجس نمی کند فرقی ندارد که خیس باشد یا خشک باشد

 

فرض کنید دست شما با خون نجس می شود خون عین نجاست است که با دست برخورد می کند ودست واسطه اول یا همان متنجس اول می شود

 وقتی که دست خشک شد دست نجس را به پیراهن  خیس می زنید  پیراهن  واسطه دوم یا متنجس دوم می شود

وقتی که پیراهن  خشک شد شلوار خیس  به پیراهن برخورد می کند دراینجا شلوار واسطه یا متنجس سوم است نجس است ولی دیگر جایی را نجس نمی کند.

موضوع قفل شده است