تردید بعد از یقین در نجاست

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تردید بعد از یقین در نجاست

سلام.اگر کسی بعد از مدتی که به متنجس بودن جایی یا شیئی یقین داشته و حالا در یقین خود دچار تردید شده و فراموش کرده که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چرا آن شی را نجس میداند فکر می کنه ممکن است یقین اولیه از روی وسواس یا غیره باشد، تکلیفش چیست؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام.اگر کسی بعد از مدتی که به متنجس بودن جایی یا شیئی یقین داشته و حالا در یقین خود دچار تردید شده و فراموش کرده که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چرا آن شی را نجس میداند فکر می کنه ممکن است یقین اولیه از روی وسواس یا غیره باشد، تکلیفش چیست؟

با سلام وتشکر از ارتباط شما

 اگر یقین صددرصد داشته باشد که جایی یا وسیله ای نجس بوده و بعدها دچار تردید شده است باید آن را تطهیر کند

اما اگر در اصل نجس بودن آن تردید داشته باشد تکلیفی ندارد.

در اصلش مشکوکم

در اصلش مشکوکم

با سلام وتشکر

 اگر در اصل نجس شدن تردید و شک داشته باشید تکلیفی ندارید و بنابر پاک بودن بگذارید.

موضوع قفل شده است