سرایت نجاست به واسطه چربی

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سرایت نجاست به واسطه چربی

سلام

خواستم بپرسم اصلا چربی کرم یا پماد با توجه به اینکه بسیار غلیظه و روان نیست میتونه نجس بشه ؟ یا اگه نجس بشه میتونه باعث سرایت نجسی بشه در صورت برخورد و مالیده شدن به چیزی ؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

خواستم بپرسم اصلا چربی کرم یا پماد با توجه به اینکه بسیار غلیظه و روان نیست میتونه نجس بشه ؟ یا اگه نجس بشه میتونه باعث سرایت نجسی بشه در صورت برخورد و مالیده شدن به چیزی ؟

با سلام و احترام

اگر نجاست با چربی یا پماد برخورد کند و یقین به نجاست آن حاصل شود ظاهر آن نجس محسوب میشود اما درمورد سرایت نجاست به شی دیگر باید یقین به انتقال و سرایت نجاست حاصل شود وطبیعتا تشخیص این موارد برعهده مکلف است.

رساله مراجع،احکام نجاسات

مثلا  اگر آب متنجس به خون با حوله برخورد کنه و حوله خیس بشه و بادست تماس پیدا کنه و بعد دست که به  احتمال زیاد خشک شده به کرم زده بشه و با دست به .صورت بزنه کرم رو .حالا کرم تکلیفش چیه وقتی که جای دست خورده هم کامل مشخص نیست.ضمنا کرم مرطوب و چربه و وقتی مالیده میشه حتی رطوبت نداشته باشه اما چربیش میمونه و مثلا از صورت به گوشی هم مالیده میشه. چند وقته دارم به این فکر میکنم که چی درسته چی غلطه.اما اصلا نمیتونم حکمو بفهمم.فقط همش فکر میکنم همه جا نجس شده. لطفا ی جواب بهم بدید که من بفهمم. تا حالا چند بار اینو از چند نفر پرسیدم حتی مرکز ملی پاسخگویی میگه همه چیز پاکه چون چربی کرم سرایت کننده نیست که خدا کنه اینطور باشه اما دلیلشو درست نفهمیدم. یکی دیگه گفت صورت متنجس سومه یکی دیگه گفت اگه خشک بشه سومه اما رطوبت ممکنه خشک بشه اما چربی که خشک نمیشه...والا کلا دیگه دارم به همه چی شک میکنم و اصلا میگم شاید حوله هم نجس نبوده و من بیخودی فکر میکردم نجس شده ولی چون مدت زیادی گذشته خوب یادم نمیاد. نمیدونم والا چیکار کنم دیگه... 

مثلا  اگر آب متنجس به خون با حوله برخورد کنه و حوله خیس بشه و بادست تماس پیدا کنه و بعد دست که به  احتمال زیاد خشک شده به کرم زده بشه و با دست به .صورت بزنه کرم رو .حالا کرم تکلیفش چیه وقتی که جای دست خورده هم کامل مشخص نیست.ضمنا کرم مرطوب و چربه و وقتی مالیده میشه حتی رطوبت نداشته باشه اما چربیش میمونه و مثلا از صورت به گوشی هم مالیده میشه. چند وقته دارم به این فکر میکنم که چی درسته چی غلطه.اما اصلا نمیتونم حکمو بفهمم.فقط همش فکر میکنم همه جا نجس شده. لطفا ی جواب بهم بدید که من بفهمم. تا حالا چند بار اینو از چند نفر پرسیدم حتی مرکز ملی پاسخگویی میگه همه چیز پاکه چون چربی کرم سرایت کننده نیست که خدا کنه اینطور باشه اما دلیلشو درست نفهمیدم. یکی دیگه گفت صورت متنجس سومه یکی دیگه گفت اگه خشک بشه سومه اما رطوبت ممکنه خشک بشه اما چربی که خشک نمیشه...والا کلا دیگه دارم به همه چی شک میکنم و اصلا میگم شاید حوله هم نجس نبوده و من بیخودی فکر میکردم نجس شده ولی چون مدت زیادی گذشته خوب یادم نمیاد. نمیدونم والا چیکار کنم دیگه... 

البته یکی هم گفت صورت دومه اگه خشک بشه و شسته بشه غساله سومه اما چربی که خشک نمیشه.نمیدونم والا . خسته شدم از بس فکر کردمو آخرش نفهمیدم...

مثلا  اگر آب متنجس به خون با حوله برخورد کنه و حوله خیس بشه و بادست تماس پیدا کنه و بعد دست که به  احتمال زیاد خشک شده به کرم زده بشه و با دست به .صورت بزنه کرم رو .حالا کرم تکلیفش چیه وقتی که جای دست خورده هم کامل مشخص نیست.ضمنا کرم مرطوب و چربه و وقتی مالیده میشه حتی رطوبت نداشته باشه اما چربیش میمونه و مثلا از صورت به گوشی هم مالیده میشه. چند وقته دارم به این فکر میکنم که چی درسته چی غلطه.اما اصلا نمیتونم حکمو بفهمم.فقط همش فکر میکنم همه جا نجس شده. لطفا ی جواب بهم بدید که من بفهمم. تا حالا چند بار اینو از چند نفر پرسیدم حتی مرکز ملی پاسخگویی میگه همه چیز پاکه چون چربی کرم سرایت کننده نیست که خدا کنه اینطور باشه اما دلیلشو درست نفهمیدم. یکی دیگه گفت صورت متنجس سومه یکی دیگه گفت اگه خشک بشه سومه اما رطوبت ممکنه خشک بشه اما چربی که خشک نمیشه...والا کلا دیگه دارم به همه چی شک میکنم و اصلا میگم شاید حوله هم نجس نبوده و من بیخودی فکر میکردم نجس شده ولی چون مدت زیادی گذشته خوب یادم نمیاد. نمیدونم والا چیکار کنم دیگه... 

با سلام و احترام

در فرض سوال کرم پاک است.

در پناه حق همواره به سلامت باشید

میشه لطفا یکم توضیح بدید .من که باز نفهمیدم چی شد!!!!ببخشید اما آخه چطور حساب میشه؟ الان اگه آب شماره ۱ باشه بریزه روی حوله. بعدش با همون حوله مرطوب دست و صورت پاک بشه .مگه همه ی اینا شماره ۱ نمیشه ؟وقتی دست و صورت خشک بشه و با دست کرم رو برداریم از توی ظرفش بمالیم به صورتمون و همون کار رو تکرار کنیم چند دفعه یعنی همون کرم که به صورت میزنیم به دست مالیده شده باز همون دست رو داخل ظرف کرم گنیم حالا کرم چی میشه ؟شماره ۲ نمیشه ؟

میشه لطفا یکم توضیح بدید .من که باز نفهمیدم چی شد!!!!ببخشید اما آخه چطور حساب میشه؟ الان اگه آب شماره ۱ باشه بریزه روی حوله. بعدش با همون حوله مرطوب دست و صورت پاک بشه .مگه همه ی اینا شماره ۱ نمیشه ؟وقتی دست و صورت خشک بشه و با دست کرم رو برداریم از توی ظرفش بمالیم به صورتمون و همون کار رو تکرار کنیم چند دفعه یعنی همون کرم که به صورت میزنیم به دست مالیده شده باز همون دست رو داخل ظرف کرم گنیم حالا کرم چی میشه ؟شماره ۲ نمیشه ؟

با سلام و احترام

در فرض سوال اصلا نیاز به این نیست سراغ واسطه ها برویم بلکه از ابتدا چون در انتقال و سرایت نجاست شک داریم باید پاک حساب کنیم و از دقت های وسواس گونه باید اجتناب کرد.

رساله مراجع،احکام نجاسات

چربی کرم یا پماد با توجه به اینکه بسیار غلیظه و روان نیست میتونه نجس بشه ؟ یا اگه نجس بشه میتونه باعث سرایت نجسی بشه در صورت برخورد و مالیده شدن به چیزی ؟

مثلا  اگر آب متنجس به خون با حوله برخورد کنه و حوله خیس بشه و بادست تماس پیدا کنه و بعد دست که به  احتمال زیاد خشک شده به کرم زده بشه و با دست به .صورت بزنه کرم رو .حالا کرم تکلیفش چیه وقتی که جای دست خورده هم کامل مشخص نیست.ضمنا کرم مرطوب و چربه و وقتی مالیده میشه حتی رطوبت نداشته باشه اما چربیش میمونه و مثلا از صورت به گوشی هم مالیده میشه. چند وقته دارم به این فکر میکنم که چی درسته چی غلطه.اما اصلا نمیتونم حکمو بفهمم.فقط همش فکر میکنم همه جا نجس شده. لطفا ی جواب بهم بدید که من بفهمم. تا حالا چند بار اینو از چند نفر پرسیدم حتی مرکز ملی پاسخگویی میگه همه چیز پاکه چون چربی کرم سرایت کننده نیست که خدا کنه اینطور باشه اما دلیلشو درست نفهمیدم. یکی دیگه گفت صورت متنجس سومه یکی دیگه گفت اگه خشک بشه سومه اما رطوبت ممکنه خشک بشه اما چربی که خشک نمیشه...والا کلا دیگه دارم به همه چی شک میکنم و اصلا میگم شاید حوله هم نجس نبوده و من بیخودی فکر میکردم نجس شده ولی چون مدت زیادی گذشته خوب یادم نمیاد. نمیدونم والا چیکار کنم دیگه... 

اگه آب شماره ۱ باشه بریزه روی حوله. بعدش با همون حوله مرطوب دست و صورت پاک بشه .مگه همه ی اینا شماره ۱ نمیشه ؟وقتی دست و صورت خشک بشه و با دست کرم رو برداریم از توی ظرفش بمالیم به صورتمون و همون کار رو تکرار کنیم چند دفعه یعنی همون کرم که به صورت میزنیم به دست مالیده شده باز همون دست رو داخل ظرف کرم گنیم حالا کرم چی میشه ؟شماره ۲ نمیشه ؟

با سلام و احترام

اگر نجاست با چربی یا پماد برخورد کند و یقین به نجاست آن حاصل شود ظاهر آن نجس محسوب میشود اما درمورد سرایت نجاست به شی دیگر باید یقین به انتقال و سرایت نجاست حاصل شود وطبیعتا تشخیص این موارد برعهده مکلف است.در فرض سوال اصلا نیاز به این نیست سراغ واسطه ها برویم بلکه از ابتدا چون در انتقال و سرایت نجاست شک داریم باید پاک حساب کنیم و از دقت های وسواس گونه باید اجتناب کرد.

رساله مراجع،احکام نجاسات

موضوع قفل شده است