احکام متنجس

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام متنجس

سلام

اگر مقداری منی بروی دست بریزد و سپس دست با وجود منی به صفحه موبایل بخورد(منی روی صفحه موبایل دیده شود) و چند روزی از آن حادثه بگذرد و بعد یک دستمال خیس بروی آن کشیدم و صفحه موبایلم خشک شد چند وقتی دیگه دستمو زدم به صفحه موبایلم و بعد زدم به دسته پلی استیشن .الان دسته متنجس چندم است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

اگر مقداری نجاست بروی دست بریزد و سپس دست با نجاست به صفحه موبایل بخورد(نجاست روی صفحه موبایل دیده شود) و چند روزی از آن حادثه بگذرد و بعد یک دستمال خیس بروی آن کشیدم و صفحه موبایلم خشک شد چند وقتی دیگه دستمو زدم به صفحه موبایلم و بعد زدم به دسته پلی استیشن .الان دسته متنجس چندم است؟

با سلام وتشکر از ارتباط شما

دست و صفحه موبایل  هر دو متنجس اول هستند

 اگر بعد از خشک شدن صفحه موبایل دست خیس به آن بزنید ،دست متنجس دوم است اگر با همان دست خیس به دسته پلی استیشن دست زده اید دسته هم متنجس دوم است

 

استفتاء از دفتر

موضوع قفل شده است