سرایت نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سرایت نجاست

باسلام، دختر 3 ساله ای دارم که پوشک میکنم، به اندازه ی یک سکه ادرار به لباسش سرایت کرده بود، چون روی فرش نشسته بود ، آنجا را بررسی کردم ولی چیزی حس نکردم، شاید آنقدر کم بود که سریع خشک شده بود، حالا میخواهم حکم پاک یا نجس بودن فرش را بدانم

با نام و یاد دوست

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

باسلام، دختر 3 ساله ای دارم که پوشک میکنم، به اندازه ی یک سکه ادرار به لباسش سرایت کرده بود، چون روی فرش نشسته بود ، آنجا را بررسی کردم ولی چیزی حس نکردم، شاید آنقدر کم بود که سریع خشک شده بود، حالا میخواهم حکم پاک یا نجس بودن فرش را بدانم

با سلام و احترام

با توجه به عدم یقین به انتقال و سرایت نجاست به فرش، بنابر پاکی فرش است.

رسااله مراجع،احکام نجاسات

موضوع قفل شده است