نجس شدن جارو برقی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نجس شدن جارو برقی

سلام

اگر سهوا جاروبرقی با جایی که به نجاست خیس است برخورد کند کل جاروبرقی باید شسته شود؟

قسمتهای داخلی چطور؟

اگر با دهانه جاروبرقی به قسمتهای دیگر فرش برسد چطور؟

مقام معظم رهبری

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

اگر سهوا جاروبرقی با جایی که به نجاست خیس است برخورد کند کل جاروبرقی باید شسته شود؟

 

قسمتهای داخلی چطور؟

 

اگر با دهانه جاروبرقی به قسمتهای دیگر فرش برسد چطور؟

 

مقام معظم رهبری

با سلام و احترام

اگر یقین به انتقال و سرایت نجاست به کل جاروبرقی و دهانه جاروبرقی نداشته باشید بنابر پاکی است و نیاز به تحقیق و تفحص هم نیست.

رساله مراجع، احکام نجاسات

موضوع قفل شده است