طهارت و نجاست لباس متنجس

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طهارت و نجاست لباس متنجس

سلام خسته نباشید اگر شی متنجسی را که با شلواری که داخل ان ادرار هست یا عین نجس برخورد داشته با آب کر بشوییم و آن را هنگامی ک زیر شیر آب کر هست تکان دهیم و پاشیده شود رویمان آب آب نجس است؟

یه سوال دیگر

اگر استین لباس با آن شلوار یا پایی ک روی آن آداب ریخته شده برخورد کند یکبار زیر شیر آب کر بگیریم و غساله آن را خارج نکنیم تمیز میشود؟

آیا آب هایی که از دست متنجس دوم ریخته میشود متنجس سوم ب حساب می اید؟

 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام خسته نباشید اگر شی متنجسی را که با شلواری که داخل ان ادرار هست یا عین نجس برخورد داشته با آب کر بشوییم و آن را هنگامی ک زیر شیر آب کر هست تکان دهیم و پاشیده شود رویمان آب آب نجس است؟

یه سوال دیگر

اگر استین لباس با آن شلوار یا پایی ک روی آن آب ریخته شده برخورد کند یکبار زیر شیر آب کر بگیریم و غساله آن را خارج نکنیم تمیز میشود؟

آیا آب هایی که از دست متنجس دوم ریخته میشود متنجس سوم ب حساب می اید؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما

 هنگام شستن لباس نجس با آب کر ترشحاتی که به اطراف سرایت می کند پاک است

یکبار شستن و آب کشیدن لباس کفایت می کند

 آبی که از متنجس دوم خارج می شود متنجس سوم محسوب نمی شود

 

موضوع قفل شده است