همسر شایسته

نگاهی دیگر به ازدواج (ظلم به جوانان)

انجمن: 

با سلام!
به نظر من حقیر ازدواج امروز به یک تجارت تبدیل شده است! جامعه آن چیزی که در ظاهر نشان می دهد در باطن خود ندارد! حجاب و عفاف نیز امروز یک مزیت ظاهری برای ازدواج تبدیل شده نه یک حقیقت باطنی فردی! اعتقاد من این است که فضایل اخلاقی آنچه در مفهوم و باطن خود دارد در عمل در یک انسان امروزی قابل بیان و نمایش نیست! در کل فاصله حقیقت تا آمال و آرزو ها خیلی زیاد است!
اما موضوع اصلی این است آیا این یک ظلم در حق یک انسان نیست؟ موضوع را اینگونه بیان می کنم! برای مثال مردی که در تمامی دوران زندگی خود خواهان یک زندگی ساده و مومنانه و شریک همراه است! اما آن را غیر قابل دست یافتن می داند، آیا یک ظلم واقعی نیست، مگر خداوند رحیم نیست، پس چرا این رحمانیت تمام و کمال نیست؟ آیا کسی که توانایی درک صحیح از این حکمت ندارد یعنی دلیل عدم برآورد آن آیا یک ظلم نیست؟

متن كتاب: مرهم زخمها ( به صورت پرسش و پاسخ)

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب کتاب پاسخ به پرسش های ازدواج و خانواده

سخن آغازین
معيار و هدف ازدواج
موانع ازدواج
ارتباط دختر و پسر
صبر و عفاف و دعا، کلید ازدواج
سحر و جادو، از توهّم تا واقعیّت
ازدواج موقّت
خواستگاری
دوران عقد
همسر شایسته
عروسي و زفاف
میوۀ شیرین صبر و استقامت در خانواده
اثر گذشت، ایثار و فداکاری در تعالی خانواده
وفاداری و محبّت، لازمۀ زندگی
راهکار اصلاح اخلاق و رفتار همسر
عاقبت سوء تندخویی و بداخلاقی در خانه
تعدّد زوجات
فرزندآوری
ارزش محبّت به فرزند
روش رویارویی با معضلات فرزندان
ضرورت صبر، گذشت و تواضع در برابر والدین


پاسخ به پرسش‌های ازدواج و خانواده
نويسنده: آيت الله العظمي حسين مظاهري
انتشارات مؤسسه فرهنگی- مطالعاتی الزهرا«س»