قانون علیت

آیا چشم زخم فقط برای ما ایرانی هاست؟

انجمن: 

درود.
جامعه ایرانی همه به چشم زخم عقیده زیادی دارند.........
و سرپوشی بر اشتباهاتشون رو اسمشو میذارن چشمم زدن!نظر خوردم!

ولی برای من سواله!
چرا ی ادم امریکایی میلیاردر چش نمیخوره؟یا ...؟
فقط مال این بدبخت بیچاره هاس؟
شرایط جوری شده تو خونه ما ناخن مادرم میشکنه میگه همسایه ناخنتو دید گفت چ خوشگله چشم خورد شکست!
خداوکیلی این شد چشم زخم؟
خرافات کجا چشم زخم کجا؟
خواهشا یکم راهنماییش کنین من نشونش بدم!
همه چیو به چشم زخم ربط میده!
بابا یارو نمیخابه خوابش میاد تصادف میکنه این کجاش چشم زخمه؟

"بنده هیچ اعتقادی بر چشم زخم ندارم و تاحالا هم چشم نخوردم"
و به همه میگم هرکیم دوست دارین بیارین چشم بزنه منو!
روی من دعا و جادو هم کار ساز نیست....چون اعتقاد ندارم........

چرا خداوند باید ما را اجباری به دنیا بفرستد؟؟

انجمن: 

من قانع نشدم از اینکه چرا وقتی خدای ما عادل و خوب هست چرا باید ما را اجباری به دنیا بفرستد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟