فقهی

تفاوت (فرض) با (واجب) در فقه مذاهب

باسلام در مطالعات فقهی به دو واژه (فرض) و (واجب) برخورد نمودم. آیا این دو واژه از دیدگاه مذاهب فقهی (شیعه و اهل سنت) دارای بار معنایی واحدی اند؟ یا خیر متفاوت هستند. متشکرم.

آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

باسمه البصیر

با سلام و احترام

نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل

مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد

فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد

و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پ.ن

البته پاسخهایی را تحت عنوان نقد دیده ام که بعضی در واقع نقد شخصیت ایشان است نه نقد مبانی نظری

سخنان وی و بعضی دیگر هم نقد علمی تامّ نبودند چرا که مبنای آن پاسخها استناد به منابعی است که وی

آنها را در عصر حاضر فاقد کارآیی لازم می داند.

با تشکر

یک سوال درباره ی نجاسات

سلام من اثر لکه ای را روی شورتم دیدم نمیدانم چیست و از کجا آمده است. آ یا ممکن است به خاطر مطالبی باشد که در اینترنت خواندم. در اینصورت حکمش چیست؟
اگر از قبل از اون مانده باشد چطور؟البته بسیار احتمال را میدهم که بدون هیچکدام از آن سه شرط آمده است؟(من بسیار وسواسی هستم.)
مرجع تقلید آیت الله خامنه ای