توبه

راه های دستیابی به بصیرت

بصیرت به معنى دانایى، بینایى، بینایى دل، هوشیارى، زیرکى و یقین است.[1]
نزد اهل معنا، نیرویى نهانى و قوّه‏اى قلبى است که در شناخت حقایق تا عمق وجود و باطن ذات آن رسوخ مى کند.
شاه نعمت اللَّه ولى و برخى از اهل معرفت [2]مى گویند: بصیرت قوّه قلبى یا نیرویى باطنى است که به نور قدس روشن گردیده و از پرتو آن، صاحب بصیرت، حقایق و بواطن اشیا را در مى یابد. بصیرت به مثابه بَصَر (چشم) است براى نفس.[3]
راه های تحصیل بصیرت
براى نیل به مقام رفیع بصیرت باید به بازسازى و اصلاح نفس خویش پرداخت.
مجاهده با هواى نفسانى و تهذیب روح از زنگارهاى گناه، و لطیف و شفاف ساختن آیینه دل به نور توحید، تنها صراط مستقیمى است که حجاب دیدگان دل را مى‏گشاید و آدمى را در معرض الهامات غیبى و مقام کشف و شهود قرار مى‏دهد.
1- توبه:
اولین گام براى تهذیب نفس و تحصیل بصیرت است. توبه از تقصیرات و گناهان، بلکه از کوتاهى‏ها و جبران حق اللَّه و حق النّاسى است.
2- ذکر خدا:
ذکر زبانى، قلبى و عملى، موجب بصیرت مى گردد. امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید: مَنْ ذکر اللَّه استبصر؛[4] هر کسى به یاد خدا باشد، بینایى و بصیرت یابد.
3- هم نشینى با علما:
مجالست با علما که موجب بصیرت و بینایى است. على(ع) مى فرماید: جاور العلماء تستبصر؛[5] با دانایان بنشین تا آگاهى یابى.
4- خرد ورزى:
کسى که هر خبر یا مطلبى را مى شنود، فوراً نمى‏پذیرد، بلکه پیرامون آن مى اندیشد و آن را از صافى عقل و اندیشه‏اش مى گذراند، بصیرت و بینایى مى یابد، چنان که آینده نگرى و به کارگیرى خرد در فرجام امور باعث بصیرت و بینایى مى گردد.[6]
5- زهد:
زهد و عدم دلبستگى به دنیا، از امورى است که باعث بصیرت مى گردد.[7]
6- ارتباط با خدا:
ازدیاد معرفت به خدا، انس با قرآن و معانى و معارف آن، توسل به ائمه(ع) و مناجات با خدا در خلوت مخصوصاً نماز شب از امورى هستند که موجب بصیرت و بینایى و برخوردارى از الهامات غیبى مى شود.[=&quot][1][/] - دکتر محمد معین، فرهنگ فارسى، ج 1، ص 546.

[=&quot][2][/] - اصطلاحات الصوفیه کاشانى، ماده بصیرة؛ تعریفات جرجانى، ماده بصیرة؛ رسایل شاه نعمت اللَّه ولى، ج 3، ص 14؛ کشاف اصطلاحات، ج 1، ص 123.

[=&quot][3][/] - دائرة المعارف تشیع، جمعى از محققان، ج 3، ص 271.

[=&quot][4][/] - غررالحکم، ج 5، ص 166؛ معجم الفاظ غررالحکم، ص 93.

[=&quot][5][/] - مصطفى درایتى، معجم الفاظ غررالحکم، ص 93؛ غررالحکم، ج 3، ص 387.

[=&quot][6][/] - من استقبل الامور ابصر یا من فکّر أبصر العواقب.

[=&quot][7][/] - مصطفى درایتى، معجم الفاظ غررالحکم، ص 93؛ غررالحکم، ج 3، ص 387.

آیا با توبه گناه کبیره بخشیده می شود؟

با سلام

در قرآن کریم، ذات پاک پروردگار 91 بار به عنوان غفور (بسیار آمرزنده) و 5 بار به عنوان غفار (بسیار بخشنده) یاد شده است و بیش از 80 بار سخن از توبه و بازگشت به سوی خدا و قبولی توبه، سخن به میان آمده است. همة این ها حکایت از دامنة گسترده رحمت و مغفرت حق تعالی و قبولی توبة توبه کنندگان دارد. در آیة سورة نساء می فرماید: ‌" هر کسی کار بدی انجام داده یا به خود ستم روا داشته" (اگر) از خداوند طلب آمرزش کند، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت".
یأس و نا امیدی از لطف و رحمت بی پایان و بی کرانة حق تعالی چرا؟
این سخن خدا است که به پیامبرش فرمود: "ای پیامبر! از قول من به مردم بگو: ای بندگان من! ای کسانی که (با بدی ها و گناهان) بر خود ستم روا داشتید، از حمت خداوند نا امید نشوید (و بدانید که در صورت توبه کردن) خدا همة گناهان را می آمرزد، چه این که او بسیار آمرزنده و مهربان است".(1)
آنان که از روی عناد و لجاجت، عصیان با پروردگار هستی نکرده اند، یا بر آن موضع نیستند، بلکه گناه آنان از روی جهل و سهو و پیروی هوای نفس و غلبة نفس اماره و مقتضیات جوانی آنان بوده و سپس توبة حقیقی کرده اند، چرا مأیوس شوند؟ یأس از رحمت الهی، از گناهان کبیره و در ردیف کفر قرار دارد!
توبه کننده، محبوب خداست قرآن کریم فرموده: ‌"ان الله یحب التّوابین؛(2) یقیناً خداوند توبه کنندگان را دوست دارد".
پس توبه مخصوص گناه خاصی نیست وشخص خاصی را نیز شامل نمی شود. خداوند نسبت به هر عمل
زشت وگناهی وعده پذیرش توبه داده است ودر این جهت فرقی بین گناه کبیره وصغیره نیست،اما باید شرایط توبه واقعی تحقق یابد.

پی نوشت ها:
1. زمر (39) آیة 53.
2. بقره (2) آیة 222.

میهمانی خدا در ماه رمضان

باسلام
آینه شو رخ پری طلعتان طلب //اول بروب خانه سپس میهمان طلب
یک سوال ؟
براستی برای طی طریق عبودیت کدام مساله ازهمه اولی تر است.جدای از جواب دقیق این پرسش یکی از راههای طی طریق بندگی وسعادت نزد اهل معنا پاک کردن ظرف وجود از غبار غیر است.تامباد که این غبار آنچنان دل را فرا گیرد تا آنکه به قساوت دل وکدورت باطن منجرشود .ودل آینه است که باید آن را از هر غباری برحذر داشت تادرآن نور معرفت را یافت.شما چطور فکر میکنید؟
این غبارها چه هستند؟
چگونه فضای دل را آلوده می کنند؟
واگر دلی به تیرگی گراییده چگونه می توان آن را جلا دادو خانه دل را از غیر خالی کردوجان جانان را به مهمانی آن فرا خواند؟
آینه دل شما دراین باب کدام معنا را منعکس می کند .حال که مهمانی خدا نزدیک است شما هم نظر دهیدچگونه وجودمان را با خانه تکانی درون مهمان ماه عزیزش کنیم.

توصیه‌های آیت الله مکارم برای دوام توبه

بسم الله الرحمن الرحیم

سوال: چه کنیم تا توبه ما دوام داشته باشد و دومرتبه مرتکب گناه نشویم؟

جواب: توبه باید پابرجا و دائم بوده باشد؛ از یک سو، هرزمان خطایى از انسان بر اثر وسوسه‏هاى «نفس اماره» سربزند، باید بلافاصله به سراغ توبه رود، و به مرحله «نفس لوامه» برود و وقتی که به مرحله «نفس مطمئنه» برسد ریشه‏هاى وسوسه‏ها ازبیخ کنده می‌شود.

برچسب: 

بررسی آثار تربیتی توبه

آن جا كه انسان همواره در معرض گناهان و وسوسه هاي شيطاني قرار دارد و گاه در اثر غفلت ممكن است دچار لغزش و خطا شود؛ توجه به خدا و توبه به درگاه الهي نقش مهمي در جبران آلودگي ها دارد. البته بايد توجه داشت گناهان انبياء و اوصياء مثل گناهان ما نيست، گناهان ما ترك واجب و انجام محرمات است

قرآن كريم در يك خطاب عمومي مي فرمايد:
«... و توبوا الي الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون»؛
اي مؤمنان؛ همه به سوي درگاه الهي توبه كنيد باشد كه رستگار شويد.

انشالله با کمک شما به بررسی اثرات تربیتی توبه خواهیم پرداخت.

برچسب: