احکام وقف

احداث سرويس بهداشتی در زمین وقفی

انجمن: 

سلام سوال من در مورد احداث سرويس بهداشتي در قبرستان متروكه اي كه ديگر در ان ميت دفن نميشود وحداقل ٧٠سال است كه متروكه شده وبيش از ١٠٠سال است كه ميتي جديد در ان دفن نشده

برچسب: 

استمرار ولايت متولى وقف

انجمن: 

استمرار ولايت متولى وقف

اگر شخصى از طرف مرجعى به عنوان متولى بر وقفى گمارده شد پس از فوت آن مرجع بر توليت خود باقى است، ولى اگر تنها به عنوان وکيلِ مرجع يا وکيلِ وکيل مرجع، مسئول اداره شئونات وقف بوده، پس از فوت مرجع و يا عزل وکيل اول، وکالت او باطل مى‌‌شود.

پی نوشت:
سایت رهبری،سوالات متداول،مساله 418

آیا متولی وقف می تواند خودش را عزل کند؟

انجمن: 

[=&amp] آیا متولی می تواند خودش را عزل کند؟[/]

[=&amp] و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه؟ دو قول است احتياط به‌عزل نكردن ترك نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او، قيام به وظائفش مى‌كند.[=&amp][1][/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله81 [/]

وظیفه متولی وقف چیست؟

انجمن: 

[=&amp]وظیفه متولی وقف چیست؟ [/]

[=&amp]اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود[/]‌[=&amp] ؛[/]
[=&amp]
و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراجش و مانند اينها. همه اينها بايد به صورت احتياط و مراعات صلاح باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم.[=&amp][1]

[/][/]
[=&amp]تذکر:[/][=&amp] جايز است كه واقف توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع را مثلا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى يكى ديگر، قرار مى‌دهد، يا براى يكى قرار مى‌دهد كه وقف در دست و حفظ او باشد و براى ديگرى تصرفات قرار دهد، و اگر امرى را به يكى تفويض نمايد مانند تعمير و تحصيل فايده و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اينها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است، پس جارى مى‌شود بر آن حكم آن كه مى‌آيد.

[/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله83[/]

وقف بودن به چه چیز هایی ثابت می شود؟

انجمن: 

[=&amp] وقف بودن به چه چیز هایی ثابت می شود؟[/]

[=&amp]وقفى بودن به:
[/]
[=&amp]1- به شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد.[/]
[=&amp]2- به اقرار ذو اليد يا ورثه‌اش بعد از مردنش ثابت مى‌شود.[/]
[=&amp]3- به بودن او در تصرف وقف، به اينكه متصرف‌ها در آن بدون معارض با آن معاملۀ وقف مى‌نمايند [/]
[=&amp]4- به بيّنۀ شرعيّه، ثابت مى‌شود.[=&amp][1]

[/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp]- تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله 92[/]

اجرت متولی وقف ؟

انجمن: 

اجرت متولی وقف؟

اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است.و اين اجرت كار متولىّ مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد.[1]


[/HR] [1] -تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله84

چه کسانی می توانند وقف کنند؟

انجمن: 

[=&amp]چه کسانی می توانند وقف کنند؟[/]

[=&amp]بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بى‌پولى يا سفاهت در واقف معتبر است[/]‌[=&amp]، پس اگر بچه‌اى و لو اينكه ده ‌ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد، صحيح نيست. [=&amp][1]

[/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله29[/]

چه چیز های را می توان وقف کرد؟

انجمن: 

[=&amp]چه چیز های را می توان وقف کرد؟[/]

[=&amp]چيزى كه وقف مى‌شود معتبر است كه :
[/]
[=&amp]1- عين مملوك باشد ،[/][=&amp][=&amp]پس وقف منافع و دينها و آنچه كه مطلقا مملوك نمى‌باشد مانند حرّ يا چيزى كه مملوك مسلمان نمى‌شود، مانند خوك صحیح نیست.[/][/]
[=&amp]2- بتوان از آن استفاده و انتفاع برد،[/]
[=&amp][=&amp]پس وقف چيزى كه استفاده از آن فقط به اتلاف آن است مانند طعام‌ها و ميوه‌ها ،..... صحیح نیست.[/][/]
[=&amp] 3- منفعتى كه حلال باشد[/]‌
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف [/][/][=&amp][=&amp]چيزى كه استفادۀ مورد قصد از آن انحصار در حرام مى‌باشد مانند آلات لهو و قمار،- وقف همۀ اينها- صحيح نيست،[/][/][=&amp][=&amp][=&amp]و چيزى كه منفعت مقصودۀ از وقف آن حرام باشد ملحق به آنها مى‌باشد، كما اينكه اگر چارپا را براى بار شراب، يا دكان را براى حفظ يا فروش آن وقف نمايد.[/][/][/]
[=&amp]4- با استفاده عين آن باقى بماند به صورت قابل توجه [/]
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف [/][/][=&amp][=&amp] گل براى بوييدن، بنابر اصح صحيح نيست؛ زيرا بقاى آن مورد توجّه نمى‌باشد.[/][/]
[=&amp]5- به آن حق ديگرى كه مانع از تصرف باشد تعلق پيدا نكند[/]
[=&amp]،[/][=&amp][=&amp]پس وقف[/][/][=&amp] عين رهنى و... صحيح نيست.[/]
[=&amp]6- قبض آن ممكن باشد[/]
،[=&amp][=&amp]پس وقف[/][/][=&amp][=&amp] چيزى كه گرفتن آن امكان ندارد مانند چارپاى فرارى، صحيح نيست.[/][/]

[=&amp]و هر چيزى كه استفاده از آن با بقاى عين آن با شرايطش، صحيح باشد، وقف آن صحيح مى‌باشد مانند‌زمينها و خانه‌ها و مزرعه‌ها و لباس‌ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و مصحف‌ها و كتابها و زيور و اقسام حيوان حتى سگ مملوك و گربه و مانند اينها.[=&amp][1][/][/]
[=&amp]تذکر:لازم نيست كه استفاده از عين وقفى بالفعل باشد[/]‌[=&amp] بلكه همين‌كه در معرض استفاده و لو بعد از مدتى، قرار بگيرد، كفايت مى‌كند. پس وقف چارپاى كوچك و نهالهاى كاشته‌ شده‌اى كه بعد از سالها ميوه مى‌دهند، صحيح است.[=&amp][2]

[/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله31[/]

[=&amp][2][/][=&amp] - تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله32[/]

آیا در وقف قصد قربت شرط است؟

انجمن: 

[=&amp]آیا در وقف قصد قربت شرط است؟[/]

[=&amp] بنابر اقوى قصد قربت حتى در وقف عام معتبر نيست[/]‌[=&amp].[=&amp][1][/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله7[/]

روش وقف کردن ؟

انجمن: 

[=&amp] با سلام

به مناسبت هفته وقف چند مساله در رابطه با وقف

روش وقف کردن؟[/]

[=&amp]برای وقف کردن صيغه معتبر است[/]‌[=&amp] و صيغه هر آن چيزى است كه بر انشاى معناى مذكور دلالت كند مانند «فلان چیز را وقف كردم برای حضرت معصومه سلام الله علیها» و مانند قول شخص: «صدقه‌اى است ابدى كه فروخته و هبه نمى‌شود برای حضرت معصومه سلام الله علیها » و مانند اينها. و همچنين مانند «زمين خود را موقوفه قرار دادم بر چنين ...» و عربى و ماضى بودن در آن معتبر نيست بلكه جملۀ اسمى كفايت مى‌كند مانند «اين وقف شده است».[=&amp][1][/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp]- تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله 1[/]