احکام وقف

احداث سرويس بهداشتی در زمین وقفی

انجمن: 

سلام سوال من در مورد احداث سرويس بهداشتي در قبرستان متروكه اي كه ديگر در ان ميت دفن نميشود وحداقل ٧٠سال است كه متروكه شده وبيش از ١٠٠سال است كه ميتي جديد در ان دفن نشده

برچسب: 

استمرار ولايت متولى وقف

انجمن: 

استمرار ولايت متولى وقف

اگر شخصى از طرف مرجعى به عنوان متولى بر وقفى گمارده شد پس از فوت آن مرجع بر توليت خود باقى است، ولى اگر تنها به عنوان وکيلِ مرجع يا وکيلِ وکيل مرجع، مسئول اداره شئونات وقف بوده، پس از فوت مرجع و يا عزل وکيل اول، وکالت او باطل مى‌‌شود.

پی نوشت:
سایت رهبری،سوالات متداول،مساله 418

آیا متولی وقف می تواند خودش را عزل کند؟

انجمن: 

[=&amp] آیا متولی می تواند خودش را عزل کند؟[/]

[=&amp] و اگر توليت را قبول كند آيا برايش جايز است كه خودش را عزل كند مانند وكيل يا نه؟ دو قول است احتياط به‌عزل نكردن ترك نشود. و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او، قيام به وظائفش مى‌كند.[=&amp][1][/][/]

وظیفه متولی وقف چیست؟

انجمن: 

[=&amp]وظیفه متولی وقف چیست؟ [/]

[=&amp]اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مى‌شود[/]‌[=&amp] ؛[/]
[=&amp]
و اگر مطلق بگذارد، وظيفه‌اش آن چيزى است كه متعارف مى‌باشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراجش و مانند اينها. همه اينها بايد به صورت احتياط و مراعات صلاح باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم.[=&amp][1]

اجرت متولی وقف ؟

انجمن: 

اجرت متولی وقف؟

اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است.و اين اجرت كار متولىّ مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد.[1]

چه کسانی می توانند وقف کنند؟

انجمن: 

[=&amp]چه کسانی می توانند وقف کنند؟[/]

[=&amp]بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بى‌پولى يا سفاهت در واقف معتبر است[/]‌[=&amp]، پس اگر بچه‌اى و لو اينكه ده ‌ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد، صحيح نيست. [=&amp][1]

[/][/]

آیا در وقف قصد قربت شرط است؟

انجمن: 

[=&amp]آیا در وقف قصد قربت شرط است؟[/]

[=&amp] بنابر اقوى قصد قربت حتى در وقف عام معتبر نيست[/]‌[=&amp].[=&amp][1][/][/]


[/HR] [=&amp][1][/][=&amp] -[/][=&amp]تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله7[/]