استمرار ولايت متولى وقف

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استمرار ولايت متولى وقف

استمرار ولايت متولى وقف

اگر شخصى از طرف مرجعى به عنوان متولى بر وقفى گمارده شد پس از فوت آن مرجع بر توليت خود باقى است، ولى اگر تنها به عنوان وکيلِ مرجع يا وکيلِ وکيل مرجع، مسئول اداره شئونات وقف بوده، پس از فوت مرجع و يا عزل وکيل اول، وکالت او باطل مى‌‌شود.

پی نوشت:
سایت رهبری،سوالات متداول،مساله 418

شفا;762018 نوشت:
استمرار ولايت متولى وقف

اگر شخصى از طرف مرجعى به عنوان متولى بر وقفى گمارده شد پس از فوت آن مرجع بر توليت خود باقى است، ولى اگر تنها به عنوان وکيلِ مرجع يا وکيلِ وکيل مرجع، مسئول اداره شئونات وقف بوده، پس از فوت مرجع و يا عزل وکيل اول، وکالت او باطل مى‌‌شود.

پی نوشت:
سایت رهبری،سوالات متداول،مساله 418


[=verdana]سلام

یعنی هرکسی متولی شد تا آخر ،عمرش متولی است و کسی نمی تونه اون رو عوض کنه؟؟؟(البته در صورتی که به وظایف متولی به صورت صحیح عمل کند)

موضوع قفل شده است