احداث سرويس بهداشتی در زمین وقفی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احداث سرويس بهداشتی در زمین وقفی

سلام سوال من در مورد احداث سرويس بهداشتي در قبرستان متروكه اي كه ديگر در ان ميت دفن نميشود وحداقل ٧٠سال است كه متروكه شده وبيش از ١٠٠سال است كه ميتي جديد در ان دفن نشده

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

عبدالحميد;930992 نوشت:
سلام سوال من در مورد احداث سرويس بهداشتي در قبرستان متروكه اي كه ديگر در ان ميت دفن نميشود وحداقل ٧٠سال است كه متروكه شده وبيش از ١٠٠سال است كه ميتي جديد در ان دفن نشده

سلام علیکم

اگر آن زمین وقف برای قبرستان باشد، چنین تصرفی در آن جایز نیست و حرام است، مگر اینکه یکی از مجوزات تغییر وقف وجود داشته باشد که در این صورت اگر در مکانی درست کنند، که هتک مومنین مدفون در آن مکان شود، حرام است واما اگر در مکانی درست کنند، که هتک مومنین مدفون در آن مکان نشود، اشکالی ندارد.

و اگر زمین وقف برای قبرستان نبوده است، در این صورت اگر در مکانی درست کنند، که هتک مومنین مدفون در آن مکان شود، حرام است و اما اگر در مکانی یا بصورتی درست کنند، که هتک مومنین مدفون د رآن مکان نشود، اشکالی ندارد.


موضوع قفل شده است