شفیق

تب‌های اولیه

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
موضوع انجمنبه سرعت دچار استرس و اضطراب می شوم! سطری81 روز 8 ساعت قبل
موضوع انجمنسردی مزاجی همسر رنگین_کمان۱۹۹۲41 روز 8 ساعت قبل
موضوع انجمنآسیب های فضای مجازی برای افراد مذهبی مدیر ارجاع سوالات103 روز 19 ساعت قبل
موضوع انجمنبی‌انگیزگی در تحصیل Ft.n56 روز 23 ساعت قبل
موضوع انجمنادامه تحصيل در دانشگاه يا ورود به حوزه؟ یاقوت سرخ21 هفته 13 دقیقه قبل
موضوع انجمنتجرد با تحمل فشار جنسی و یا ازدواج موقت با اهل کتاب مهیار874958111 هفته 32 دقیقه قبل
موضوع انجمنوقتی شب عروسی متوجه می شوی شوهرت معتاده! سیصدوسیزده21 هفته 1 روز قبل
موضوع انجمنخانواده ام می خواهند به زور شوهرم بدهند! سیصدوسیزده61 ماه 3 روز قبل
موضوع انجمنخودارضائی همسر Baharsima21 ماه 6 روز قبل
موضوع انجمنپنهان کردن مشکلات همسر از پدر و مادر Mohammad.gh51 ماه 3 هفته قبل
موضوع انجمنبرای اینکه به اسلام خدمت کنم باید چه کاره شوم؟ سعید مسلم101 ماه 3 هفته قبل
موضوع انجمنبچه دار شدن برای دومین بار! فیزا51 ماه 4 هفته قبل
موضوع انجمنچگونه او را از علاقه ام نسبت به او باخبر کنم؟ Zahrap62 ماه 6 روز قبل
موضوع انجمنتبعیض در میان من و برادرانم Saharrr22 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمندلخوری از مادرشوهر hhhh Zgh22 ماه 3 هفته قبل
موضوع انجمننمیخوام در منزل مادر شوهرم زندگی کنم! سیصدوسیزده103 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمنتخلیه روانی از راه فحش Abdolhossein33 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمنمتقاعد کردن دوستم برای ندیدن فیلم مبتذل آیـــنـــور23 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمنجاریم بی حجابه جلو شوهرم شما میگید چکار کنم باهاش!!!!! سیصدوسیزده23 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمنخودکشی برادرم و آشفتگی زندگی ما منامنا113 ماه 2 هفته قبل
موضوع انجمنبا همسر بدبینم چه کار کنم؟ Baharsima24 ماه 1 هفته قبل
موضوع انجمنبه این زندگی ادامه بدهم یا خیر؟ (احساس خوشبختی ندارم) رنگین_کمان۱۹۹۲24 ماه 3 هفته قبل
موضوع انجمنزندگی با همسرد سرد مزاج و بی احساس سیصدوسیزده24 ماه 4 هفته قبل
موضوع انجمنآیا در این شرایط ازدواج موقت به مصلحت من است؟ سیصدوسیزده245 ماه 13 ساعت قبل
موضوع انجمنمشکلات یک دختر با خانواده bande25 ماه 4 روز قبل