جمع بندی پدر خانمم معتاد است!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پدر خانمم معتاد است!
با سلام بنده جوانی 31 ساله هستم که 6 ماه پیش دختر خانمی 23 ساله را عقد نمودم. اما پس از عقد کم کم با نشان دادن بهانه های پدر و مادرش در رابطه با خرید و... متوجه شدم که پدر ایشان اعتیاد مفرط به مواد مخدر دارد و اخیرا هم به اتهام فروش مواد از منزل ایشان بازدید شده است. و من از ایشان خواستم که راه خودش را از پدرش جدا کند که امکان ادامه زندگی داشته باشیم اما ایشان نپذیرفت و بهانه ی افزایش مهریه و حق طلاق وتحصیل و کار وخرید طلا... گرفت. اکنون رابطه ما به جدایی کشیده شده است. مع الوصف از شما کارشناس محترم درخواست راهنمایی برای اخذ درست ترین تصمیم را دارم. با تشکر      
با نام و یاد دوست             کارشناس بحث: استاد شفیق
جمع بندی پرسش:  بنده جوانی 31 ساله هستم که 6 ماه پیش دختر خانمی 23 ساله را عقد نمودم. اما پس از عقد کم کم با نشان دادن بهانه های پدر و مادرش در رابطه با خرید و... متوجه شدم که پدر ایشان اعتیاد مفرط به مواد مخدر دارد و اخیرا هم به اتهام فروش مواد از منزل ایشان بازدید شده است.و من از ایشان خواستم که راه خودش را از پدرش جدا کند که امکان ادامه زندگی داشته باشیم اما ایشان نپذیرفت و بهانه ی افزایش مهریه و حق طلاق و تحصیل و کار و خرید طلا... گرفت. اکنون رابطه ما به جدایی کشیده شده است. مع الوصف از شما کارشناس محترم درخواست راهنمایی برای اخذ درست ترین تصمیم را دارم.  پاسخ: دغدغه شما دوست گرامی قابل درک است و طبیعی است که تردیدهایی برایتان ایجاد گردد؛ ولی به نظر می رسد خوب است به این مسأله توجه داشته باشید که هر کسی شخصا مسئول اعمال خویش است و همسر شما؛ مسئول رفتارهای پدرش نیست و مطمئنا ایشان خودشان از این مسائل رنج می برند و به اندازه کافی از بابت آن، تشویش دارند. توجه به این موضوعات و دست یابی به آنان؛ قبل از ازدواج و با تحقیقات لازم باید صورت می گرفت که شاید کوتاهی درباره آن از سمت شما شده باشد و حال که این پیوند شکل گرفته است، اگر همسر شما واقعا از این موضوع در رنج است و مخالف کارهای پدرش است؛ رنجی که از این موضوع می کشد را درک نمایید و نگذارید چیزی را که خود درباره آن اختیاری ندارد؛ منجر به شکست در ارتباط با شما گردد. احتمالا همسر شما از سمت این موضوع؛ دردها و شکست ها و حقارت هایی را متحمل شده است و رابطه خود با همسرتان را وارد این موضوع ننمایید و توقع اینکه قید خانواده اش را بزند هم درخواستی حق به جانب بدون احساس همدلی با همسرتان است. خودتان را جای ایشان فرض نمایید آیا می توانید به یکباره چنین تصمیمی بگیرید؟؟؟؟ می توانید رابطه خود را با خانواده همسرتان کم کم محدودتر نمایید و درخواست قطع رابطه آنهم از طرف همسرتان؛ چه به لحاظ اخلاقی و قانونی؛ ناشایست است.     
موضوع قفل شده است