تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 1938
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه با سلام ببینید اینکه حضرت عیسی بدون مادر نبوده رو قبول داریم و مورد اشکال ما نیست.و ما می داین... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۲۰:۳۷ بله مشاهده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه سلام آیا امکان نداره حضرت آدم خلقتی متفاوت داشته باشه اما زوجش از نسل شامپانزه ها باشه؟این... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۹:۵۲ بله مشاهده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه با سلام و تشکر افرادیکه اعتقادا دارن میان نظریه تکامل و قران تعارض نیست.آیات قران مبنی برخلقت... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۹:۱۵ بله مشاهده
اشکال بر برهان نظم براهین فلسفی اثبات خدا، فقط برهان امکان و صدیقین هستند یا برهان های دیگری غیر از این دو مثل همین... جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۲:۱۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۱:۴۵ بله مشاهده
اشکال بر برهان نظم اگر قاعده الواحد را قبول کرده، چه با واسطه و چه بدون آن، نمیتواند چون در هر دو صورت، جهان متکثر... جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۲:۱۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۱:۴۳ بله مشاهده
اشکال بر برهان نظم اگر وجود تشخص دارد پس خدا چی؟ خدا هم تشخص دارد؟ بله خدا هم تشخص دارد. تشخص غیر از ماهیت... جمعه, ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۲:۱۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۱:۰۹ بله مشاهده
ملاک انتخاب معصومین(ع) جمع بندی   پرسش: شبهه ای دارم که خیلی مرا اذیت می کند: چرا تنها ۱۴ انسان معصوم داریم؟... چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۱۰:۵۷ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۰:۵۲ بله مشاهده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه 4. اعتبار معرفت دینی ما از آیات و روایات در باب خلقت انسان متفکران مسلمان با مراجعه به آیات و... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۹:۵۷ بله مشاهده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه 2. اعتبار نظریه تکامل یا فرگشت به صورت خاص با عنایت به توضیحات مندرج در قسمت اول، تاحدودی مشخص... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۹:۵۵ بله مشاهده
شباهت ژنومی انسان و شامپانزه 1. اعتبار نظریه های علمی به صورت کلی از دیدگاه های رایج به علم در قرن بیستم، تلقی پوزیتیویستی به... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۳۷ یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۹:۵۱ بله مشاهده