جمع بندی عدل و داد ظهور یا گناهکاران قیامت

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عدل و داد ظهور یا گناهکاران قیامت

سلام به دوستان عزیز
من چندی پیش در ایات قران ایاتی رو دیدم که تجزیه و تحلیلشون برام کمی مشکله

اینکه خدا میگه سرانجام زمین را بدست صالحان میده درست
و اینکه قران دائما به انسانها در مورد اخر الزمان هدار میده و میگه که وقتی قیامت میاد انسانها در گمراهی و غرق گناهند هم درست
اما اگر با امدن اقا امام زمان جهان پر از عدل و داد میشه و حکومتها به دست انسانهای صالح میافتد.پس چرا انسانها در قیامت همه در گمراهیند
مگر امام زمان نباید تمام کار نشده پیامبران را که گسترش عدل و داد و حق پرستی در زمین است را کامل کند.اگر در اخر الزمان انسانها در گمراهی و غفلتند پس چرا بعد از ظهور انسانها هنوز به بلوغ فکری نرسیدند تا اینگونه توسط خدا خطاب نشوند.
واما سئوال دیگر
ما اعتقاد درایم تا وقتی حجت خدا بر زمین باشد زمین اهلش را نابود نمیکند .پس با این مضموم تمام روایاتی که دال بر شهادت حضرت هست را باید بر سینه دیوار بزنیم مگر اینکه امام تا قیامت زنده است
واگر بگوییم که بعد از امام زمان امامی دیگر مثلا امامی دیگر بر زمین حکومت میکند .پس ان امام چی چقدر باید حکومت کند با این حساب باید این روند ادامه داشته باشد تا موقع قیامت

امام مورد بعد اگر امام زمان بیاید و قیام کند و حکومت تشکیل دهد مادامی شیطان زنده است انحراف هم هست و ایستادگی و نفاق در برابر حکومت اقا هم هست و با این حساب اوضاع بعد از قیام و پایدار شدن حکومت اقا چنان تفاوتی با اوضاع علی علیه السلام نخواهد کرد و همیشه دشمنی بوده و ایستادگی و چنگ اندازی بر علیه دولتهایی که امام گمارده خواهد بود.ایا اینطور نیست.مگر اینکه بگوییم شیطان هم کشته خواهد شد و بشر از وسوسه و توطئه او مصون که با این حرف نیمی از ایات قران در مورد شیطان را باید تاریخ گذشته خواند
.خواهش میکنم یا توضیح دهید یا لینکهای مفیدی که بتوان جواب را از انها گرفت

با تشکر

با نام اللهکارشناس بحث: استاد صدیق

[=microsoft sans serif]

حاج مجید;440169 نوشت:
اینکه خدا میگه سرانجام زمین را بدست صالحان میده درست
و اینکه قران دائما به انسانها در مورد اخر الزمان هدار میده و میگه که وقتی قیامت میاد انسانها در گمراهی و غرق گناهند هم درست
اما اگر با امدن اقا امام زمان جهان پر از عدل و داد میشه و حکومتها به دست انسانهای صالح میافتد.پس چرا انسانها در قیامت همه در گمراهیند
مگر امام زمان نباید تمام کار نشده پیامبران را که گسترش عدل و داد و حق پرستی در زمین است را کامل کند.اگر در اخر الزمان انسانها در گمراهی و غفلتند پس چرا بعد از ظهور انسانها هنوز به بلوغ فکری نرسیدند تا اینگونه توسط خدا خطاب نشوند.

باسلام
این قسمت از سوال شما، حاوی چند مقدمه است که برای پاسخ به سوالتان باید از هم تفکیک وجداگانه بررسی شود.
مقدمه 1.قران کریم می فرماید سرانجام، زمین به دست صالحان می افتد.
مقدمه 2. قران در مورد اخر الزمان هشدار میدهد.
مقدمه 3. قران می فرماید، وقتی قیامت میاد انسانها در گمراهی و غرق گناهند.

این سه مقدمه هر یک به تنهایی درست است ولی تفکیک نکردن مقدمه دو و سه، باعث این اشکال شده است. محتوای مقدمه یک این است که نهایتا انسانها به سمتی پیش می روند که از ظلم و جور و ستم ظالمان به ستوه امده و زمینه ایجاد یک حکومت عادل و سراسر عدالت ایجاد میشود. این دوران در ادبیات دینی، به دوران اخر الزمان اطلاق میشود و با قیامت تفاوت دارد و ویژگی ان این است که در سراسر کره زمین به کسی ظلمی نمیشود که بتواند انرا مخفی کند و حکومت اسلامی منجی عالم بشریت حتما به ان رسیدگی و برای مظلوم احقاق حق میشود.
اما این مسئله ربطی به گناهکار بودن برخی افراد ندارد.
این مسئله بیان میکند که به همت حکومت، به کسی ظلم نمیشود. یعنی اگر انسانی، جدای از سیستم حکومت به کسی ظلم کرد و حق کسی را خورد یا کسی را به ناحق کشت، حتما مجازات خواهد شد و چون قاضی القضاة این سیستم، شخص امام زمان عج است و ایشان بر اساس علم خدادادی خود قضاوت میکند، هیچ کس توان مخفی کردن حق و پوشاندن انرا ندارد. بنابراین به کسی ظلم نخواهد شد و حق مظلومان گرفته خواهد شد.
اما اگر گناه از نوع حق الله باشد یا حق الناسی که البته جنبه جزایی ان از سوی حکومت استیفا شود، گناه محقق شده و باعث گمراهی شخص خواهد شد مگر اینکه توبه کند.
نکته مهم در این میان این است که در زمان ظهورحضرت مهدی عج، شیطان هنوز زنده است و در این دنیا به سر میبرد و هنوز دنیا، سرای اختیار و دار امتحان است بنابراین، هنوز مسئله سعادت و شقاوت وجود دارد.
بنابراین، اخر الزمان از قیامت جدا است.
و عدالت مورد ادعا در حکومت اخر الزمان با عدالت در افراد فرق دارد. عدالت دراخر الزمان عدالت مربوط به حکومت و ظلم نشدن به افراد و مخفی نشدن حق است. اما مسئله عدم گمراهی انسانها، مستلزم وجودملکه عدالت در تک تک انسانها است که ربطی به مدعای اول ندارد.

حاج مجید;440169 نوشت:
مگر امام زمان نباید تمام کار نشده پیامبران را که گسترش عدل و داد و حق پرستی در زمین است را کامل کند

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، عدل و داد مورد انتظار در حکومت امام زمان، عدل و داد اجتماعی است و این مسئله گرچه زمینه حق پرستی و عدالت فردی را مهیا میکند( که هدف انبیاء الهی بوده است) ولی با این حال، در زمان حکومت ایشان، انسان هنوز با شیطان و نفس اماره در حال جنگ است و شیطان زنده است و وسوسه های او نیز وجوددارد بنابراین، گناه نیز وجود دارد.
تا قیامت نشده اختیار وجود دارد، گناه و ثواب وجوددارد و در توبه باز است.
حاج مجید;440169 نوشت:
.اگر در اخر الزمان انسانها در گمراهی و غفلتند پس چرا بعد از ظهور انسانها هنوز به بلوغ فکری نرسیدند تا اینگونه توسط خدا خطاب نشوند.

پاسخ این بخش نیز با مطالب قسمت قبل مشخص میشود
زیرا تلقی برخی از حکومت امام زمان با انچه در منابع وجود دارد منافات دارد.
در حکومت حضرت، قرار نیست همه مسلمان و شیعه دوازده امامی و همگی متقی و معصوم باشند.
قرار نیست همه انسانها، علامه دهر باشند و با تقوا.
قرار است در این حکومت انسان در سایه حکومت عدل الهی، به قرب الهی برسد و مانع جدی از سوی حکومت و اجتماع بر سر راهش نباشد. که محقق نیز میشود.

[=microsoft sans serif]

حاج مجید;440169 نوشت:
ما اعتقاد داریم تا وقتی حجت خدا بر زمین باشد زمین اهلش را نابود نمیکند .پس با این مضموم تمام روایاتی که دال بر شهادت حضرت هست را باید بر سینه دیوار بزنیم مگر اینکه امام تا قیامت زنده است

در مورد این سوال نیز دو مسئله با هم خلط شده است.
مطلب اول: امام معصوم و حجت خداوند، واسطه فیض و مانع از فروپاشی زمین است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام به این مسئله به زیبایی اشاره شده است: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ يَوْماً وَاحِداً بِلَا إِمَامٍ مِنَّا لَسَاخَتِ‏ الْأَرْضُ‏ بِأَهْلِهَا»[1]
مسئله سوم: این مسئله که امام زمان شهید میشوند.

مطلب دوم: با شهادت امام زمان عج، زمین از حجت خالی میشود.

مسئله اول درست است اما مسئله دوم درست نیست.
طبق اخبار مربوط به مسئله اخر الزمان و رجعت، زمانی که امام زمان عج شهید میشوند یااز دنیا می روند، امام حسین علیه السلام رجعت میکنند[2] و وجود حجت خداوند، در این زمان با وجود امام معصوم که رجعت کرده است، تأمین میشود.
اما مسئله سوم نیز چندان مسلم نیست و تنها دو حدیث در این زمینه وارد شده که چندان معتبر نیز نیست.
برای مطالعه بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید:
http://www.askdin.com/thread31968.html

حاج مجید;440169 نوشت:
واگر بگوییم که بعد از امام زمان امامی دیگر مثلا امامی دیگر بر زمین حکومت میکند .پس ان امام چی چقدر باید حکومت کند با این حساب باید این روند ادامه داشته باشد تا موقع قیامت

زمان انرا ما انسانها نمی دانیم و تنها خداوند متعال است که از زمان قیامت خبر دارد.
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي»[3]

حاج مجید;440169 نوشت:
واگر بگوییم که بعد از امام زمان امامی دیگر مثلا امامی دیگر بر زمین حکومت میکند .پس ان امام چی چقدر باید حکومت کند با این حساب باید این روند ادامه داشته باشد تا موقع قیامت

همانطور که گفته شد، زمان ظهور حضرت مشابهت زیادی با حکومت حضرت سلیمان دارد که با اینکه شیطان حضور داشت اما همگی تحت قدرت ایشان بودند.
در زمان حکومت امام زمان عج، نیز سران کفر و لجوجان از بین میروند و کسانی که باقی میمانند یا مسلمان هستند یا مسلمان میشوند یا اهل ذمه هستند و در اختیار حکومت اسلامی.
کسی توان مقابله با حکومت ایشان را ندارد.
به قدرت و علم خدادادی ایشان، تمام نیروهای طبیعی و انسانی در اختیار ایشان است.
و ایشان تا زمانی که خداوند بخواهد حکومت خواهد کرد و کسی توان معارضه با ایشان را ندارد.

[=microsoft sans serif]


[/HR][=microsoft sans serif][1] . دلائل الامامه، ص 436

[=microsoft sans serif][2] . الزام الناصب، ج2 ص 139-140

[=microsoft sans serif][3] . سوره اعراف، ایه 187

[=microsoft sans serif]

با تشکر از جوابتان
من شخصا اعتقاد دارم نباید زیاد وارد بحهای بعد از ظهور و زمان حکومت اقا شد چونکه عقلا مردم نباید از سرنوشت امامی بگویند و بحث و پیش گویی کنند که در ان زمان در حال حکومت بر همان مردم است و این منطقی و عقلی نیست و اگر بود روایات بعد از ظهور هم میباست به زیادی و گستردگی روایات قبل از ظهور باشد . وقطئا اگر روایات و احادیث زمان ظهور زیادند برای اینکه مومنان به اینده امیدوار و اماده شوند .
با این حال گاهی کنجکاوی انسان هست که ما را وارد جزئیاتی میکند که دانستن و ندانستن انها به پر اهمیتی دانستن وقایع زمان ظهور نیست.

[=microsoft sans serif]عدل و داد ظهور یا گناهکاران قیامت

پرسش: ینکه خدا میگه سرانجام زمین را بدست صالحان میده درست
و اینکه قران دائما به انسانها در مورد اخر الزمان هدار میده و میگه که وقتی قیامت میاد انسانها در گمراهی و غرق گناهند هم درست
اما اگر با امدن اقا امام زمان جهان پر از عدل و داد میشه و حکومتها به دست انسانهای صالح میافتد.پس چرا انسانها در قیامت همه در گمراهیند
مگر امام زمان نباید تمام کار نشده پیامبران را که گسترش عدل و داد و حق پرستی در زمین است را کامل کند.اگر در اخر الزمان انسانها در گمراهی و غفلتند پس چرا بعد از ظهور انسانها هنوز به بلوغ فکری نرسیدند تا اینگونه توسط خدا خطاب نشوند..

پاسخ:
این سوال شما، حاوی چند مقدمه است که باید از هم تفکیک وجداگانه بررسی شود.
مقدمه 1.قران کریم می فرماید سرانجام، زمین به دست صالحان می افتد.
مقدمه 2. قران در مورد اخر الزمان هشدار میدهد.
مقدمه 3. قران می فرماید، وقتی قیامت میاد انسانها در گمراهی و غرق گناهند.

این سه مقدمه هر یک به تنهایی درست است ولی تفکیک نکردن مقدمه دو و سه، باعث این اشکال شده است. محتوای مقدمه یک این است که نهایتا انسانها به سمتی پیش می روند که از ظلم و جور و ستم ظالمان به ستوه امده و زمینه ایجاد یک حکومت عادل و سراسر عدالت ایجاد میشود. این دوران در ادبیات دینی، به دوران اخر الزمان اطلاق میشود و با قیامت تفاوت دارد و ویژگی ان این است که در سراسر کره زمین به کسی ظلمی نمیشود که بتواند انرا مخفی کند و حکومت اسلامی منجی عالم بشریت حتما به ان رسیدگی و برای مظلوم احقاق حق میشود.اما این مسئله ربطی به گناهکار بودن برخی افراد ندارد.
این مسئله بیان میکند که به همت حکومت، به کسی ظلم نمیشود. یعنی اگر انسانی، جدای از سیستم حکومت به کسی ظلم کرد و حق کسی را خورد یا کسی را به ناحق کشت، حتما مجازات خواهد شد و چون قاضی القضاة این سیستم، شخص امام زمان عج است و ایشان بر اساس علم خدادادی خود قضاوت میکند، هیچ کس توان مخفی کردن حق و پوشاندن انرا ندارد. بنابراین به کسی ظلم نخواهد شد و حق مظلومان گرفته خواهد شد.اما اگر گناه از نوع حق الله باشد یا حق الناسی که البته جنبه جزایی ان از سوی حکومت استیفا شود، گناه محقق شده و باعث گمراهی شخص خواهد شد مگر اینکه توبه کند.
نکته مهم در این میان این است که در زمان ظهورحضرت مهدی عج، شیطان هنوز زنده است و در این دنیا به سر میبرد و هنوز دنیا، سرای اختیار و دار امتحان است بنابراین، هنوز مسئله سعادت و شقاوت وجود دارد.بنابراین، اخر الزمان از قیامت جدا است. عدالت مورد ادعا در حکومت اخر الزمان با عدالت در افراد فرق دارد. عدالت دراخر الزمان عدالت مربوط به حکومت و ظلم نشدن به افراد و مخفی نشدن حق است. اما مسئله عدم گمراهی انسانها، مستلزم وجودملکه عدالت در تک تک انسانها است که ربطی به مدعای اول ندارد.

ممکن است به ذهن برسد: مگر امام زمان نباید تمام کار نشده پیامبران را که گسترش عدل و داد و حق پرستی در زمین است را کامل کند. بنابراین وجود گناهکار در ان زمان به چه معنایی است؟
همانطور که در قسمت قبل گفته شد، عدل و داد مورد انتظار در حکومت امام زمان، عدل و داد اجتماعی است و این مسئله گرچه زمینه حق پرستی و عدالت فردی را مهیا میکند( که هدف انبیاء الهی بوده است) ولی با این حال، در زمان حکومت ایشان، انسان هنوز با شیطان و نفس اماره در حال جنگ است و شیطان زنده است و وسوسه های او نیز وجوددارد بنابراین، گناه نیز وجود دارد. تا قیامت نشده اختیار وجود دارد، گناه و ثواب وجوددارد و در توبه باز است.
بنابراین، در حکومت حضرت، قرار نیست همه مسلمان و شیعه دوازده امامی و همگی متقی و معصوم باشند.قرار نیست همه انسانها، علامه دهر باشند و با تقوا.قرار است در این حکومت انسان در سایه حکومت عدل الهی، به قرب الهی برسد و مانع جدی از سوی حکومت و اجتماع بر سر راهش نباشد. که محقق نیز میشود.
زمان ظهور حضرت مشابهت زیادی با حکومت حضرت سلیمان دارد که با اینکه شیطان حضور داشت اما همگی تحت قدرت ایشان بودند. در زمان حکومت امام زمان عج، نیز سران کفر و لجوجان از بین میروند و کسانی که باقی میمانند یا مسلمان هستند یا مسلمان میشوند یا اهل ذمه هستند و در اختیار حکومت اسلامی.کسی توان مقابله با حکومت ایشان را ندارد.به قدرت و علم خدادادی ایشان، تمام نیروهای طبیعی و انسانی در اختیار ایشان است. ایشان تا زمانی که خداوند بخواهد حکومت خواهد کرد و کسی توان معارضه با ایشان را ندارد.

موضوع قفل شده است