خدا در اشیاء هست اما داخلشان نیست ...

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خدا در اشیاء هست اما داخلشان نیست ...

امام علی(ع) میفرماید:خدا در اشیاء هست اما داخلشان نیست و خدا دور از اشیاء است اما خارج از آن نیست یعنی چی؟؟
این روایت یعنی همان آیه معروف که در سوره ق آیه 16 آمده است نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی من از رگ گردن به شما نزدیک تر هستم و این آیه شامل اشیاء نیز می باشد برای توضیح این آیه به مطالب زیر دقت کنید :
در اینجا نزدیك‏تر بودن از رگ گردن، تمثیلی است برای بیان استیلا و احاطه خداوند بر بندگان خویش؛ چون رگ گردن، رگی حیاتی برای بدن است و با قطع آن سریعا جان از بدن مفارقت می‏كند. خداوند برای بیان احاطه و اقتدار خویش از این استفاده نموده است نه آن كه خداوند - نعوذ باللّه‏ - جزئی از بدن و یا موجودی دارای جرم و جسم باشد.

در قرآن آمده: انسان را آفریدیم و از مكئونات و وسوسه‏ های نفس او آگاه هستیم و از رگ گردنش به او نزدیك تریم.(1)
راغب در مفردات گوید: توسوس از ماده وسوسه به معنی افكار نامطلوبی است كه در دل انسان می‏گذرد و اصل آ؛ از كلمه وسواس گرفته شده كه به معنی صدای زینت آلات زنان و همچنین پیام و صدای مخفی است.
لذا منظور در آیه این است كه وقتی خداوند از خطورات قلبی و وسوسه‏های زودگذری كه از فكر انسانها می‏گذرد آگاه است مسلماً از تمام عقاید و اعمال و گفتار آنان با خبر می‏باشد - برای این كه خداوند خالق انسان است، بدیهی است كه خالق و آفریننده به تمام خصوصیات و ویژگیها و زوایای مخلوق خویش علم و آگاهی دارد - ، از این رو در دنباله آیه فرموده ما از رگ گردن به شما نزدیكتریم.(2)
مراد از نزدیكی خداوند متعال از رگ گردن به انسان این است كه خداوند چون خالق و سازنده انسان است لذا به تمام خصوصیات او علم و آگاهی دارد - و روشن است كه احاطه علمی پروردگار سبب نمی‏شود كه خود را به او نزدیك نكنیم، بلكه بر عكس باید با جدیّت و تلاش فراوان هر چه بیشتر خود را به او نزدیك نماییم. سعدی می‏گوید: یار نزدیكتر از من به من است. وین عجب‏تر كه من از او دورم. اتّفاقاً بعضی‏ها قرب الهی را به معنی متصف به اوصاف الهی گرفته‏اند یعنی همان طوری كه خداوند بزرگ عالم، فادر، رحیم، عطوف و... است انسان هم باید سعی و كوشش كند تا متصف به صفت علم و قدرت و... گردد. در حدیث قدسی می‏خوانیم كه خداوند بزرگ فرموده: عبدی اطعنی حتی اجعلك مثلی...بنده من مرا اطاعت كن تا شما را مثل خود قرار دهم. همان زوری كه من به چیزی می‏گویم وجود پیدا كن، وجود پیدا می‏كند، شما هم این گونه شوی.
خلاصه كلام این كه مراد از نزدیك‏تر بودن خداوند به انسان از رگ گردن، به معنی احاطه علمی و قدرت اوست و چنین امری موجب نمی‏شود كه انسان خود را به خدا نزدیك نكند، چون همان طور كه گفتیم قرب خدا به مفهوم احاطه وجودی است. قرب معنو ی انسان به خدادر سایه عبادت و بندگی و تخلّق به اخلاق الهی می‏باشد.

پی نوشت‏ها:
1. ولقد خلقنا الأنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید (آیه 16 سوره ق).
2. به كتاب المیزان، ج 18، ص 547 و تفسیر نمونه، ج 22، ص 244 مراجعه شود.
منبع:تبيان

بسم الله الرحمن الرحیم
... داخل فی الاشیاء لا بالممازجة و خارج عن الاشیاء لا بالمباینة؛ نهج البلاغة

خداوند داخل در اشیا است ولی ممزوج با آنها نیست و خارج از آنهاست ولی مباین با آنها نیست.

از دیدفلسفی چنانچه به این روایت بنگریم ،میبینیم در فلسفه شیئیت را مساوق با وجود میدانند. یعنی از آن جهت که شی است وجود دارد و از آن جهت که وجود دارد شیئت دارد . یعنی شیی در فلسفه همان و وجود همان. به عبارت دیگر هر چیزی که حظی از وجود دارد شیئیت دارد.

حال از انجا که خداوند مطلق وجود است و بالاترین مرتبه وجودی را داراست و همه موجودات اعم از مجردات و مادیات جلوه و تبلوری از ان مطلق وجود هستند و جلوه ای از آن وجود صرف، و از آنجا که در فلسفه وجود تشکیکی است و همه موجودات وجودشان در طول وجود خداوند است هر موجودی که حظی از وجوود دارد چون وجودش را از ان موجود گرفته است پس داخل در وجود خداوند میتواند باشد ولی نقایص وجودیش که به دلیل ماهیتش است به خدا سرایت داده نمیشود .و این نقص از خودش است .در عین حال هیچ نقصی در خدا وجود ندارد چون نقص از عدم بر میخیزد و چون خدا وجود محض است عدم در او راه ندارد. بنابراین مزوج با شیی نمیشود زیرا با فرض ممزوج شدن عدم در خدا راه پیدا میکند و این مطلب با وجود محض بودن خدا منافات دارد

محمد;89757 نوشت:
این روایت یعنی همان آیه معروف که در سوره ق آیه 16 آمده است نحن اقرب الیه من حبل الورید یعنی من از رگ گردن به شما نزدیک تر هستم و این آیه شامل اشیاء نیز می باشد برای توضیح این آیه به مطالب زیر دقت کنید :

سلام
ما تاپیکی با عنوان : خدا از رگ گردن نزدیکتر یعنی چه ؟ داریم مایل بودید مراجعه فرمایید
موفق در پناه حق
موضوع قفل شده است