آیا معاد جسمانی همانند خواب است؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا معاد جسمانی همانند خواب است؟

با سلام اهل حکمت صدرا میگویند معاد جسمانی ولی مادی نیست ابته ایت الله قاضی و ایت الله حسن زاده آملی هم همچین عقیده ای دارند معاد جسمانی دقیقا چیزی میشود که در خواب میبینیم انسان جسم دارد و هیچ محدودیتی از خوردن و اشامیدن و.... ندارد ولی جلوه و جسم در خواب فاقد مغز و قلب و... است نیازی به نفس کشیدن ندارد دقیقا در صفات بهشت هم همین چیز هاست بنده هر انچه بخواهد برایش فراهم است که البته در رویا نیز اینگونه است حتی فرد میتواند در بیداری با قوه ی خیال خود تصور کند در یک لحظه در چند شهر است یا در کره ی مریخ راه میرود بدون نیاز به اکسیژن ایا بهشت و جهنمی که به ان وعده شده است اینگونه است انسانی خالی از ماده بدون قلب و مغز تنها جسمی واحد هماند ان چیزی که در خواب رویا میبینیم و عذاب ها همانند کابوس و نعمات همانند رویا با این تفاوت که هیچ بیداری برای ان نیست ایا معاد اینگونه است

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد حافظ

caspian333;947960 نوشت:
با سلام اهل حکمت صدرا میگویند معاد جسمانی ولی مادی نیست ابته ایت الله قاضی و ایت الله حسن زاده آملی هم همچین عقیده ای دارند معاد جسمانی دقیقا چیزی میشود که در خواب میبینیم انسان جسم دارد و هیچ محدودیتی از خوردن و اشامیدن و.... ندارد ولی جلوه و جسم در خواب فاقد مغز و قلب و... است نیازی به نفس کشیدن ندارد دقیقا در صفات بهشت هم همین چیز هاست بنده هر انچه بخواهد برایش فراهم است که البته در رویا نیز اینگونه است حتی فرد میتواند در بیداری با قوه ی خیال خود تصور کند در یک لحظه در چند شهر است یا در کره ی مریخ راه میرود بدون نیاز به اکسیژن ایا بهشت و جهنمی که به ان وعده شده است اینگونه است انسانی خالی از ماده بدون قلب و مغز تنها جسمی واحد هماند ان چیزی که در خواب رویا میبینیم و عذاب ها همانند کابوس و نعمات همانند رویا با این تفاوت که هیچ بیداری برای ان نیست ایا معاد اینگونه است

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اولا, لازم است بفرمایید حضراتی که نام بردید در چه کتابی چنین سخنی را فرموده اند.
ثانیا, در کتب حکما و عارفان در تبیین جسم بزرخی و مثالی (که همین جسم عامل ادراک نعیم و عذاب جسمانی است) از خواب و رویا به عنوان مثالی برای این جسم برزخی استفاده کرده اند نه آن که جسم برزخی همان خواب و صورتهای مشاهده شده در رویا باشند. به عنوان مثال به این عبارت حکیم سبزواری دقت کنید:
«جسم برزخی چون صور آینه و صور خیالیه و منامیه است - که النوم أخ الموت - ولی آنها به مراتب از اینها قوی تر است. و مثال از وجهی مقرّب است» (شرح مثنوی ملاهادی سبزواری, ج3, ص 234).
وجه این که این بدن را با صور مشاهده شده در خواب و رویا تمثیل زده اند آن است که بیان کنند این بدن, مجرد از ماده طبیعی و احکام عالم عناصر است. مثلا شما در عالم بیداری حرف زدنتان متوقف بر حرکت زبان و فکهاست اما حرف زدن در خواب, از چنین نیازی مبراست. اما این سخن به این معنا نیست که جسم اخروی و یا جسم برزخی همان چیزی است که در خواب مشاهده میکنیم.

در مطلب موجود در این لینک اشاره شده ایت الله قاضی طرفدار حکنت متعالیه بودند
http://www.maaref.porsemani.ir/content/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
و ایت الله حسن زاده طبق این مطلب

در رد قول كساني كه قائل به معاد جسماني اينجايي هستند و مي گويند معاد با همين جسم مادي است بايد عرض كرد آخرت غير از دنياست و اگر همين ماده و جسم باشد دنياي مجدد مي شود و هركسي همان كاري را كه كرده تكرار مي كند . لذا در معاد جسماني نمي توان گفت انسان با همين بدن خاكي مادي حاضر مي شود چون جسم مادي همراه با شرايط خاص خود مي باشد بلكه با جسمي كه مناسب آن نشئه باشد .

منبع : صد و ده اشاره - اشاره هشتاد و هفتم #علامه_حسنزاده

طبق این مطالب جسم بدون ماده یا خواب است یا رویا و خیال یا چیزی شبیه این اما مساله اینجاست اگر به کسی بگوییم مخیری بین خواب و دیدن رو یای شیرین یا کار کردن در مشقت و سختی به صورت مادی یکی را انتخاب کنی اگر هر دو رو تجربه کرده باشه قطعا گزینه دوم رو با همه سختی هاش انتخاب میکنه چون دنیای دوم در مقابل دنیای اول با همه ی محدودیت هاش واقعی تر و قابل قبول تره وقطعا شما هم همین انتخاب رو دارید

سلام علیکم

caspian333;948330 نوشت:
طبق این مطالب جسم بدون ماده یا خواب است یا رویا و خیال یا چیزی شبیه این اما مساله اینجاست اگر به کسی بگوییم مخیری بین خواب و دیدن رو یای شیرین یا کار کردن در مشقت و سختی به صورت مادی یکی را انتخاب کنی اگر هر دو رو تجربه کرده باشه قطعا گزینه دوم رو با همه سختی هاش انتخاب میکنه

همانطور که به عرض رسید، جسم مثالی با آنچیزی که در خواب و رویا می‌بینید متفاوت است؛ این دو تنها دارای شباهتهایی هستند اما این همانی بینشان برقرار نیست.
لازم است بین عالم مثال متصل و عالم مثال منفصل تفاوت قائل شوید.
در تاپیک زیر بحثهایی رد و بدل شده است لطفا مراجعه فرمایید:
[h=1]منظور از جسم مثالی چیست؟
[/h]

[="Tahoma"][="Navy"]

caspian333;947960 نوشت:
با سلام اهل حکمت صدرا میگویند معاد جسمانی ولی مادی نیست ابته ایت الله قاضی و ایت الله حسن زاده آملی هم همچین عقیده ای دارند معاد جسمانی دقیقا چیزی میشود که در خواب میبینیم انسان جسم دارد و هیچ محدودیتی از خوردن و اشامیدن و.... ندارد ولی جلوه و جسم در خواب فاقد مغز و قلب و... است نیازی به نفس کشیدن ندارد دقیقا در صفات بهشت هم همین چیز هاست بنده هر انچه بخواهد برایش فراهم است که البته در رویا نیز اینگونه است حتی فرد میتواند در بیداری با قوه ی خیال خود تصور کند در یک لحظه در چند شهر است یا در کره ی مریخ راه میرود بدون نیاز به اکسیژن ایا بهشت و جهنمی که به ان وعده شده است اینگونه است انسانی خالی از ماده بدون قلب و مغز تنها جسمی واحد هماند ان چیزی که در خواب رویا میبینیم و عذاب ها همانند کابوس و نعمات همانند رویا با این تفاوت که هیچ بیداری برای ان نیست ایا معاد اینگونه است

سلام
خواب و مرگ جهت تشابهی دارند و آن انصراف از جسم است . در خواب انصراف کامل نیست اما در مرگ انصراف کامل است لذا خواب مرتبه نازله مرگ است. دیگر اینکه انسان در خواب بیشتر در خیال متصل یعنی قوه خیال جزئی خودش غوطه ور است و کمتر پیش می آید به خیال منفصل یا همان عالم مثال وارد شود که اگر وارد شود اغلب تجربیات بسیار بسیار روشنتر و گاهی غیرقابل توصیف برایش رخ می دهد.
به حسب نظر فلاسفه و عرفاء عالم مثال و برزخ یا همان عالم خیال منفصل ، مرتبه ای عالی تر و برتر از این عالم است. از هرجهت این مرتبه برتر و بالاتر است. شدت وجودی موجودات برتر است قدرت، حیات، لذت و رنج بسیار برتر است. امیر مومنان ع در وصف مرگ آنرا دروازه آخرت معرفی می کند و این در حالیستکه قرآن آخرت را حیات واقعی و حقیقی می شمرد یعنی انسان با مرگ به حیات واقعی و برتر می رسد. نبی اکرم ص بعد جنگ بدر بالای چاهی که کشته های مشرکین را داخلش ریخته بودند رفت و فرمود: ماآنچه پروردگارمان وعده کرده بود یافتیم آیا شما هم آنچه پروردگارتان وعده داد یافتید؟ اصحاب گفتند یا رسول الله مگر مردگان می شنوند حضرت فرمود آنها اکنون شنواتر از شما هستند. نمونه این بیانات دینی که نشان می دهد انسان با مرگ به مرتبه عالی تری از حیات و ادراک و دیدن و شنیدن می رسد بسیار است. پس در تصور شباهت خواب و مرگ یا معاد جسمانی نباید به تصورات عامیانه تکیه کرد بلکه باید به سرچشمه های معرفت سری زد و دید قضیه چیست.
یا علیم[/]