نمار

«اشهد أن علیا ولی الله» در نماز

انجمن: 

سلام
چرا ما در نماز شهادت به حجت بودن ایشان نمیدهیم؟
آیا نماز در طول زمان تغییر یافته؟
با ذکر دلیل و منبع معتبر پاسخ دهید.