منقول

«نص» به چه معناست؟

نص یعنی چی؟
1
آیا منقول، منصوص است و غیر منقول، غیر منصوص است؟ مثلا دلالت عقل و اجماع چون غیر منقول هستند غیر منصوص هستند؟
2
آیا نص بودن بستگی به دلالت منقول و غیر منقول دارد؟یعنی اگر احتمال خلاف ندارد منصوص است و اگر احتمال خلاف دارد غیر منصوص است؟
3
آیا نص بودن بستگی به سند منقول دارد؟ مثلا روایت متواتر منصوص است اما غیر متواتر غیر منصوص است؟

مثلا
بعد از فتح مکه پیامبر اسلام شخصی را به عنوان والی مکه انتخاب کردند...
و خداوند می فرماید :
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا
1
آیا این انتخاب چون منقول است منصوص است؟
2
یا چون غیر متواتر است غیر منصوص است؟
3
یا چون دلالتش احتمال خلاف ندارد و به عبارتی هم شخص انتخاب شده معلوم است و هم والی بودنش معلوم است، منصوص است؟

کلا نص به چه میگویند...

اموالي كه زن از آنها ارث می برد

انجمن: 

سلام و عرض ادب

ممكن هست بفرماييد زن از كدام اموال همسرش ارث مي برد ؟
و اينكه آيا ممكن است در اموالي كه به او ارث نمي رسد تصرف كند ؟

لطفا طبق نظر حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .
تشكر از زحمات شما .