حكم شرعي

استفاده از يارانه در غير هزينه ی آب و برق

انجمن: 

با سلام و عرض ادب

لطفا بفرماييد [=&quot]آيا استفاده از يارانه – كه فقط براي كمك هزينه آب و برق و... پرداخت ميشود - در مسائل ديگر اشكال دارد ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي بيان بفرماييد .

متشكرم
[/]

آموزش قرآن به عنوان مهريه

سلام و عرض ادب

لطفا بفرماييد [=&quot]آيا زوج مى تواند مهريه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟

در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد، ولى زن به جهت كند ذهن بودن نتواند ياد بگيرد، وظيفه زوج چيست؟[/]

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم

اجازه همسر براي خرج كردن مهريه

با سلام و احترام

لطفا بفرماييد [=&quot]آيا خانم براي خرج كردن مهريه نياز به اجازه ي شوهر دارد ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم
[/]

متعهد شدن شخص ثالث بر پرداخت مهريه

با سلام و احترام

لطفا بفرماييد [=&quot]اگر مادر يا پدر شوهر مهريه را برعهده بگيرند ، پرداخت مهريه برعهده ي آنهاست يا شوهر زن ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم
[/]

طلب مهريه در دوران نامزدي

با عرض سلام و احترام

لطفا بفرماييد [=&quot]دختري كه در دوران عقد تا عروسي در خانه ي پدر زندگي مي كند ، آيا مي تواند مهريه اش را مطالبه كند ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم
[/]

مهريه به نرخ روز

سلام و عرض احترام

لطفا بفرماييد [=&quot]آيا پرداخت مهريه به همان مبلغي است كه قبلا تعيين شده يا بايد به نرخ روز باشد ؟[/]

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم

مقدار مهريه از نظر شرع

[=&quot] سلام و عرض ادب

لطفا بفرماييد مقدار مهريه بايد چقدر باشد ؟ آيا قرار دادن مهريه ي زياد برخلاف شرع است ؟[/]

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم

ملاك در تعيين سال خمسی و تغيير آن

انجمن: 

سلام و عرض ادب

لطفا بفرماييد [=&quot]ملاك در تعيين سال خمسي ، شمسي است يا قمري ؟
[/][=&quot]آيا مي توان سال خمسي را از شمسي به قمري تغيير داد يا بالعكس ؟ ( تقدم و تأخر سال خمسي )

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم[/]

بخشش اموال به قصد فرار از خمس

انجمن: 

سلام و عرض ادب

لطفا بفرماييد [=&quot]بخشش اموال به قصد فرار از خمس ، جايز است ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .

متشكرم
[/]

اطمينان از پرداخت وجوه شرعيه توسط ولي

انجمن: 

با سلام و عرض ادب

[=&amp]آيا لازم است كه فرد از پرداخت فطريه و خمس و زكات توسط ولي و ... مطمئن شود ؟[/]

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم بيان بفرماييد .

متشكرم