جمع بندی اموالي كه زن از آنها ارث می برد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اموالي كه زن از آنها ارث می برد

سلام و عرض ادب

ممكن هست بفرماييد زن از كدام اموال همسرش ارث مي برد ؟
و اينكه آيا ممكن است در اموالي كه به او ارث نمي رسد تصرف كند ؟

لطفا طبق نظر حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .
تشكر از زحمات شما .

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

نبراس;536397 نوشت:
سلام و عرض ادب

ممكن هست بفرماييد زن از كدام اموال همسرش ارث مي برد ؟
و اينكه آيا ممكن است در اموالي كه به او ارث نمي رسد تصرف كند ؟

لطفا طبق نظر حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .
تشكر از زحمات شما .

سلام عليكم

طبق نظر رهبري:

زن از همه اموال شوهر ارث مي برد البته در زمين وساختمان وامثال آن از قيمتش ارث مي برد.1


طبق نظر آيات عظام سيستاني ومكارم شيرازي:

اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند. و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد زن از همه اموال منقول ارث مي برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمي برد، و نيز از خود هوايى ارث نمي برد مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوايى ارث مي برد.2

تذكر :بايد توجه داشت كه قبل از تقسيم ارث اموال ميت به صورت مشاع براي همه ورثه است؛پس تازماني كه تقسيم صورت نگرفته است بدون اجازه همه ورثه هرگونه تصرفي در آن حرام است.

پي نوشت:

1-سايت رهبري،استفتائات جديد،احكام ميت،ارث،ارث زن از قيمت زمين
2-رساله 13 مرجع،احكام ارث،ارث زن وشوهر ،مساله2771

موضوع قفل شده است