تصرف

آیا خدا می تواند مستقیما در عالم ماده تصرف کند؟

انجمن: 

سلام

 

اگر بگیم خدا غیر مادی هست آیا برای تصرف در عالم ماده باید  واسطه هایی وجود داشته باشند؟

 

آیا خدا می تواند مستقیما بدون وجود واسطه هم در عالم مادی تصرف کند؟

برچسب: 

تصرف در اموال همسران

با سلام و عرض ادب

[=&quot]زني كه كارمند است آيا شوهرش مي تواند اموال او را تصرف كند ؟[/]

[=&quot]آيا زن مي تواند بدون اجازه ي شوهر در اموال او تصرف كند ؟

لطفا بر اساس نظرات حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي مطرح بفرماييد .

متشكرم


[/]

اموالي كه زن از آنها ارث می برد

انجمن: 

سلام و عرض ادب

ممكن هست بفرماييد زن از كدام اموال همسرش ارث مي برد ؟
و اينكه آيا ممكن است در اموالي كه به او ارث نمي رسد تصرف كند ؟

لطفا طبق نظر حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي پاسخ بفرماييد .
تشكر از زحمات شما .