دستورات اسلام

کدام یک از دستورات اسلام را علم، صد در صد اثبات کرده است؟

سلام

آیا حرفی ، نکته ای ، دستوری ، پیشگویی ، درمانی ، چیزی از قران یا روایات وجود دارد که الان علم آن را اثبات کرده باشد؟

خیلی از دستورات اسلام است که فلسفه ی علمی برای آن ذکر میشود اما اثبات نشده است و فقط در حد حرف است! من دنبال اونایی هستم که اثبات شده باشه برای دانشمندا!

دوستان هم اگر موردی دارن با ذکر منبع بنویسن!

ممنون!