خوبی

وقتی انسان خوبی هستم چرا باید دیندار باشم؟

وقتی من بیشتر فضایل انسانی را دارم وانسان خوبی هستم حالا حتما باید مقید به دینی باشم ؟

آیا بازگو کردن بعضی از اعمال نیک به قصد ترویج آنها ریاکاری محسوب می شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم

اگر انسان بعضی از اعمال نیکش را برای افرادی که فکر میکند خودشان هم اهل اعمال نیکند بازگو کند ، به این نیت که اگر احیانا آن کار انجام نمیدهند تذکری باشد برایشان که آنها هم انجامش دهند، آیا اینکار ریا هست؟

اگر آن افراد فکر کنند که به قصد ریا این کار را انجام داده آیا از ثواب عملش کم خواهد شد؟

اگر خودش با اینکه قصد ریاکاری نداشته ، از بازگو کردن آن کار احساس ناخوشایندی پیدا کند و پشیمان شود از اینکه به دیگران گفته، ترک کردن آن کار اولویت دارد یا انجامش؟

آیا میتوان به این نیت که ریا نشود اعمال خوبمان را به دیگران نگوییم و از انتشار آن خوبی بین مردم جلوگیری کنیم؟

بعضی از اعمال هستند که انسان با شنیدن اینکه شخصی به فیض انجام آن نائل گشته ، افسوس میخورد که خودش نمیتواند آن کار را اجام دهد؛

مطلع شدن دیگران از آن کار خیر و افسوس خوردنشان در این زمینه برای فردی که آن کار را انجام داده صواب دارد یا گناه؟

با تشکر

:Gol: